ירושליים

 • 1250 BCE

  יהושע נלחם באדוני-צדק מלך ירושלים.

  יהושע נלחם באדוני-צדק מלך ירושלים.
 • 1200 BCE

  התקופה הכנענית

  אודות שחר ימיה של ירושלים: מהעדויות הראשונות לקיום עיר בירושלים כבר באלף השני לפנה"ס, עת שלטו באזור הפרעונים ומלכי ישראל היו בני חסותם, ועד לנסיגת מצרים מארץ-ישראל באמצע המאה ה-12 לפנה"ס.
 • 1005 BCE

  דוד המלך כובש את יבוס

  דוד המלך כובש את יבוס, מבצר אותה בחומות ומעביר אליה את ארון הקודש.
 • 950 BCE

  שלמה המלך מקים את בית המקדש הראשון.

  שלמה המלך מקים את בית המקדש הראשון.
 • 586 BCE

  ימי הבית הראשון

  התצוגה עוקבת אחר האירועים המשמעותיים שחלו בירושלים בתקופת הבית הראשון: בחירתה של ירושלים לעיר בירה על ידי דוד המלך, ושגשוגה בימי שלטונו של שלמה המלך והתבססותה כמרכז שלטוני ודתי, תיאור מאמציהם של מלכי ירושלים לעמוד בפני צלן הכבד של ממלכות מסופוטמיה שביקשו לכבוש אותה, כיבוש העיר לבסוף על ידי נבוכדנצר והגליית עם ישראל לבבל (שנת 586 לפנה"ס).
 • 586 BCE

  ירושלים נכבשת ע"י נבוזראדן .

  ירושלים נכבשת ע"י נבוזראדן המצביא הבבלי ונחרבת בפקודת המלך נבוכדנאצר.
 • 536 BCE

  מפלת בבל והצהרת כורש מלך פרס שהתירה לגולים לחזור לירושלים.

  מפלת בבל והצהרת כורש מלך פרס שהתירה לגולים לחזור לירושלים.
 • 520 BCE

  המושל זרובבל משלים את בניין בית המקדש השני.

  המושל זרובבל משלים את בניין בית המקדש השני. העיר עצמה נותרה עדיין חרבה ברובה.
 • 458 BCE

  תקופת עזרא ונחמיה: נחמיה בונה מחדש את חומות העיר.

  תקופת עזרא ונחמיה: נחמיה בונה מחדש את חומות העיר. עזרא מקים את "הכנסת הגדולה" - מוסד שריכז את סמכויות השילטון הדתי והמשפטי בארץ.
 • 332 BCE

  אלכסנדר מוקדון כובש את ארץ ישראל.

  אלכסנדר מוקדון כובש את ארץ ישראל.
 • 175 BCE

  אנטיוכוס הרביעי החליט ליוון את הממלכה.

  אנטיוכוס הרביעי החליט ליוון את הממלכה. המקדש חולל ואוצרותיו הוחרמו. כתגובה פרץ מרד בהנהגת בית חשמונאי: מתיתיהו הכהן וחמשת בניו.
 • 164 BCE

  יהודה המכבי, כובש את ירושלים ומטהר את המקדש.

  יהודה המכבי, כובש את ירושלים ומטהר את המקדש.
 • Period: 164 BCE to 70

  ימי הבית השני

  התצוגה מקבצת תחת קורת גג אחת אירועים, תמורות ותהפוכות שידעה ירושלים בתקופת הבית השני: שיבתם של גולי בבל לירושלים בעקבות הצהרת המלך כורש (המאה ה-6 לפנה"ס), ירושלים הלובשת פנים הלניסטיות תחת שלטון שושלות יורשיו היריבים של אלכסנדר הגדול, טיהור בית-המקדש על ידי המכבים (שנת 164 לפנה"ס) וימי שלטון החשמונאים בירושלים בעקבותיו. התצוגה ממשיכה ועוקבת אחר ירושלים בימי שלטונו של המלך הורדוס, ימים של הדר ופאר, ומסתיימת בימי שפל, עת תמו מלחמות היהודים בצבאות רומי, והעיר חרבה בשנית (שנת 70 לספירה).
 • 133 BCE

  ירושלים כבירת הממלכה החשמונאית

  במסגרת הסכם שלום עם היוונים נקבעת ירושלים כבירת הממלכה החשמונאית.
 • 63 BCE

  פומפיוס מטיל מצור על הר הבית וכובש אותו

  סיכסוכים בקרב המשפחה השלטת מביאים להתערבות הרומאים. פומפיוס מטיל מצור על הר הבית וכובש אותו.
 • 40 BCE

  הורדוס בונה מחדש את בית המקדש

  הורדוס שולט ביהודה כמלך בחסד הרומאים. הוא בונה מחדש את בית המקדש.
 • 63

  המצור מתמשך

  כתגובה למדיניות היד הקשה של הנציבים הרומאים פורץ המרד הגדול. הודות לחומות ולמבצרים שהקים הורדוס, עמדו המורדים במצור זמן רב.
 • 70

  חרב בית המקדש והעיר הוחרבה ברובה

  בתשעה באב, לאחר קרבות כבדים, חרב בית המקדש והעיר הוחרבה ברובה בפקודת טיטיוס פלאוויס.
 • 130

  הקמת איליה קפיטולינה.

