20070418klplylliu 1 ges sco

Literatura medieval - Daniel Ortín Polo

 • Period: Jan 1, 1138 to Jan 1, 1196

  Guillem de Berguedà

  Va ser un noble arrauxat i sanguini que va participar activament en les lluites feudals del seu temps. L’assassinat a traïció, el 1175, d’un dels grans senyors de l’època, Ramon Folc de Cardona, en marca l’avenir. El crim l’obliga a refugiar-se en l’hospitalitat de parents i amics durant cinc anys. El seu perfil és el d’un senyor de la guerra, amb una hisenda estimable, facciós i brutal com tants d’altres al segle XII. De la seva obra se’n conserven vint-i-vuit poesies i tres debats poètics.
 • Period: Jan 1, 1162 to Jan 1, 1196

  Regnat d'Alfons el Cast

  Rei que va protegir trobadors i joglars i, fins i tot, va compondre poemes a l’estil dels trobadors. Els trobadors catalans apareixen durant el seu regnat.
 • Jan 1, 1175

  Forum Iudicum

  Forum Iudicum
  Compendi jurídic visigot de la 2a meitat del segle XII. Una de les primeres mostres escrites en llengua catalana de la història juntament amb les Homilies d'Organyà.
 • Jan 1, 1200

  Homilies d'Organyà

  Homilies d'Organyà
  El primer gran document de la llengua catalana és un sermonari trobat a la parròquia d’Organyà i per això porta el nom d’Homilies d’Organyà. Ha estat datat del final del segle XII o del començament del XIII. El text que se’n conserva consta de sis sermons, un dels quals és incomplet. Cada homilia és una glossa o comentari, amb un estil sobri i auster, d’alguns fragments dels textos litúrgics de la missa de la diada corresponent (epístola o evangeli).
 • Period: Jan 1, 1232 to Jan 1, 1315

  Ramon Llull

  Dedicà tota la seva vida i obra a la conversió dels infidels i la redacció de llibres per tal de difondre l’ideal cristià primitiu.És considerat el creador del català literari perquè fou el primer pensador europeu que redactà llibres de filosofia en llengua romanç o neollatina amb la qual cosa enriquí el vocabulari. A més sofisticà la sintaxi catalana prenent estructures sintàctiques llatines (ús d’oracions de relatiu, paralel·lismes, llargues enumeracions) i de procedència popular.
 • Period: Jan 1, 1240 to Jan 1, 1274

  Llibre dels Feits

  És la primera de "les quatre grans cròniques". Redactada entre el 1240 i el 1274, narra els fets més importants de la vida del Jaume I (1207-1276). Influïda per la tradició dels cantars de gesta posa l’èmfasi en les qualitats militars del rei i en la conquesta de València i Mallorca. El monarca va inspirar-ne la redacció tot i que alguns homes de lletres la van redactar sota la seva direcció.
 • Period: Jan 1, 1259 to Jan 1, 1285

  Cerverí de Girona

  És el trobador català d’obra més extensa perquè se’n conserven cent catorze poemes lírics, cinc de narratius i un de tipus moral. És documentat entre el 1259 i el 1285 i se sap que estava al servei dels reis Jaume I i Pere II, dels quals rebia un salari com a joglar. El conjunt de la seva poesia demostra que era un escriptor de recursos amplis, un poeta que conreava el trobar ric i el trobar clus, i també la poesia tradicional, més aviat menystinguda pels trobadors. Un tret destacable de la seva
 • Jan 1, 1272

  El Libre de gentil e los tres savis - Ramon Llull

  El Libre de gentil e los tres savis - Ramon Llull
  És una obra polèmica religiosa. Un gentil fa veure a tres savis (un jueu, un cristià i un mahometà) que tots tres creuen en un sol déu, creador de tot el que existeix, en la resurrecció de la carn i en el premi per als bons i en el càstig per als dolents.
 • Period: Jan 1, 1272 to Jan 1, 1275

  Llibre de contemplació - Ramon Llull

  És un llibre de meditació estructurat en tres-cents seixanta-cinc capítols, un per a cada dia de l’any. És un llibre enciclopèdic, que vol demostrar la Trinitat divina (el nombre tres hi és present), també reflecteix molt bé les formes de viure i de pensar dels darrers anys del segle XIII.
 • Period: Jan 1, 1283 to Jan 1, 1286

  Libre d’Evast e Aloma e de Blanquerna - Ramon Llull

  És una narració simbòlica del protagonista Blanquerna, fill d’Evast i Aloma. Blanquerna va abraçar la vida religiosa i va ser monjo, abat, bisbe i papa. En cadascun dels estats Blanquerna va demostrar dots d’organitzador i de reformador.
 • Period: Jan 1, 1283 to Jan 1, 1288

