Laudes

Epoca Medieval.

 • Dec 26, 1130

  Guillem de Berguedà.

  Guillem de Berguedà.
  Guillem de Berguedà, és un noble altiu i desvergonyit, té una vida agitada i pena d'episodis violents, que posa en evidència el món de la societat feudal i la poesia que s'hi relaciona. Destaca com a autor de sirventesos.
 • Nov 19, 1137

  Unió de Catalunya amb Aragó,

  Unió de Catalunya amb Aragó,
  Catalunya, s'uneix amb Aragó, perque Jaume I es casa en la reina d'Aragó.
 • Period: Nov 19, 1200 to Nov 19, 1500

  Epoca medieval

  (S.XVII - S.XV)
 • Nov 19, 1232

  Ramon Llull

  Ramon Llull
  Ramon Llull (1232-1316)també conegut com Raimundo Lulio en castellà, Raimundus o Raymundus Lullus en llatí i Raymond Lully en la tradició anglosaxona, va ser un rellevant escriptor, filòsof, místic, teòleg i missioner mallorquí del segle XIII. És considerat un dels creadors del català literari i un dels primers a fer servir una llengua romànica per transmetre coneixements filosòfics, científics i tècnics, a més de textos novel·lístics.[
 • Apr 19, 1274

  Llibre del gentil e dels tres savis.

  Llibre del gentil e dels tres savis.
  Aquesta obra singular planteja, en un marc de tolerància i respecte, la discussió entre tres savis que espliquen i argumenten les seves respectives religions.
 • Sep 21, 1276

  Llibre de l'orde de cavalleria

  Llibre de l'orde de cavalleria
  En aquest llibre, s'adreça al grup social dels cavallers perquè fortifiquin els seus compotaments cristians. Alhora, reivindica el món feudal i el paper bàsic de la cavalleria com a defensora de l'orde i dels interessos de l' Església.
 • Nov 19, 1276

  Jaume I

  Jaume I
  En plena tercera revolta dels sarraïns valencians Jaume I es va emmalaltir ràpidament. El 9 de juliol del 1276, trobant-se a la residència reial d´Alzira (Casa del Rei, Casa Reial o Casa de l´Olivera), el rei signà el decret que autoritzava l'Infant Pere a ocupar els castells que cregués convenient en el Regne de València i a poder-hi nomenar els alcaids, traspassant així el comandament de la campanya militar al seu fill.
 • Aug 8, 1283

  Llibre d'Evast e Blaquerna

  Llibre d'Evast e Blaquerna
  És una novel·la de Ramon Llull que va tenir una enorme influència en la narrativa de l'edat mitjana i en els escriptors posteriors. Escrita a Montpeller el 1283, l'obra descriu amb molta vivacitat i de manera realista la vida medieval, en contrast amb les novel·les de cavalleries de l'època, amb una presència molt més marcada de l'element fantàstica.
 • Nov 19, 1298

  Les Quatre grnas cròniques.

  Les Quatre grnas cròniques.
  Primera Crònica: Cròniques de Jaume I.
  Segona Crònica: Cròniques de Bernat Desclot.
  Tercera Crònica: Cròniques de Ramon Muntaner.
  Quarta Crònica: Cròniques de Pere el Cerimoniós.
 • Nov 19, 1340

  Bernat Metge.

  Bernat Metge.
  Representa el nou esperit de l'home de lletres, que ha de conviure amb la vella mentalitat medieval de la qual fa befa. La seua obra més important es "Lo somni", feta al 1399.
 • Jul 12, 1397

  Ausiàs March

  Ausiàs March
  Va escriure una poesia vigorosa molt densa en continguts i completament en català. Entre els trobadors i la seva obra, la poesia s'havia anat catalanitzant progressivament, amb avenços i reculades segons els autors i la seva formació, però sempre usant els temes i els tòpics trobadorescos.
 • Nov 19, 1405

  Joanot Martorell

  Joanot Martorell fou un escriptor medieval valencià que va escrivir el Tirant lo Blanc és la seva obra més coneguda, ja que és considerada la primera novel·la moderna d'Europa.
  La seva naixença se situa entre el 1413 i el 1415 a la ciutat de València segons l'historiador Jaume Chiner, en el si del llinatge dels Martorell, una família de la mitjana noblesa originària de Gandia, però establerta a València des de 1400.
 • Nov 19, 1416

  Alfons IV el Magnànim.

  Alfons IV el Magnànim.
  Fill primogènit de Ferran d'Antequera i la seva muller, Elionor d'Alburquerque. A la mort de Martí l'Humà la successió a la Corona d'Aragó recaigué, gràcies al Compromís de Casp de 1412, en el seu pare Ferran I al qual succeí a la seva mort.
 • Jan 6, 1479

  Ferran el Católic.

  Ferran el Católic.
  Era fill del rei Joan II d'Aragó i de la seva segona esposa, Joana Enríquez, i per tant germanastre de l'infant Carles de Viana. Fou reconegut hereu l'any següent a la mort del seu germanastre, el 1461, rebent els títols de Príncep de Girona i Duc de Montblanc i va ser nomenat lloctinent de Catalunya l'any 1462 i, en 1468 rei de Sicilia.
 • Nov 19, 1490

  Tirant lo Blanc

  Tirant lo Blanc
  Tirant lo Blanc és l'obra més important de l'escriptor i cavaller valencià Joanot Martorell i està considerada la novel·la en llengua catalana més important de tots els temps. Sembla que fou escrita entre el 1460 i el 1464, fou publicada a València l'any 1490.