ירושלים

By tamarih
 • 1004 BCE

  דוד המלך

  כיבוש ירושלים
 • 586 BCE

  חורבן הבית

 • 513 BCE

  בית המקדש השני

 • 167 BCE

  מרד החשמונאים

 • 66

  המרד הגדול

 • 70

  חורבן בית שני

 • 132

  מרד בר כוכבא

 • 638

  כיבוש העיר ע"י המוסלמים

 • 1099

  הצלבנים

 • 1260

  הממלוכים

 • 1267

  הרמבן

 • 1541

  בנית החומה

 • ר יהודה החסיד

 • משכנות שאננים

 • המנדט הבריטי

 • הקמת המדינה

 • נפילת הרובע

 • שחרור העיר העתיקה