1800 לפנה"ס עקידת יצחק, עיר כנענית מבוצרת

By chasara
 • Dec 12, 1000

  כיבוש העיר עלידי דוד 1000 לפנה"ס

  צבא דוד מנצל את מעבר המים מהגיחון אל תוך העיר דרך נקבה קרסטית וכובש אותה.
 • עקידת יצחק. עיר כנענית מבוצרת 1800 לפנ"ס

  עקידת יצחק. עיר כנענית מבוצרת 1800 לפנ"ס
  עיר כנענית מאד מבוצרת ממזרחה ערוץ עמוק- הגנה. מעיןן הגיחון למרגלותיה מבוצר וממנו עוברים המים דרך מפעל המנצל נקבה קרסטית לתוך העיר.
 • התיישבות יהודית ראשונה בעיר דוד 1873 לספירה

  בסוף המאה ה19 יצאה משפחת מיוחס מהעיר העתיקה ובנתה את ביתה באזור עיר דוד 9 שנים הצטרפו אליהם עולים מתימן.
 • חזרנו אל בורות המים...שופר קורא בהר הבית יוני 1967

  ירושלים רבתי חזרנו אליך
 • חורבן בית המקדש השני 70 לספירה

  חורבן בית שני והגלות מסמנים את סוף עצמאות עם ישראל בארצו עד הקמת מדינת ישראל ואת השינוי שחל ביחס אליה מצד הנצרות והאסלם שינוי גם במבנה העירוני והרכב האוכלוסייה.
 • הקמת בית המקדש השני 960 לפנה"ס

  שלמה המלך מרחיב את השטח של ממלכתו ומכיל בתוכה את הר הבית ובו המתחם המקודש לעם ישראל.