  לאחר ביקורו של הקיסר אדריאנוס מוקמת על חורבות העיר המושבה הרומית איליה קאפיטולינה.
 • 132

  התקופה הרומית

  ירושלים, 'איליה קאפיטולינה', עיר רומית טיפוסית שברחובותיה מקדשי אלילים ופסלי קיסרים. בתצוגה מובא בין השאר סיפור המרד בהנהגתו של בר-כוכבא (שנת 132 לספירה) והאיסור החמור שחל על ישיבת היהודים בירושלים.
 • 132

  מרד בר כוכבא

  מרד בר כוכבא. המרד נמשך שלוש שנים וירושלים חזרה להיות מושבה רומית.
 • 324

  הנצרות כדת הרישמית של האימפריה

  הקיסר קונסטאנטינוס הגדול קובע את הנצרות כדת הרישמית של האימפריה ומקים בירושלים כנסיות ומנזרים רבים.
 • 335

  הקמת כנסיית הקבר הקדוש

  הלנה, אימו של הקיסר, מקימה את כנסיית הקבר הקדוש. על היהודים חל איסור להיכנס לעיר, עד המאה ה - 5.
 • 400

  התקופה הביזנטית

  על השינוי שחל במעמדה של העיר ירושלים עם הפיכת הנצרות לדת הרשמית של האימפריה הרומית (המאה ה-4 לספירה), והמוניטין הדתי- נוצרי של העיר שמשך אליו צליינים מקרוב ומרחוק. בתצוגה משולב דגם של כנסיית הקבר, ייחודי מסוגו בעולם, המציג מראה מלא ומפורט של הכנסייה במאה ה-4 לספירה.
 • Mar 25, 638

  ירושלים נכבשת על ידי החליף המוסלמי עומר.

  ירושלים נכבשת על ידי החליף המוסלמי עומר.
 • Period: Mar 25, 638 to Mar 26, 700

  התקופה המוסלמית

  התצוגה מתייחסת ליותר מארבע מאות שנות כיבוש מוסלמי בירושלים שתחילתו בשנת 638 לספירה, עת נכנעה ירושלים ללא קרב בפני הכובשים המוסלמיים, והייתה למרכז הדתי השלישי בחשיבותו לאיסלם. בתצוגה משולב דגם ייחודי מסוגו בעולם, המתאר את מבנה כיפת הסלע כפי שנראה סמוך לבנייתו (מאה 7 לספירה), ואף משחזר את עיטורי חזית המבנה שהיו בזמנם על קירותיו, בדומה לעיטורים הקיימים במסגד הגדול בדמשק.
 • Mar 25, 691

  הקמת מסגד כיפת הסלע על הר הבית

  החליף מבית אומאייה, עבד' אל-מאליך, מקים את מסגד כיפת הסלע על הר הבית. היהודים חיים בשלווה בכל תקופת החליפות האומאיית, אך העיר הפכה מוסלמית ברובה ואיבדה ממעמדה.
 • Mar 25, 722

  חורבן ממלכת ישראל.

  חורבן ממלכת ישראל.
 • Mar 25, 1099

  כיבוש ירושלים ע"י הצלבנים

  כיבוש ירושלים ע"י הצלבנים וקביעתה כבירת הממלכה הצלבנית.
 • Jul 15, 1099

  התקופה הצלבנית

  התצוגה מתארת את הצביון הנוצרי של ירושלים עם כיבושה של העיר על ידי הצלבנים (15 ביולי, 1099): ירושלים הוכרזה כבירת 'ממלכת ירושלים הצלבנית', מסגדים הוסבו לכנסיות, מנזרים רבים שוקמו ונבנו, וירושלים הייתה למקום משכנן של עדות נוצריות שונות.
 • Mar 25, 1187

  התקופה האיובית

  התצוגה מתמקדת בימי שלטונם של האיובים בירושלים החל מזמן כיבושה (שנת 1187 לספירה) על ידי צלאח אל-דין, מייסד השושלת האיובית במצרים, ועוקבת אחר המאבקים הממושכים בין האיובים והצלבנים על השליטה בעיר, שנסתיימו בחתימת הסכם שלום בין המלך הצלבני פרידריך השני ובין השליט האיובי.
 • Mar 25, 1256

  כיבוש העיר ע"י הממלוכים.