  Crònica de Bernat Desclot

  Va ser escrita pel tresorer reial Bernat Escrivà entre el 1283 i el 1288. Des d’un punt de vista històric és més rigorosa perquè l’autor va tenir accés a la documentació de la Cancelleria, perquè actua com un cronista d’ofici i perquè continua el Llibre dels Feits adreçant-se, bàsicament, als deu anys de regnat de Pere II el Gran, fill i successor de Jaume I.
 • Jan 1, 1286

  Libre d’Amic e Amat - Ramon Llull

  Libre d’Amic e Amat - Ramon Llull
  És un llibre metafòric de meditació per a cada dia ple d’abstraccions, de lirisme, de referències a elements naturals, de diàlegs ràpids, que creen les situacions místiques a través de les quals l’home pot arribar a la comprensió de Déu. Hi ha tres elements essencials: l’Amic (l’home), l’Amat (Déu) i l’Amor.
 • Period: Jan 1, 1309 to Jan 1, 1387

  Crònica de Pere el Cerimoniós

  Enllaça amb el Llibre dels Feits, perquè és una obra vetllada pel mateix rei i es tracta d’una crònica personal, fruit de l’admiració del Cerimoniós pel llibre de Jaume I. Pere III el Cerimoniós (1309-1387) va promoure un intens moviment cultural i va reintegrar Mallorca i Sicília a la corona, que se n’havien separat a la mort de Jaume I i de Pere II, respectivament.
 • Jan 1, 1316

  Crònica de Ramon Muntaner

  Crònica de Ramon Muntaner
  Es caracteritza per la seva qualitat literària tot i que va ser escrita per ser escoltada i no llegida. Muntaner era un almogàver al servei de Roger de Flor. El seu testimoni és una prosa viva i eficaç, i els seus records s’allarguen pels cinc regnats que li foren contemporanis, de Jaume I fins a la coronació d’Alfons III el Benigne. Va començar la redacció de la seva crònica l’any 1316.
 • Period: Jan 1, 1327 to Jan 1, 1409

  Francesc Eiximenis

  Es va proposar d’aplegar el compendi de la vida del seu temps ens els tretze volums del projecte anomenat Lo Crestià. La seva intenció era defensar els valors cristians de l’època servint-se de les tradicions populars i utilitzant recursos com les historietes, els acudits, la ironia, etc.
 • Period: Jan 1, 1340 to Jan 1, 1413

  Bernat Metge

  Fou dels primers a assimilar l’humanisme. Es va convertir en mestre i confident del rei Joan I, càrrec pel qual era molt envejat. Fou acusat de malversació dels diners públics. El 1396, al cap de dos mesos de la mort sobtada del rei Joan, fou acusat d’haver aconsellat malament el rei i d’haver acceptat suborns; l’acusació més greu que els feien era de ser considerats culpables de la mort sobtada de Joan I. El successor de Joan I, el seu germà Martí, va absoldre tots els encausats.
 • Period: Jan 1, 1350 to Jan 1, 1419

  Sant Vicent Ferrer

  Va ser un predicador apocalíptic convençut de la propera fi del món, i la seva obra és formada pels prop de tres-cents sermons copiats al dictat, mentre predicava, pels frares del seu seguici.
 • Period: Jan 1, 1352 to Jan 1, 1430

  Fra Anselm Turmeda

  Fou un personatge singular que apostatà de la fe cristiana per convertir-se a l’islamisme. Va escriure en àrab una refutació raonada del cristianisme entre altres llibres com Llibre dels bons amonestaments, un conjunt de consells morals que va tenir una gran difusió a les escoles i entre la pagesia fins al final del segle XIX.
 • Jan 1, 1381

  Libre de Fortuna e Prudència - Bernat Metge

  Libre de Fortuna e Prudència - Bernat Metge
  Està inspirat en la Consolatio philosophiae de Boeci, sobre el problema filosòfic de la providència divina.
 • Jan 1, 1388

  Valter e Griselda - Bernat Metge

  Valter e Griselda - Bernat Metge
  És una traducció d’una epístola de Petrarca que B. Metge va adreçar a Isabel de Guimerà, una dama important de la cort de la reina Elionor, per defensar-se de les acusacions a causa de les quals li fou incoat un procés.
 • Period: Jan 1, 1397 to Mar 3, 1459

  Ausiàs March

  Era cavaller, i lluità en les guerres de Sardenya i Còrsega i en les de Nàpols i Sicília. També s'allistà a la campanya contra els pirates del nord d'Àfrica.
  Ens n'han pervingut 128 poesies. Comença la seva tasca poètica cap a l’any 1425, després de retirar-se de la vida militar.
  March deixa de banda l’estil dels trobadors i adopta definitivament el català com a llengua poètica. També defuig l'estètica on tot era bonic i amable per una altra on domina un món convuls, ple de tensions.
 • Jan 1, 1399

