Literatura XVI mendera arte

By maider1
 • Jan 1, 1001

  Akitaniako hilobietan euskarazko hitzak

 • Jan 1, 1300

  Emilianoar Glosak euskaraz

 • Jan 1, 1300

  Bidaiarien lekukotasunak eta hiztegi txikiak

 • Jan 13, 1300

  Gonzalo de Berceoren lanetan euskara aurkitu

  GONZALO DE BERCEO
  Bere lanetan zenbait hitz euskeraz aurkitu (zatico).
  Hau euskara nahiko zabaldua zegoela esan nahi du.
 • Jan 14, 1300

  Foruaren hizkuntza nafar-erromanikoa

  NAFARROAKO FORUA
  Gizarteko talde jasoek (Gorteak,
  Elizak…), latina uztean, zeregin berrietarako erromanikoa hobetsi zuten Nafarroan.
  Arauak gizarte euskaldun bati eman behar zizkiotenez, euskal hitzak behin eta berriz azaltzen dira Nafarroako Foruan.
 • Jan 16, 1300

  BALADAK

  Euskal lurraldeen arteko mugak defendatzeko gerra giroak sortuko du nolabaiteko tradizio literario bat, ahozko formekin lotua --> Baladen tradizioa
  Erromantze izenez ere ezagutuak, gertaeren kontaketan oinarritzen dira eta literatura generoetan epika deritzon sailean sartzen dira. Baina ez dira gertaera historikoak soilik kontatzen; badira asmaketak eta sentimenduen adierazpenak eta elkarrizketaz emandako sailak ere.
  Herri-literaturaren fruitu hauek oroimena izan
 • Jan 16, 1415

  GORTEKO GUTUNA

  Erret Gortean euskarak lekua zuen, eta bertako ofizialak euskaldunak ziren askotan.
  Orain dela urte batzuk aurkitu zen funtzionarien arteko gutun bat euskaraz.
  Martin San Martin-ekoak Matxin Zalba-koari idatzia zen.
 • Jan 1, 1512

  Testuinguru historikoa

  Berpizkunde garaia
  Gizarte hierarkizatua hautsiko denez, bizimodu berri bat,
  Grezia eta Erromako jakinduria zabaldu, Arrazoimena
  Inprenta
  Protentantismoa
  1512. urtean: Gaztelako erregeak Nafarroako Erresuma konkistatu zuen eta Albretarren dinastiak Nafarroa Beherera alde egin behar izan zuen. Monarkiak indarrean zeuden garai hartan hasi zen, bada, gaur ezagutzen dugun estatu-eredua definitzen.
 • Jan 16, 1537

  JOAN ZUMARRAGAKO

  Mexikotik Durangora idatzitako eskutitz honetan Zumarragak Tabirako Muntxaraz dorrea gogoratzen du: Obatuco ta ondraduco dogu munçarasco eseori.
 • Jan 12, 1545

  euskal literaturaren egiazko hastapena

  Bernat Etxeparek argitara eman zuen Linguae Vasconum Primitiae izeneko liburuak mugatzen badu ere, ezin dugu esan ez dakigula ezer hura baino lehenagoko euskaraz, edo ezer ez dela garai haietatik gureganaino iritsi. Baditugu antzinako euskararen berri ematen diguten agiri batzuk.
 • Jan 13, 1545

  Bernard Etxepareren lehenengo lana

  BERNARD ETXEPARE
  1545. urtean Bordelen inprimatu zen lehenego bere lana Linguae Vasconum Primitiae, euskarazko lehen liburua
 • Jan 16, 1560

  AKITANIAKO LEHENBIZIKO LEKUKOTASUNAK

  Ikertzaile askorentzat akitaniarrek eta euskaldunek herri bera osatzen zuten eta
  hizkuntza bera erabiltzen zuten edo, bestela, oso gertuko hizkuntzak ziren akitaniera
  eta euskara. Iritzi honen alde bi froga multzo argudiatzen dira: batetik, goian aipatu
  ditugun autore klasikoak idatzirikoak eta bestetik, Akitaniako eskualdean zehar
  barreiaturik aurkitu diren hainbat eta hainbat inskripzioetako hitzen lekukotasunak.
 • Jan 1, 1566

  Esteban de Garibay

  1533-an jaio Arrasaten, 1599-an hil Madrilen
  Oñatin, Gasteizen eta Santo Domingo de la Calzadan ikasi zuen
  1556-an ezkondu, 66-ra arte Espaina eta Portugalera bidaia
  Felipe II-ak 1566-an bibliotekari izendatu eta 92-an kronista erreala 1570-ean lana aurkeztu Flandesen: Monarka espainiarraren erreinuen historia, 3 tomo eta 40 liburu
  Ilustraciones genealógicas: Grandezas de España. Noticias de los títulos y casas ilustres lanaren atal bat, ez argitaratua Bi errefrau Bilduma, aurkitu ez direnak
 • Jan 1, 1567

  Joan Perez de Lazarraga - Diana eta Koplak

  1548-1605 Artzain nobela.
  102 orrialde eta 45 kopla, 9 gazteleraz.
  Bertso ahapaldi bakoitza lau bertso lerrotakoa.
  Hotskidetasuna
  Gaia: Maitasuna Jorge de Montemayor-en Los siete libros de Diana (1559) nobelaren jarraipena
  Pertsonaiek izen berdinak baina aldaera batzuekin 2004-an aurkitu zen Madrilen
  Orain Gipuzkoako Foru Aldundian dago.
  Inportantea da Arabako euskalkian dagoelako.
  Euskarazko idatzi zaharrena
 • Jan 1, 1571

