Bernarddeventadour

Literatura Catalana

 • Period: Jan 1, 1100 to Dec 31, 1300

  Els trobadors

  Un trobador és un poeta cantor de l'Edat mitjana que crea composicions literàries i musicals.l trobador és aquella persona culta que sap de música, de retòrica, de lírica, és a dir, que pertany a la noblesa o que, si més no, ha après aquestes tècniques, i que escriu les poesies en llengua vulgar per tal que siguin difoses oralment. Cal recordar que la població en aquella època era analfabeta i tota aquesta literatura havia de ser recitada i escrita en la llengua del poble i no pas en llatí.Aques
 • Period: Jan 1, 1138 to Jan 1, 1196

  Guillem de Berguedà--> Poesía trobadoresca

  Guillem de Berguedà (és el trobador català del qual ens han arribat més textos. A part de la informació que ens ofereix la vida de Guillem de Berguedà que es troba en els Cançoners, el que podem conèixer sobre el trobador ens arriba a través de documents de l'època i de les seves pròpies composicions.
 • Period: Jan 1, 1188 to Jan 1, 1212

  Guillem de Cabestany--> Poesía trobadoresca

  Guillem de Cabestany fou un trobador especialment famós per la seva vida literària, tot i que no es coneixen gaires detalls contrastables de la seva vida real, en la que la seva dama fou Saurimonda de Navata. La vida, evidentment fictícia, que figura en els Cançoners va ser esmentada, repetida o ampliada per molts autors.
 • Period: Jan 1, 1200 to Jan 1, 1400

  Les 4 grans cròniques

  Les quatre grans Cròniques foren escrites a finals del segle XIII i durant el XIV. Es tracta de les cròniques de Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner i Pere el Cerimoniós. La seva finalitat era deixar constància d'uns fets que volien tenir valor didàctic. Les quatre grans Cròniques formen el millor conjunt historiogràfic de l'Europa medieval.[1] Les obres de Jaume I i Pere el Cerimoniós són, d'altra banda, les úniques autobiografies de monarques medievals.
 • Jan 1, 1229

  Jaume I i Llibre dels Feyts---> Historiografia

  Jaume I i Llibre dels Feyts---> Historiografia
  El Llibre dels fets o Crònica de Jaume I és la primera de "les quatre grans Cròniques". Sembla que la conquesta de Mallorca n'impulsà la redacció. Jaume I mor el 1276; així doncs, l'obra degué ésser quasi acabada poc abans.
 • Period: Jan 1, 1232 to Jan 1, 1315

  Ramon Llull

  a ser un rellevant escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor i missioner mallorquí del segle XIII. La seva obra escrita és la més extensa produïda per un sol autor medieval, redactada en català, occità, llatí i àrab. És considerat, juntament amb l'autor del Llibre dels fets, el primer autor literari rellevant en llengua catalana i el primer autor medieval en fer servir una llengua romànica per transmetre coneixements filosòfics, teològics i místics. També fou el primer a escriure-hi novel·la
 • Period: Jan 1, 1259 to Jan 1, 1285

  Guillem de Cervera--> Poesía trobadora

  Cerverí de Girona o Guillem de Cervera (1259-1285) fou un trobador vinculat a la casa reial en temps de Jaume I i del seu fill Pere el Gran. Tot i que en l'actualitat es pensa que es tracta del mateix trobador, encara hi ha algun estudiós, concretament Joan Coromines que situa Guillem de Cervera trenta anys abans que Cerverí de Girona i, per tant, els considera personatges diferents.
 • Jan 1, 1276

  Ramon Llull (Llibre de Cavalleria)--> Prosa religiosa

  Ramon Llull (Llibre de Cavalleria)--> Prosa religiosa
  El Llibre de l'orde de cavalleria va ser redactat per Ramon Llull entre 1274 i 1276, poc després de viure la Il·luminació al Puig de Randa, que va precedir l'Art Lul·liana. Es pensa que el llibre va ser escrit entre aquestes dates, perquè fa al·lusió a l'Art abreujada d'atrobar la veritat i apareix anomenat a Doctrina Pueril .
 • Jan 1, 1283

  Ramon Llull El llibre d’Evast e Blanquerna (Llibre d’Amic e Amat)--> Prosa religiosa

  Ramon Llull  El llibre d’Evast e Blanquerna (Llibre d’Amic e Amat)--> Prosa religiosa
  Blaquerna és una novel·la de Ramon Llull que va tenir una enorme influència en la narrativa de l'edat mitjana i en els escriptors posteriors. Escrita a Montpeller el 1283, l'obra descriu amb molta vivacitat i de manera realista la vida medieval
 • Jan 1, 1288

