44

ציר זמן

  • Period: 586 BCE to 1000 BCE

    ירושלים בימי דוד המלך ובית המקדש הראשון

    ירושלים בימי דוד המלך ובית המקדש הראשון

    (בין השנים 1000-586 לפני הספירה)