  Lo somni - Bernat Metge

  Lo somni - Bernat Metge
  És l'obra mestra de Bernat Metge. Metge hi explica com, estant a la presó, se li apareix, en somnis, el rei Joan I, mort feia poc. L'obra està en prosa, dividida en quatre llibres, i es basa en el recurs clàssic del debat (entre Metge, el rei i d'altres personatges que se li apareixen) per introduir i desenvolupar conceptes filosòfics.
  El que és original a Bernat Metge és la seva actitud davant la vida: escepticisme i ironia i constant admiració del món clàssic.
 • Period: Dec 31, 1399 to Dec 31, 1424

  Jordi de Sant Jordi

  Nasqué a València cap a l’any 1399. És sobretot un poeta militar i cortesà. De ben jove encara el trobem relacionat amb el rei Alfons el Magnànim.
  Va lluitar a Sardenya i Còrsega i a Nàpols.
  El 30 de gener del 1425 ja havia mort, segurament a Itàlia.
  Pel que fa a l'obra, el “Cançoner” de Jordi de Sant Jordi està format per divuit composicions, en les quals el poeta valencià intenta obrir nous canals per a la lírica catalana malgrat l’evident connexió trobadoresca.
 • Period: Dec 31, 1410 to Jan 1, 1465

  Joanot Martorell

  Era cavaller. Així, va treballar a la cort d'Alfons V el Magnànim. Durant un temps, va ser cunyat d'Ausiàs March, fins que aquest va deixar la seva germana. Durant la seva estada a Anglaterra, s'inspirà en el paisatge i la situació de la cort anglesa i el món cavalleresc, per reflectir-ho en la seva obra.
 • Dec 31, 1417

  Disputa de l’ase contra frare Anselm Turmeda sobre la natura e noblesa dels animals - Fra Anselm Turmeda

  Disputa de l’ase contra frare Anselm Turmeda sobre la natura e noblesa dels animals - Fra Anselm Turmeda
  Inspirat en un apòleg oriental, fingeix el diàleg que tenen un ase i l’autor sobre la preeminença de l’home davant els animals. Aquesta obra és una sàtira antieclesiàstica i qüestiona la immortalitat de l’ànima; per això va ser condemnada per la inquisició i el text original va desaparèixer (es conserva una traducció francesa editada el 1544).
 • Period: Jan 1, 1430 to Jan 1, 1490

  Isabel de Villena

  És l'escriptora més important de la literatura medieval catalana.
  Durant la seva vida religiosa sor Isabel es va guanyar fama de santedat i va reunir al seu voltant un nodrit grup d'escriptors que la veneraven per la seua altura intel·lectual. Isabel de Villena és la primera escriptora amb nom conegut de la literatura catalana.
  L'única obra que s'ha conservat d'ella és el Vita Christi, publicat a València el 1497 per l'abadessa que la va succeir.
 • Period: Jan 1, 1443 to Oct 6, 1497

  Joan Roís de Corella

  És un autor representatiu de final del XV: s’ha esllanguit el lligam amb els trobadors i han començat les aportacions de Renaixement italià.
  Escriví obres en prosa i vers. Roís assoleix el grau màxim de desenvolupament de la nostra prosa humanística. És una prosa basada en obres d’autors clàssics. Corella va seguir els aires classicitzants introduïts per Bernat Metge i definí la seva prosa com a “valenciana prosa”.
  L’obra profana de Corella se centra en el tema de l’amor.
 • Jan 1, 1458

  La tragèdia de Caldesa - Joan Roís de Corella

  La tragèdia de Caldesa - Joan Roís de Corella
  És l’obra més reeixida de Corella i explica un acte d’infidelitat i perversió amorosa per part d’una donzella, de nom Caldesa. Corella té també històries sentimentals mitològiques inspirades en les Metamorfosis d’Ovidi, que ocupen part important de la seva obra amorosa. Corella també es va dedicar a l’obra religiosa en la seva maduresa.
 • Period: Jan 1, 1460 to Jan 1, 1464

  Tirant lo Blanc - Joanot Martorell

  És l'obra més important de Joanot Martorell i està considerada un dels màxims exponents de la novel·la cavalleresca en llengua catalana i del segle d'or valencià.
  Joanot Martorell dedica l'obra al príncep Ferran de Portugal, aspirant a rei de la Corona d'Aragó.
  L'obra narra les vivències d'un jove cavaller, des de com es forma com a tal fins la seva mort, passant per les lluites que duu a terme i els seus episodis amorosos.