Varldskrigen

 • Period: to

  Trippelalliansen

  Trippelaalliansen var en försvarsallians mellan Tyskland, Österrike och Italien med syftet att försvara mot anfall från andra stormakter. Alliansen höll hela vägen fram till Första Världskriget då Italien lämnade alliansen.
 • Period: to

  Adolf Hitler

  Adolf Hitler var en österrikare som under Första Världskriget slogs för Tyskland. Han tjänstgjorde i ett bayerskt regemente och belönades med Järnkorset. Efter kriget så arbetade han en tid för militärpolisen innan han blev politiker. Det var faktiskt hans överordnade som beordrade honom att infiltrera det som skulle bli Nazistpartiet, där blev dock Hitler så övertygad att han blev medlem i partiet på heltid. Som politiker åtnjöt han mild framgång och fängslades efter ett misslyckat kuppförsök i
 • Skottet i Sarajevo

  Den Osterrikiske arkehertigen Franz Ferdinand skots till dods av den serbiske nationalisten Gavrilo Princip.
 • Period: to

  Striden om Kolonierna

  Huvudkampen i Första Värlskriget stod i Europa men Tyskland hade betydande kolonialtillgångar i Östafrika som ockuperades under kriget.
 • Period: to

  Kvinnornas Frigörelse

  Den stora värvningen av män i arbetsför ålder under Första Världskriget skapade ett stort behov av arbetskraft som många gånger fylldes av kvinnor. Att kvinnor fick lov att komma ut i arbetslivet ökade deras ställning markant.
 • Nya Vapen

  Många nya vapen infördes under kriget däribland större kanoner och kulsprutor. Dessa bidrog starkt till att västfronten fastnade i skyttegravarna då det blev mycket dödligare att storma en skyttegrav. Senapsgas och andra kemiska vapen hjälpte till att göra skyttegravarna till rena dödsfällor.
 • Period: to

  Finland

  Finland var en stat som fick sin självständighet under den Ryska Revolutionen, enligt Molotov - Ribbentropppakten skulle Finland hamna under "ryskt inflytande" vilket ledde till Vinterkriget där Sovjet försökte återta Finland
 • Period: to

  Polen

  Polen var en stat som återfick sin självständighet efter Första Världskriget, dess vägran att ge upp territorium till Tyskland var det som inledde Andra Världskriget då Tyskland tog territoriet med våld
 • Versaillesfreden

  Versillesfreden är det fredsavtal som avslutade Första Världskriget och skrevs under i Versailles.
  Fördraget byggde på att Centralmakterna var skyldiga till kriget och därför borde få betala för de skador som åstakommits under krigets gång.
  Särskilt Tyskland ålades stora skadestånd och restriktioner. Detta ”straff” ålades Tyskland så att de aldrig mer skulle kunna utgöra ett hot mot Frankrike och dess allierade.
  Detta ledde till problem då Tyskland fångades i en skuldfälla som var värre än de
 • Fascism

  Fascismen var en högerideologi som gick ut på att individen skulle offra sig för staten så att staten skulle kunna ena nationen och på så sätt göra livet bättre för alla som staten ansåg tillhöra nationen
 • Locarnopakten

  Locarnopakten var ett fördrag som fastslog Tyskland västgräns samt en överenskommelse om att signatorierna inte skulle anfalla varandra. Dock fastslogs inte Tyskland östgräns vilket skulle leda till tyska krav på Danzig och den polska koridoren
 • Börskrasch och Depression

  Wall Street börsen kraschade vilket ledde till att fler börser världen över också kraschade. Detta ledde till den värsta ekonomiska kris västvärlden haft. Speciellt i Tyskland fick krisen långtgående konsekvenser då det politiska klimatet blev väldigt extremistiskt, bde till vänster och till höger.
 • Period: to

  Folkhemmet

  Folkhemmet var en politisk vision om hur det svenska samhället skulle vara uppbyggt och fokuserade att samhället skulle fungera likt en stor familj så att alla måste bidra, detta ledde till en mix av kapitalism med en starkt socialistisk stat
 • Period: to

  Nazi Tyskland

  Nazi Tyskland var benämningen på Tyskland då det låg under kontroll av Adolf Hitler och hans nazistparti. Perioden karakteriseras av enorm ekonomisk återhämtning samt grova brott mot mänskliga rättigheter.
 • Period: to

  Sveriges Eftergiftspolitik

  Sverige tog under kriget en neutral ställning militärt men tillhandahöll ändå Tyskland med stora mängder resurser samt tillät dem att transportera trupper över svenskt territorium
 • Danmark och Norge

  Danmark och Norge var två nationer som under Andra Världskriget hamnade under tyskt inflytande efter att Tyskland invaderat dem
 • Pearl Harbour

  Pearl Harbour var en militärbas på Hawaii som anfölls av japanerna vilket ledde till USAs inträde i Andra Världskriget
 • Period: to

  Stalingrad

  Stalingrad var en stad i Ryssland där en av de längsta och blodigaste striderna under Andra Världskriget utkämpades, slaget pågick i mer än fem månader och 10 dagar!
 • D - Dagen

  D-dagen var den dag när de allierade landsteg i Normandie vilket innebar början till slut för det Tredje Riket
 • Vita Bussar

  Vita bussar var ett svenskt - danskt samarbete för att få ut fångar från koncentrationsläger, först främst skandinaver men sedan även andra, namnet referar till att bussarna som fångarna åkte i var målade som vita Röda Korsetbussar
 • Hiroshima

  Hiroshima var en stad i Japan som blev offer för en av totalt två kärnvapenattacker i världshistorien där mellan 90,000 och 166,000 människor dog
 • Marshallhjälpen

  Marshallhjälpen var en amerikansk plan utformad av den amerikanske utrikesministern George Marshall, den gick ut på låna pengar till de krigsdrabbade länderna i Europa för att tillåta dem att återhämta sig så att de kunde undvika att falla till kommunismen