  Joannes Leizarragaren lanak

  1506-1601
  Apaiza eta Itzultzailea
  1564- Pabeko Kontzilioan erreginak Itun Berriaren itzulpena egitea eskatu, doktrina zabaltzeko Oso landuak
  Laguntzaileekin idatziak
  Helburua: Erreforma sustatzea eta hedatzea
  Euskara bateratu batean
  Lapurtera+Euskalkiak ortografia arazoekin
  Latineko termino kulto eta erlijiosoak
  Lehenengo euskal prosa · Jesus Christ Gure Jaunaren Testamentu Berria
  · Kalendrera
  · ABC edo Christinoen Instructionea
 • Jan 1, 1571

  J Leizarraga - Testamentu Berria

  Vulgatatik itzulia + Zati asmatuak
  Zatiak: Nafarroako erreginarentzat gomendio karta, euskara eta euskalkien arazoak, hiztegia...
  Lapurtera + Zuberera eta behe-nafarrera apur bat
  Euskara batuaren falta azaldu
  Bukaera eta asmoa: Jainkoaren hitza ulertu eta zabaltzea
 • Jan 1, 1571

  J Leizarraga - ABC

  Itzulpen erlijioso protestantea
  Aholkuak: Praktikatu gehiago, Ongi irakurri hasieratik ikasi beharra, Hitzak argi ahoskatu
  Jaingoikoa zerbitzatu nahi dutenak zer egin jakin dezaten
 • Jan 1, 1571

  J Leizarraga - Kalendrera

  Egutegi baten itzulpen erlijiosoa
  Jaiak, ilargia...
  Bizimodua parametro erlijiosoen barnean mantentzeko
  Jendeak jakiteko zer egin behar duen: Jai eta santu egunak
 • EREDU EPIKOA

  Bukaera aldeko gudu-gertakariak, buruzagi eta jauntxoen ekintza eta bizi-giroa, bandokide edo ahaide zaharren kantuak, heresiak eta erlijiozko kantak dira. Alderdi poetikoak ere badu lekurik, baina gertaera eta guduek daramate kontaeraren haria. Garaiko kronikatzat har daitezke. Adibide batzuk:
  · Atherratzeko anderea
  · Milia Lasturkoaren heresia:
 • Refranes y sentencias

  Iruinan argitaratua, anonimoa
  64 orri eta 539 errefrau, euskeraz eta gazteleraz
  1894-an Darmstadt-en aurkitu, II. Mundu Gerran desagertu
  Larramendik ale bat aurkitu zuen bere garaian
  Julio Urquijok aztertu, iruzkindu eta berrargitaratu zituen
  Autorea Garibay zela proposatu zen, baina ez da, humanista bilbotar bat baizik
  XV.mendeko bandokideen arteko gatazkei erreferentzia
  Gipuzkoeraren eragindun bizkaiera, hizkera arkaikoan
  Askotan gaztelerazko hitz joko eta sintaxia
 • Arnold Von Harff erromes alemanak hiztegi txiki bat idatzi

 • Eredu epiko-lirikoa

  Kontaera dute oinarri, baina dramadunak dira; hau da, elkarrizketaz emanak.
  Pertsonak, lekuak eta garaiak ez dira zehatz eta jakinak, orokorrak baizik.
  Ezin dira kronikatzat hartu.
  Isuri lirikoak denboraren eta leku zehaztasunen gainetik jartzen ditu; nonahiko eta noiznahiko literatura-emaitzak dira. Adibideak:
  Arrosa zurriaren azpian
  Brodatzen ari nintzen
  Goizean goizik
  Peru gurea
  ...
 • Beltrán de Sauguis

  1627-an hil zen
  Bere lana Jaurgainek aurkitu eta Urquijok publikatu
  Nafarroako kontseilari izandako jauntxo poeta
  205 errefrauko bilduma du, asko Oihenarte eta Lope de Isastik bilduak
 • Eredu lirikoa

  Multzo hau da herri-poesian ugariena eta, askoren ustez, onena. Konta-poesia hau lirika huts bihurtu da kasu gehienetan. Gaiak sinbolopean emanak datoz, eta elkarrizketa bidez agertzen dira. Amodioa dute ia gai bakarra, eta gehienak Ipar Euskal Herrian bildu dira.
  Metrikaz, errimaz eta doinuaz aparte, badira baladetan geroago kopla zaharretan ere atzematen ditugun baliabide aipagarri batzuk: naturaren aipamenak, bihurkia, anafora eta maite nahiz gorroto dena izendatzeko zenbait sinbolo
 • Pierre d'Urte eta Manuel Larramendiren errefrauak

 • Jusses Eguiateuren errefrauak: EH aberatsena

 • Joseph Jesús María Arakistainek Larramendiri bere errefrauak bidali

 • ERRIOXAKO LEKUKOTASUNAK: EMILIANOAR GLOSAK

  Erdi Aroan euskararen lekukotasun ugari aurki ditzakegu toki eta pertsona
  izendegietan. Lekukotasunak are ugariagoak dira X. mendetik aurrera; horietako
  asko Errioxa eta Gaztela aldekoak dira, lurralde horietan euskaraz
  mintzatzen baitziren.
 • leizarragaren lana aurkitzen da

  Artzaineleberri hau kopla batzuekin, hiru lan erlijioso eta amaitzeko atsotitz edo errefrau bildumekin