Rikke & Malthe

 • J.H. Deuntzer som konseilspræsident

  J.H. Deuntzer (1845-1918), som konseilspræsident. Konseilspræsident er det samme som en statsminister. han var en flot mand
 • Period: to

  systemskiftet 1901

 • polittisk forlig

  Forfatningskampen sluttede med et politisk forlig i 1894. (uenighedsaftale) Forfatningskapm er noget med nogle grundlæggende regler i en orgination
 • J:C sejrede til valg

  J.C. Christensen (1858-1930) som ny og effektiv leder i 1895 sejrede stort ved folketingsvalget. J.c christensen er født i Jylland 21 november 1856
 • modrete faldt til 15 mandater

  Ved valget i 1901 var De Moderate faldet til 15 mandater, mens Socialdemokratiet var på vej op med 14.
 • 76 mandater i venstre

  Venstrereformparti i 1901 nåede op på hele 76 mandater. der var 96481 stemmere der stemte på venstre. og det er 45 % af alle stemmer
 • folketingsparlamentarismen under press

  folketingsparlamentarismen kom under pres i 1920, men har været grundlovsfæstet siden 1953. De kommer unnder pres fordi ....................