Mellomkrigstiden

Timeline created by haha51
 • Februarrevolusjonen

  I løpet av første verdenskrig ble etter hvert matmangelen et stort problem for folk i byene. Russisk landbruk var primitivt. Plogene var enkle, og de store godsene var avhengige av store arbeidsstyrker for å høste kornet. I 1916 brøt det ut streiker, og soldater sluttet til de streikende. I begynnelsen av 1917 var det så sterke at tsarstyret ikke klarte å slå dem ned. Tsaren abdiserte derfor i februar 1917.
 • Oktober revolusjonen

  Oktoberrevolusjonen var den væpnede oppstanden som ble innledet i Petrograd (nå St. Petersburg) 7. november 1917 av bolsjevikene mot regjeringen Kerenskij. Etter gammel russisk tidsregning (den julianske kalender) var dette 25. oktober, derav navnet. Oktoberrevolusjonen var en del av den russiske revolusjon.
 • Marsjen mot Roma

  Marsjen mot Roma var fascistenes maktovertakelse i Italia i oktober 1922. Marsjen ble arrangert av fascistpartiet Partito Nazionale Fascista (PNF) som et omfattende opptog under ledelse av Italo Balbo, Emilio De Bono, Michele Bianchi og Cesare Maria De Vecchi («kvadrumviratet»). Målet for opptoget var å innta hovedstaden Roma for å oppnå politisk makt. Man regner med at mellom 25 000 og 30 000 svartskjorter deltok i marsjen. De var bare delvis bevæpnet, og var ikke særlig godt organisert.
 • Børskrakket

  Wall Street-krakket i 1929 var sammenbruddet på New Yorks fondsbørs som startet 24. oktober og toppet seg på det som er blitt kalt «den svarte tirsdagen» (Black Tuesday) 29. oktober 1929. I løpet av de få dagene ble verdiene i det amerikanske aksjemarkedet nesten halvert. Krakket innledet en finanskrise, som ble en årelang depresjon i amerikansk næringsliv og i internasjonal økonomi.
 • New deal

  New Deal er navnet på president Franklin Delano Roosevelts reformprogram i USA. New Deal omfatter særlig årene 1933–1938 da det ble ført en aktiv reformpolitikk, men begrepet brukes også om hele Roosevelts presidenttid fra 1933 til 1945.
 • Maktovertakelse i Tyskland

  NSDAP ble stiftet i München 24. februar 1920. Partiets program og ideologi var en radikal antisemittisme og nasjonalisme, avvising av demokratiet og et sterkt hat mot kommunismen. I 1921 ble Adolf Hitler partiets leder. Partiet overtok makten i Tyskland i 1933 og styrte landet som et nasjonalsosialistisk diktatur fram til mai 1945. Etter andre verdenskrig ble NSDAP og alle partiets sideorganisasjoner erklært som en forbrytersk organisasjon av krigsforbryterdomstolen.
 • Period: to

  Den russiske borgerkrigen

  Våren 1918 brøt det ut borgerkrig i Russland mellom bolsjevikenes motstandere, «de hvite», på den ene siden og bolsjevikene og deres støttespillere, «de røde», på den annen. En lang rekke utenlandske makter intervenerte på de hvites side, blant annet Storbritannia, Frankrike, USA og Japan. Borgerkrigen ble utkjempet med ekstrem nådeløshet fra begge sider. I perioder sto det og vippet om hvem som ville vinne.
 • Period: to

  Moskvaprossesene

  Moskvaprosessene var tre store, offentlige prosesser (rettssaker) i Sovjetunionen mot tidligere ledende medlemmer av det kommunistiske partiet. Rettssakene foregikk i årene 1936–1938. Hensikten med Moskvaprosessene var å bli kvitt alle potensielle utfordrere til Josef Stalin. Under terrorens høydepunkt i 1937-1938 ble ca 1,4 millioner mennesker dømt for «kontrarevolusjonær virksomhet». Omkring halvparten av disse ble skutt og resten ble dømt til langvarige opphold i fangeleirer.