  Bernat Desclot: Crònica del rei en Pere--> Historiografia

  Bernat Desclot: Crònica del rei en Pere--> Historiografia
  El Llibre del rei en Pere d'Aragó e dels seus antecessors passats o Crònica de Bernat Desclot és la crònica històrica escrita per Bernat Desclot el 1288. És una de les quatre grans Cròniques, i narra els fets històrics succeïts des del regnat de Ramon Berenguer IV fins a Pere el Gran
 • Jan 1, 1289

  Ramon Llull Fèlix o Llibre de Meravelles (Llibre de les Bèsties)--> Prosa Religiosa

  Ramon Llull Fèlix o Llibre de Meravelles (Llibre de les Bèsties)--> Prosa Religiosa
  Fèlix o Llibre de meravelles és un llibre de l'autor mallorquí en llengua catalana Ramon Llull, escrit a París entre 1287 i el 1289. És una obra doctrinal que combina la narració i el diàleg entre mestre i deixeble, com era freqüent en la didàctica de l'Edat Mitjana, arrelada en models neoplatònics de discurs.
 • Jan 1, 1300

  Fòrum Udicum

  Fòrum Udicum
  El Codi de Recesvint fou una compilació de lleis feta en temps del rei Recesvint. Es compon de dotze llibres. Es va publicar cap al 654 i derogava les lleis vigents: el Breviari d'Alaric per als romans i el Codi de Leovigild per als gots.
 • Jan 1, 1300

  Ramon Llull Cant de Ramon / Lo desconhort--> Prosa religiiosa

  Ramon Llull Cant de Ramon / Lo desconhort--> Prosa religiiosa
  El Cant de Ramon és una autobiografia en vers que sol·licita l’adhesió del lector a la causa de l’autor. Consta de 14 estrofes monorimes de sis versos de vuit síl·labes. El poema comença amb la conversió de Ramon, i repassa les principals fites de la seva carrera, des de la fundació de Miramar, a la redacció de l’Art.
 • Dec 1, 1300

  Homilies d'Organyà

  Homilies d'Organyà
  Les homilies d'Organyà és un fragment de sermonari destinat a la predicació de l'Evangeli . Representa un dels documents literaris més antics escrits en llengua catalana. Són la traducció al català d'uns sermons escrits en occità i mostren l'ús de la llengua catalana en la predicació adreçada al poble.
 • Jan 1, 1328

  Ramon Muntaner: Crònica-->Historiografia

  Ramon Muntaner: Crònica-->Historiografia
  La Crònica de Ramon Muntaner, escrita a Xirivella entre el 1325 i el 1328, és la més llarga de les Quatre grans cròniques i narra els fets des de l'engendrament de Jaume el Conqueridor (1207) fins a la coronació d'Alfons el Benigne (1328).
 • Period: Jan 1, 1375 to Jan 1, 1444

  Andreu Febrer---Poesia

  Andreu Febrer (Vic, 1375/1380 - ? 1437/1444)[1][2] fou un notable poeta català de la baixa edat mitjana, que a més fou un militar destacat i traductor al català de La Divina Comèdia de Dante. El conjunt de la seva obra poètica consta d'un total de quinze escrits, en gran part dels quals s'intueix la indestriable influència trobadoresca, tant pel que es refereix a les formes i a la mètrica (primordialment féu ús del decasíl·lab), com quant a la llengua al·ludiex (un català fortament provençalitza
 • Jan 1, 1382

  Pere III el Cerimoniós: Crònica--> Historiografia

  Pere III el Cerimoniós: Crònica--> Historiografia
  La Crònica de Pere el Cerimoniós és la quarta de les grans cròniques en llengua catalana dels segles XIII i XIV. Aquesta crònica, escrita en forma autobiogràfica, és un seguit de documents de tota mena i de records personals del rei. La figura del Cerimoniós és més a prop dels prínceps renaixentistes que no pas dels cavallers medievals.
 • Jan 1, 1392

  Francesc Eiximenis: Lo crestià--> Prosa Moral

   Francesc Eiximenis: Lo crestià--> Prosa Moral
  Lo Crestià fou una enciclopèdia impulsada per Pere el Cerimoniós i redactada per Francesc Eiximenisentre 1379 i 1392. El primer volum i la meitat del Dotzè foren publicats per l'impressor alemany Lambert Palmart a València en 1483 i 1484 respectivament.
 • Jan 1, 1400

