Literatura catalana1

literatura catalana Victor, Bilal y Erik

 • Period: 600 to 700

  Origen de la llengua

  A partir del segle VII i VIII és va comenzar a parlar una forma derivada del llatí en els territoris visigots, després de la caiguda del imperi Roma d'Occident (476 d.C).
 • Period: 1000 to 1100

  Primers textos literaris escrits en català

  Durant els segles XI i XII es va escriure en catala els Llibres dels judicis i Homilies d'Organyà.
 • Period: 1100 to 1200

  Literatura trobadoresca

  La literatura trobadoresca es la literatura majoritariament poesies fetes per trobadors que feien poesies per a resaltar personages. Unes de les primeres van ser el conte del Rei Artur.
 • Period: 1200 to 1400

  La literatura medieval

  A partir del segle XIII és va comenzar a escriure un serie de llibres i novel.les dsobre cavallers i prínceps. Al principi va ser llibres amb fantasía.
 • Period: 1200 to 1400

  Les 4 cròniques historiogràfiques

  Les cròniques són narracions, a mig camí entre la ficció literària i la historiografia, de fets històrics esdevinguts en un període determinat. Les quatre cròniques són:
  -Llibre dels feits (1244-1270) de Jaume I.
  -Llibre del rei en Pere (1283-1288)de Bernant Dedclot
  -La crònica Ramon Muntaner (1325-1328).
  -La crònica Pere el Cerimoniós (1336-1385).
 • 1232

  Ramon Llull

  Ramon Llul va ser un escriptor important que va escriure molt obres.
 • Period: 1244 to 1270

  El llibe dels feits de Jaume I, el Conqueridor

  Es diu la historia de Jaume I "el Conqueridor". Parlen majoritariament les conquistes de Mallorca i Valencia. El escit més antic és datat del 1343.
 • 1288

  La Crònica de Bernat Desclot

  Aquesta crònica trata sobre els regnats de Ramon Berengur IV fins a Pere "el Gran". Es creu que va ser impulsada per la conquesta de Sicília (1283).
 • Period: 1300 to

  Renaixement

  Un moviment cultural començat en Italia al segle XV. Uns dels autors més importants és Pere Serafí que va publicar en 1565 dos llibres, un conjunt de 170 poemes.
 • Period: 1325 to 1328

  La Crònica de Ramon Muntaner

  Es la crònica més gran de les quatre i conte els regnats de Jaume "el Conqueridor" (1207) fins a la coronació d'Alfons "el Benigne" (1328).
 • Period: 1336 to 1385

  La Crònica de Pere III, "el Ceremoiós"

  Aquesta Crònica de Pere III es un tipus de Crònica autobiogràfica( escrita per ell) es la ultima de les quatre cròniques i es te més semblants amb els prínceps renaixentistes que no pas dels cavallers medievals.
 • 1397

  Ausiàs Marc

  Va ser un poeta i cavaller de Valencia i dels més importants dels poetes medievals.
 • 1490

  Tirant lo blanc i l'autor

  Tirant lo blanc i l'autor
  L'obra feta per Joanot Martorell (1410-1465). La historia tracta sobre un jove cavaller de nom Tirant lo blanc que si disposa a fer un torneig a Londres.
 • Period: 1580 to

  Barroc

  Model literari, cultural e artistic fet per a contrarestar la reforma religiosa de Martin Luter. Uns dels personatges més importants a Catalunya és Francesc Vicent Garcia amb la seva obra Poesías jocosas y serias del célebre.
 • Romanticisme

  Romanticisme
  Va començar en el hambit literari i és va espandre molt rapid. Uns dels autors més importants són Àngel Guimerà amb la seva obra Mar i Cel.
 • il-lustració

  il-lustració
  Moviment que es va fer l'enciclopedia que va fer molta importancia als regnes de França, Inglaterra i els principats alemanys. L'autor més importants en la cultura catalana és el rector de Vallfogona és Poesías jocosas y serias del célebre.
 • Period: to

  La Renaixença