מפה יבוס

תולדות ירושלים

By 54miri
  • Jan 26, 1000

    901-1000 לפנה"ס

    901-1000 לפנה"ס
    דוד המלך כובש את ירושלים מהיבוסי והופך אותה לבירת ממלכתו. בניית בית המקדש הראשון על-ידי שלמה המלך ב-960, ירושלים היא מרכז מדיני-כלכלי ודתי.
  • 587 לפנה"ס

    ירושלים בתקופת בית ראשוןכיבוש ירושלים על-ידי נבוכדנצאר, שריפת בית המקדש וגלות בבל.