  Jordi de Sant Jordi

  Jordi de Sant Jordi
  Jordi de Sant Jordi, poeta cortesà i militar, va néixer al Regne de València al voltant del 1399 i el 1400. Se'n desconeix la data de la mort, tot i que es presumeix que tingué lloc als voltants del mes de juny de 1424, atès que atorgà el seu darrer testament el 12 de juny d'aquell any.
 • Jan 1, 1400

  Joanot Martorell. Tirant lo Blanch------Novel·la

  Joanot Martorell. Tirant lo Blanch------Novel·la
  Tirant lo Blanc és l'obra més important de l'escriptor i cavaller valencià Joanot Martorell. Sembla que fou escrita entre el 1460 i el 1464, fou publicada a València l'any 1490 i reimpresa a Barcelona el 1497. Durant el segle XVI fou traduïda al castellà (1511) i a l'italià (1538), més tard al francès (1737) i modernament ho ha estat a l'anglès (1984) i a moltes altres llengües.
 • Period: Jan 1, 1400 to Jan 1, 1459

  Ausiàs March-----Poesia

  Ausiàs March (Regne de València,1400 - València, 3 de març del 1459) va ser un poeta i cavaller valencià medieval, originari d'una família de la petita noblesa amb aficions poètiques. Va ser un dels poetes més importants del Segle d'Or valencià.
 • Period: Jan 1, 1413 to Jan 1, 1469

  Joanot Martorell

  Joanot Martorell (Gandía, 1413 - Valencia, 1468), también conocido como Joan Martorell, fue un escritor y caballero valenciano. Especialmente conocido por ser el autor de la novela de caballerías Tirante el Blanco, llegó a ser jurat de Chirivella.
 • Jan 1, 1468

  Anònim. Curial e Güelfa-------Novel·la

  Anònim. Curial e Güelfa-------Novel·la
  Curial e Güelfa és una de les obres més importants del gènere de novel·la cavalleresca en català.Fou el 1876 quan Manuel Milà i Fontanals parlà per primera vegada d'aquest manuscrit anònim i sense títol escrit entre 1432 i 1468.
 • Jan 1, 1500

  Anselm Turmeda: Elogi als diners---Prosa moral

     Anselm Turmeda: Elogi als diners---Prosa moral
  El poema és un retrat mordaç dels usos i costums del món cristià, sobretot de les classes dominants, que al marge de la fe i els deures morals es mostraven corruptes i enganyoses.
 • Jan 1, 1500

  Bernat Metge: Lo somni-----Humanisme

   Bernat Metge: Lo somni-----Humanisme
  Lo somni és l'obra mestra de Bernat Metge. Metge hi explica com, estant a la presó, se li apareix en somnis el rei Joan I, mort feia poc. L'obra està en prosa, dividida en quatre llibres,[1] i es basa en el recurs clàssic del debat (entre Metge, el rei i d'altres personatges que se li apareixen) per introduir i desenvolupar conceptes filosòfics.
 • Jan 1, 1500

  Joan Timoneda L’església militant-------Teatre----------Renaixement

  Joan Timoneda L’església militant-------Teatre----------Renaixement
  És Peça dramàtica inspirada en les Sagrades Escriptures, en llegendes religioses o semblants. És un dels unics actes sacramentals en català.
 • Jan 1, 1500

  Joan Ferrandis d’Herèdia La vesita--------teatre------renaixement

  Joan Ferrandis d’Herèdia La vesita--------teatre------renaixement
  La Vesita és una obra de teatre de l'escriptor valencià del segle XVI Joan Ferrandis d'Herèdia, publicada a València el 1562. Es tracta d'una peça teatral d'intenció realista i satírica d'estil popular i costumista. Aquesta obra imita el teatre renaixentista italià.
 • Feb 1, 1500

  Cristòfor Despuig: Los col·loquis de la insigna ciutat de Tortosa--Prosa---Renaixement

  Cristòfor Despuig: Los col·loquis de la insigna ciutat de Tortosa--Prosa---Renaixement
  "Los Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa" és una obra literària escrita per Cristòfor Despuig el segle XVI. El text fou recuperat per Fidel Fita i publicat durant la Renaixença a partir d'un exemplar manuscrit del segle XVII localitzat per aquest editor a la ciutat de Tortosa. L'obra és dedicada per Despuig a "Francesch de Moncada comte d'Aytona" i data segons aquesta font de 1557.
 • Period: Jan 1, 1505 to Jan 1, 1567

