Thomas Thorild

Timeline created by ingmlind
 • Reuterholm skadad på Slottsbacken

  Reuterholm skadad på Slottsbacken
 • Marseljäsen i Extraposten

 • Ludvig XVI fängslas

  Ludvig XVI fängslas
  Kung Ludvig XVI förs till konventet i Paris och döms.
 • Thorilds bok publiceras

  Underståthållaren Liljesparres spioner upptäcker Thorilds Om det allmänna förståndets frihet på tryckeriet. Boken finns i boklådorna vid middagstid.Stockholm.
 • Thorild fängslas

  Thorilds bok tas i beslag. Han bärs “på folkets armar” till hovrätten (Wrangelska palatset på Riddarholmen), där han arresteras och förs till det ruffiga stadshushäktet (idag Stadsmuseet vid Slussen). Tryckfrihetsförbud, där boktryckarna kan straffas på samma sätt som 1774 års regler.
 • Thorild fängslas

  Thorilds bok tas i beslag. Han bärs “på folkets armar” till hovrätten (Wrangelska palatset på Riddarholmen), där han arresteras och förs till det ruffiga stadshushäktet (idag Stadsmuseet vid Slussen). Tryckfrihetsförbud, där boktryckarna kan straffas på samma sätt som 1774 års regler.
 • Thorild till hovrätten

  Reseguid Thorild . Thorild vagn från häktet till hovrätten följs av en folkmassa som skriker ”leve Thorild” och ”Leve friheten och jämlikheten”. Thorild får komma till en drägligare cel i rådstuguhäktethäktet, där han tar emot besök. Han skriver och läser Rudbecks Atlantica och andra klassiker.
 • Demonstration i Uppsala

  Uppsalastudenterna bildar ett revolutionärt konvent. Den unga tryckfriheten bärs i en kista till sista vilan av studenter prydda med svarta kokarder.
 • Ebelska upproret

  Ett bråk med en officer leder till att en handelsman Ebel och en flock borgare på slottets borgård kräver bestraffning. Det s k Ebelska upploppet skingras av militär.
 • Skrämd regering

  Regeringen förbjuder folksamlingar och klubbar, vilket även gäller krogar öppna efter klockan 9.
 • Liljensparre sparkas

  Liljensparre sparkas
  Liljensparre i Wikipedia Liljensparre sparkas som underståthållare och blir som polisspanare i Pommern. Det innebär en rival mindre för Reuterholm.
 • Ludvig XVI halshuggs

  Ludvig XVI halshuggs i en giljotin.
 • Marseljäsöversättare avslöjad

  Marseljäsöversättare avslöjad
  Mathias Hasselrot (24) firar examen och födelsedag i Lund. Marseljäsen sjungs ett tjugotal gånger då en vinbeskänkt Hasselrot avslöjar sig som översättaren. Det når Reuterholms spioner med följd att regeringen utfärdar häktning. Hasselrot gömmer sig under ett kar i en Malmökällare och tar sig sedan på natten sig till Pommern med en skuta. Där gör han Thomas Thorild sällskap i Greifswald.
 • Thorild döms

  Reseguide Thorild . Thomas Thorild döms av Högsta Domstolen till ett ”hårdare straff än avsättning”, nämligen fyra års landsförvisning, samt förstörande av hans litteratur.
 • Thorild reser

  Thorild avreser från Stockholm i en bekväm vagn med polisbetjänten Malmlin på kuskbocken. Som martyr är han äntligen en svensk kändis och snart också uppmärksammad ute i Europa. Reskassan är välfylld. Hans tillkommande -en från stamlokuset giljad servitris, som kallar sig Gustava von Kowsky – ansluter på resan.
 • Uppror i Lund

  Rädslan för bondeuppror som i Frankrike får de skånska godsägarna att flytta in till Lund. Adelsmännen retar upp studenterna, som samlas i Lundagård och angriper en bal – vilket har gått till eftervärlden som studentupploppet i Lund.
 • Thorild lämnar Sverige

  ReseguidThorild . Thorild och hans Gustava reser med båt från Helsingborg till Danmark.
 • Period: to

  Thorild en bricka i ett elakt spel. Politisk dagbok 1792-

 • Period: to

  Thorild i fängelse

  Häri uppmanades hertig Karl att inte se på former och statuter utan på landets sanna bästa, samt "afskaffa de fyra barbariska nationerna: rikets stånd, hvilka visat sig vara dess obestånd". Broschyren blev dagen efter dess utgivande (den 22 december 1792) konfiskerad, och Thorild ställdes inför åtal i hovrätten samt häktades, allt på dåvarande underståthållaren Liljensparres yrkande och, efter vad han bestämt uppgivit, mot Reuterholms avstyrkande.