  כיבוש העיר ע"י הממלוכים.
 • Period: Mar 25, 1260 to Mar 26, 1517

  התקופה הממלוכית

  התצוגה מתארת את ימי השלטון הממלוכי בירושלים משנת 1260 ועד לכיבוש העיר בידי העות'מאנים בשנת 1517. הממלוכים, משועבדים שמוצאם מערבות אסיה, הדגישו את מעמדה הדתי של ירושלים והעיר הייתה למרכז ללימודי איסלאם ובה מדרסות (מכללות ללימוד דת) מסגדים ומבני-דת מפוארים. לצד החשיבות הדתית של ירושלים בא לידי ביטוי בתצוגה יחסם של הממלוכים למיעוטים לא מוסלמיים, והחיים המשותפים של בני העדות השונות בעיר.
 • Mar 25, 1516

  כיבוש העיר ע"י העותומאנים

  כיבוש העיר ע"י העותומאנים - שליטים תורכיים מוסלמים מבית עות'מן.
 • Period: Mar 25, 1517 to

  התקופה העותמאנית

  על 400 שנות השלטון העותמאני בירושלים (1517-1917), שבהן ידעה העיר ימים של פריחה ושל שפל. לרוב, פרט לימי שלטונו של הסולטאן סולימאן המפואר, עת נבנו חומותיה ומרבית שעריה של העיר, הייתה ירושלים כפר נידח בפאתי האימפריה העותמאנית. סופה של התקופה במהפך הגדול שידעה ירושלים במאה ה-19: חדירתן של המעצמות האירופיות לירושלים וכניסתה של העיר אל העידן המודרני.
 • Mar 25, 1538

  הסולטן סולימאן המפואר בונה את חומת ירושלים ומביא את העיר לשיגשוג

  הסולטן סולימאן המפואר בונה את חומת ירושלים ומביא את העיר לשיגשוג. עם מותו הוזנחה העיר ואיבדה ממעמדה.
 • הקמת משכנות שאננים ע"י משה מונטיפיורי

  השר היהודי- אנגלי משה מונטיפיורי קונה חלקת אדמה מחוץ לחומה ומקים את השכונה הראשונה שמחוץ לחומות - "משכנות שאננים". זה היה אות לתחילתו של תהליך יציאה מעבר לחומות העיר העתיקה. ב- 1900 היו כבר 60 שכונות יהודיות מחוץ לחחומה.
 • גוברת ההתעניינות של המעצמות האירופאיות בנעשה במזרחי התיכון

  גוברת ההתעניינות של המעצמות האירופאיות בנעשה במזרחי התיכון בכלל ובארץ ישראל בפרט. השילטון התורכי החלש העניק למעצמות הזרות "קפיטולציות" - זכויות יתר בירושלים. בעיר הוקמו קונסוליות זרות והחלה תנופת הקמה של מבנים ציבוריים, בתי חולים, בתי -הארחה וכנסיות.
 • העיר עוברת מידי התורכים לשלטון הבריטי

  הגנרל אלנבי נכנס לירושלים ללא קרב והעיר עוברת מידי התורכים לשלטון הבריטי.
 • Period: to

  השלטון הבריטי והקמת המדינה

  התצוגה מסכמת באמצעות קטעים ארכיוניים נדירים את האירועים המרכזיים שהתרחשו במהלך 31 שנות המנדט הבריטי בארץ-ישראל עד להקמת מדינת ישראל וקביעת ירושלים כבירתה בשנת 1948.
 • הבריטים בחרו את ירושלים כמרכז שילטונם

  הבריטים בחרו את ירושלים כמרכז שילטונם. המושל הבריטי, הגנרל סטורם, קבע כי הבניה בירושלים תיעשה רק באבן מקומית. החלטה זו נשמרת עד היום.
 • האו"ם מחליט על בינאום ירולים

  האו"ם מחליט על בינאום ירולים, צעד שעורר תוקפנות ערבית מיידית. הרובע היהודי נותק והעיר החדשה הושמה במצור.
 • נופל הרובע היהודי בידי הלגיון הירדני

  בחודש מאי נופל הרובע היהודי בידי הלגיון הירדני ו- 1300 מועברים לעיר החדשה.
 • מכריזה ממשלת ישראל על ירושלים כבירתה הנצחית של ישראל

  בדצמבר מכריזה ממשלת ישראל על ירושלים כבירתה הנצחית של ישראל. הכנסת עוברת לירושלים. התנגדות של ירדן וישראל גורמת לביטול ההחלטה על בינאום ירושלים. ירושלים המזרחית הוכרזה כבירה שניה של ממלכת ירדן.
 • מלחמת ששת הימים

  מלחמת ששת הימים - העיר מאוחדת מחדש לאחר שלושה