  Pere Serafi--------Poesia------Renaixement

  Pere Serafí (?, 1505/1510 - Barcelona, 1567) fou un poeta i pintor català del Renaixement.[1][2] Els seus contemporanis l'anomenaren "lo Grec"; hom creu que això és perquè de petit s'hauria establert a Barcelona provinent de Xipre.
 • Francesc Vicent Garcia (rector de Vallfogona)--------Poesia----------Barroc

   Francesc Vicent Garcia (rector de Vallfogona)--------Poesia----------Barroc
  Francesc Vicent Garcia i Ferrandis, fou un poeta i eclesiàstic català. Vicent Garcia és el primer gran escriptor de la literatura catalana barroca.
 • Francesc Fontanella: Lo desengany----------Teatre----------Barroc

  Francesc Fontanella: Lo desengany----------Teatre----------Barroc
  Lo desengany és un poema dramàtic de Francesc Fontanella, escrit entre 1649 i 1651.Es tracta de les núpcies de Venus i Vulcà i el titular desengany del déu Mart.
 • Period: to

  Joan Ramis--------------------poesia-----------Neoclacissisme

  Joan Ramis i Ramis va ser un escriptor, historiador i advocat espanyol.
  Tot i que fins pràcticament finals del segle XX és pràcticament ignorat en els manuals d'història de la literatura catalana , és la figura més important del neoclassicisme literari català .
 • Joan Ramis: Lucrècia----------Teatre---------------Neoclassicisme

  Joan Ramis: Lucrècia----------Teatre---------------Neoclassicisme
  Lucrècia és una obra de teatre del neoclassicisme català, de caràcter tràgic escrita l'any 1769 per l'autor menorquí Joan Ramis i Ramis quan tenia vint-i-tres anys.
 • Baró de Maldà: Calaix de sastre-----------Teatre-----------il·lustració

  Baró de Maldà: Calaix de sastre-----------Teatre-----------il·lustració
  El Calaix de sastre és un gran dietari en cinquanta-dos volums escrit per Rafael d'Amat i de Cortada, Baró de Maldà, al llarg de la seva vida, dels vint-i-tres anys (tres anys després de casar-se) fins a la seva mort; és a dir del 1769 al 1819.
 • Period: to

  Robert Robert--------Contes-----Costumisme

  Robert Robert i Casacuberta (Barcelona, 12 de setembre de 1827 (1830 segons altres fonts) — Madrid, 1873) fou un polític, periodista i poeta català.
 • Bonaventura Carles Aribau: La pàtria----------Poesia------Romanticisme

  Bonaventura Carles Aribau: La pàtria----------Poesia------Romanticisme
  Oda a la Pàtria és un poema culte en llengua catalana que està dividit en sis octaves de versos alexandrins d'art major (versos nobles), escrit el 1832 per Bonaventura Carles Aribau a Madrid per felicitar el banquer Gaspar Remisa el dia del seu sant.
 • Period: to

  Emili Vilanova--------Contes-----Costumisme

  Emili Vilanova
  (Barcelona, 1840- id., 1905) Escriptor espanyol en llengua catalana. Va ser un dels més destacats autors costumistes i populars de Catalunya. Va col·laborar a La barretina, La rambla i La Renaixença, on va publicar els seus articles de costums o Quadrets. Els seus Escenes barcelonines agrupen una sèrie de relats curts,
 • Frederic Soler: El Cantador-----Teatre-------Romanticisme

  Frederic Soler: El Cantador-----Teatre-------Romanticisme
  Lo Cantador (El Cantador, en català normatiu) és una peça (Gatada caballeresca en dos actes, en vers i en català del que ara es parla), original de Serafí Pitarra, pseudònim de Frederic Soler i de Pau Bunyegas, pseudònim de Conrad Roure. Estrenada al Teatre de l'Odèon de Barcelona, el dia 12 d'octubre de 1864. El Cantador és una paròdia del drama El trovador d'Antonio García Gutiérrez. L'acció passa al segle XV, durant el regnat de Ferran d'Antequera
 • Jacint Verdaguer: L’Atlàntida-------Poesia------Romanticisme

  Jacint Verdaguer: L’Atlàntida-------Poesia------Romanticisme
  L'Atlàntida (1877) és un poema de Jacint Verdaguer format per 10 cants, una introducció i una conclusió, que narra les peripècies d'Heracles per Ibèria, l'enfonsament del continent dels atlants, la creació del Mar Mediterrani i el final descobriment de les Amèriques.
 • Narcís Oller: La papallona-----Narrativa-----Realisme

