Abelardo eloisa

La literatura a l'edat mitjana

 • Nov 13, 1196

  Mor Guillem de Bergadà

  Mor Guillem de Bergadà
  La figura del trobador Guillem de Berguedà es molt atractiva, tant per la seva poesia com per la seva personalitat i fou un dels més notable trobadors nascuts a Catalunya. Guillem de Berguedà resulta un personatge que atreu per la seva poesia, plena de força, i enlluerna per la seva biografia, plena d'acció, d'amistats i enemistats
 • Nov 13, 1200

  Homelies d'Organya

  Homelies d'Organya
  Els seus documents de caràcter literari, són els més antics que es coneixen escrits en llengua catalana, per l'antiguitat del seu llenguatge entre el llatí vulgar i la llengua romanç del català.
 • Feb 2, 1208

  Jaume I

  Jaume I
  va ser rei d'Aragó (1213 - 1276), de València (1239-76) i de Mallorca (1229-1276), comte de Barcelona (1213-1276), senyor de Montpeller (1219-1276) i d'altres feus en Occitania.
 • Nov 13, 1232

  Neix Ramon Lull

  Neix Ramon Lull
  Se'l considera un dels creadors del català literari i un dels primers a fer servir una llengua neolatina per a expressar coneixements filosòfics, científics i tècnics, a més de textos novel·lístics
 • Nov 13, 1235

  Ordre de caballeria de Ramón Lllull

  Ordre de caballeria de Ramón Lllull
  Aquest breu tractat sobre els valors morals i religiosos vinculats a l'exercici de les armes va ser escrit entre 1274 i 1276 per a fortificar els ideals cristians de l'estament militar del segle XIII, i ha tingut una considerable fortuna literària.
 • Nov 13, 1259

  Neix Cereveri de Girona

  Neix Cereveri de Girona
  El trobador català Guillem de Cervera, conegut com Cerverí de Girona, va treballar entre els anys 1259 i 1285. El seu mestratge ha estat assenyalat com la base dels autors del Cançoneret de Ripoll.
 • Nov 13, 1283

  Crònica de Bernat d'Esclot

  Crònica de Bernat d'Esclot
  És una crònica històrica, una de les Quatre grans cròniques de la literatura catalana. Titulada originalment Llibre del rei en Pere d'Aragó i dels seus antecessors passats , actualment és més coneguda pel nom del seu autor: Bernat Desclot. Narra els fets històrics succeïts en la Corona d'Aragó entre el regnat de Ramón Berenguer IV i el de Pedro III d'Aragó, Pedro el Gran, sent aquest últim el nucli principal d'aquesta crònica.
 • Nov 13, 1290

  Mor Cereveri de Girona

  Mor Cereveri de Girona
 • Jun 29, 1315

  Mor Ramon Lull

  Mor Ramon Lull
  La seva mort és una mica misteriosa, ja que hi ha historiadors que defensen la idea que va morir ek 1315. Ultimes investigacions declaren que va morir cap a març de 1316, en la nau en la qual tornaba davant de les costes mallorquines o una vegada que trepitgés la illa. Primerament el seu cos va ser traslladat en una petita sepultura de l'església de St Francisco de Palma de Mallorca i en el segle XV, justament en 1448 va ser traslladat a una nova tomba d'alabastre, obra de Joan Vicens i de
 • Nov 13, 1326

  Cronica de Ramon Muntaner

  Cronica de Ramon Muntaner
  És la més llarga de les quatre grans cròniques i comprèn des de l'engendrament de Jaume I el Conquistador (1207) fins a la coronación d'Alfons el Benigne (1328).
 • Nov 13, 1327

  Neix Francesc Eiximenis

  Neix Francesc Eiximenis
  La seva extensa obra, de caràcter religiós i moralista, està escrita en llatí i, sobretot, en català. L'obra en llatí estava destinada a un públic universitari i eclesiàstic mentre que l'escrita en llengua vulgar era llegida amb interès per un públic urbà no especialitzat. La seva finalitat era l'educació religiosa i civil dels laics, als quals oferix hàbils síntesis del pensament escolástico, en un estil senzill i pla, replet d'exemples que fessin més comprensible la doctrina que vol transmetre
 • Nov 13, 1340

  Neix Bernat Metge

  Neix Bernat Metge
  Va ser un escriptor català. Està considerat un dels millors prosistas catalans, introductor de l'estil renaixentista en la literatura catalana i posseïdor d'un estil precís, elegant i clar.
 • Nov 13, 1350

  Neix St. Vicens Ferrer

  Neix St. Vicens Ferrer
  Va ser un domènic espanyol, dramaturg, predicador, lògic i filòsof.
 • Nov 13, 1355

  Neix Anselm Turmeda

  Neix Anselm Turmeda
  Inicialmente va ser frare franciscà, encara que posteriorment es va convertir a l'islam, vivint com musulmà a Tunis. És un dels pocs escriptors que ha escrit en llengua àrab i en una llengua europea, el català, sent un clàssic en ambdues.
 • Nov 13, 1385

  Cronica de Pere el Cerimoniós

  Cronica de Pere el Cerimoniós
  És la quarta, i la més tardana, de les grans cròniques en llengua catalana dels segles XIII i XIV. Encara que es diferencia en moltes coses de les seves predecessores, es pareix a elles en la mesura que reflecteix fidelment el món del seu temps.
 • Nov 13, 1397

  Neix Ausias March

  Neix Ausias March
  Va ser un poeta i cavaller valencià medieval. Originari d'una família de la petita noblesa amb aficions poètiques. Va ser un dels poetes més importants del Segle d'Or valencià i de la literatura valenciana.
 • Nov 13, 1405

  Neix Joanot Martorell

  Neix Joanot Martorell
  Cavaller i prosista valencià (València, 1405/1415 - 1468), "Jurat" de Xirivella, procedent d'una família de la petita noblesa de Gandía, autor de la novel·la en valencià Tirant ho Blanc, considerada la primera novel·la moderna d'Europa.
 • Nov 13, 1409

  Mor Francesc Eiximenis

  Mor Francesc Eiximenis
 • Nov 13, 1413

  Mor Bernat Metge

  Mor Bernat Metge
 • Nov 13, 1423

  Mor Anselm Turmeda

  Mor Anselm Turmeda
 • Nov 13, 1429

  Mor St Vicens Ferrer

  Mor St Vicens Ferrer
 • Nov 13, 1459

  Mor Ausias March

  Mor Ausias March
 • Nov 13, 1490

  Mor Joanot Marotrell

  Mor Joanot Marotrell
 • Nov 13, 1490

  Edició de Tirant lo Blanc

  Edició de Tirant lo Blanc
  El seu autor fou Joanot Martorell