  Narcís Oller: La papallona-----Narrativa-----Realisme
  La papallona és una novel·la de l'escriptor Narcís Oller escrita al 1882. S'hi plasmen els anys previs a la revolució de 1868 a Barcelona. La novel·la, que inaugura el corrent naturalista en la literatura catalana, analitza el procés d'enamorament del seu protagonista, Toneta, una modista de caràcter angelical, i Lluís, un estudiant de dret del Ripollès.
 • Narcís Oller: L'escanya-pobres--------Narrativa---------Realisme

  Narcís Oller: L'escanya-pobres--------Narrativa---------Realisme
  L'Escanyapobres és un novel·la escrita el 1884 per Narcís Oller.
  Es tracta d'una obra esquemàtica ambientada en una societat rural en procés d'industrialització. L'autor aconsegueix personificar els diners i l'avarícia a través del tràgic personatge Oleguer i la seva esposa, la Tuies.
 • Jacint Verdaguer: Canigó----Poesia-----Romanticisme

  Jacint Verdaguer: Canigó----Poesia-----Romanticisme
  Canigó és un poema èpic de 1886 escrit per Jacint Verdaguer que constitueix un dels poemes clau de la Renaixença catalana. Aquest poema, que és un llibre, conté una descripció geogràfica dels Pirineus catalans que es desenvolupa a través de la figura mítica del Comte Tallaferro, un valent i ferotge lluitador contra els sarraïns.
 • Àngel Guimerà: Mar i Cel------ Narrativa-------Realisme

  Àngel Guimerà: Mar i Cel------ Narrativa-------Realisme
  Mar i cel és una obra de teatre escrita per Àngel Guimerà l'any 1888 i estrenada al teatre Romea de Barcelona, la vetlla del 7 de febrer del mateix any. Es tracta d'una tragèdia romàntica escrita durant la primera etapa de Guimerà com a escriptor, que arriba fins a l'any 1890. Està escrita en vers i és de tipus historico-romàntic. Ja s'hi aprecien els trets principals del seu teatre, com per exemple els conflictes interns dels personatges, que es mouen en ambients romàntics.
 • Àngel Guimerà: Maria Rosa-----Narrativa--------Realisme

  Àngel Guimerà: Maria Rosa-----Narrativa--------Realisme
  Maria Rosa és un drama social i amorós en tres actes d'Àngel Guimerà aparegut el 1894. Inspirats en una història real que succeí a la localitat de Solivella, a la Conca de Barberà a mitjans del segle XIX durant la construcció de la carretera que travessa la vil·la. Escrit en prosa especialment per a l'actriu madrilenya María Guerrero, fou estrenat el 24 de novembre d'aquell any al teatre Novetats de Barcelona.
 • Àngel Guimerà: Terra Baixa--------Narrativa--------Realsime

  Àngel Guimerà: Terra Baixa--------Narrativa--------Realsime
  Terra baixa és una obra teatral del dramaturg i poeta Àngel Guimerà, una de les més populars de totes les que escrigué i una de les més representades i traduïdes de la llengua catalana,[1] i ha esdevingut tot un clàssic del repertori teatral català. Quan escrigué aquesta obra, l'escriptor passava per una etapa de plantejament social de la seva creació literària, a més de les intrigues i passions amoroses que ja havia plantejat en una obra anterior seva
 • Narcís Oller: La bogeria-------Naturalsime

  Narcís Oller: La bogeria-------Naturalsime
  La bogeria és una novel·la de Narcís Oller. Junt amb la novel·la Pilar Prim, és considerada la peça més important de l'autor. La novel·la és escrita amb tècniques naturalistes i d'acord amb la llei de l'herència i la influència d'un medi opressiu. Oller hi planteja una problemàtica d'anàlisi psicològica i de moral social.
 • Narcís Oller: Pilar Prim--------Narrativa----------Realisme

  Narcís Oller: Pilar Prim--------Narrativa----------Realisme
  Pilar Prim és una novel·la escrita en català de Narcís Oller, publicada el 1906, de caire psicológico1 amb el qual l'autor intenta adaptar-se a l'estètica modernista que en aquell moment començava a aflorar. Segons les Memòries literàries d'Oller, el llibre li va costar molt de temps i esforç en la seva elaboración.