Relol de areraroria

Eix cronològic Iker

 • Period: 1101 to 1500

  Literatura medieval

  (Segles XII - XV). Formada per la poesia trobadoresca, la narrativa històrica (les cròniques), la literatura religiosa i moralitzant, la narrativa humanista, la novel·la cavalleresca i la poesia medieval.
 • Period: 1101 to 1300

  Poesia trobadoresca

  Del segle XII al XIII, els autors mes importants són Guillem de Cabestany, Guillem de Berguedà, Cerverí de Girona i Arnaut Daniel.
  La poesia trobadoresca és un gènere literari que comprenia totes les composicions poètiques dels trobadors de la baixa edat mitjana. És poesia culta composta en una llengua romànica, que reflectia els ideals de la societat feudal: guerra, honor i amor. Era poesia escoltada i recitada per trobadors i joglars en realització trobadoresca.
 • Period: 1138 to 1196

  Guillem de Berguedà

  A part de trobador també va ser un senyor feudal. A part de en els cançoners podem coneixer la seva vida a través de documents de l' època. D' ell es conservan 31 poesies. Es classifiquen en 3 grans blocs, "3 contra Pere de Berga, 4 contra Arnau de Preixens i 4 contra Ponç de Mataplana". La resta de la seva obra la componen diversos sirventesos: contra el rei Alfons I, Ramon Folc de Cardona, etc., a més, altres composicions com cançons, tençons, partiments, o el plany dedicat a Ponç de Mataplana
 • Period: 1150 to 1210

  Arnaut Daniel

  És el més destacat representant del trobar ric, tenía un especial interés per la novetat i la singularització de la mètrica.
 • Period: 1188 to 1212

  Guillem de Cabestany

  La vida, molt probablement fictícia, que figura en els Cançoners va ser esmentada, repetida o ampliada per molts autors com Petrarca, Boccaccio, Stendhal, etc., i encara actualment és matèria literària. D'aquest trobador es conserven set cançons segures, una de les quals figura entre les més belles i repetides de la literatura trobadoresca: Lo dous cossire. Altres dues cançons són d'atribució dubtosa.
 • Period: 1201 to 1400

  La narrativa històrica (les cròniques) i la literatura religiosa i moralitzant

  La narrativa històrica és una narració que conta un fet històric, en el cas de les cròniques, a les 4 més importants, es tracten les gestes dels reis Jaume I, Pere d' Aragó, Jaume II i Pere el Cerimoniós. Per altre part, la literatura religiosa té l' objectiu de convertir al cristianisme a la màxima gent possible.
 • Period: 1232 to 1316

  Ramon Llull

  Llull destaca per la seva producció literària en llengua catalana i és considerat el primer autor a fer servir una llengua vulgar per escriure obres científiques. Va ser un escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor i missioner nascut a Mallorca.
  Va dur una vida normal fins als 30 anys, allà va ser quan va deixar enrera la seva vida i es va dedicar a transmetre la paraula de Déu amb les seves obres per tractar de convertir als infidels.
 • Period: 1259 to 1285

  Cerverí de Girona

  fou un trobador vinculat a la casa reial en temps de Jaume I i del seu fill Pere el Gran. De la seva obra es conserven un total de 120 composicions, l'obra més extensa i diversa que es té de cap trobador, de les quals 114 són líriques, 5 narratives i també es disposa d'una llarga col·lecció de poesia moral. Conreà tant el trobar lleu com el ric. Té una gran diversitat de temes, seguent alguns d' aquests populars, literaris, narratius, religiosos i morals.
 • 1272

  Jaume I i la seva crònica

  Jaume primer morí al 1276 i es sap que va dictar aquesta crònica a escrivans. No es sap exactament quan va ser acabada, aquesta data és aproximada. Les característiques principals d' aquesta crònica són els trets humans, el sentiment religiós, l' amor del rei als seus regnes, la participació directe en allò narrat, l' esperit militar i heroic de l' obra i el llenguatge popular i improvisat. La crònica narra, de forma autobiogràfica, sobretot les conquestes de Mallorca i València.
 • 1277

  Llibre d'Amic e Amat

 • 1283

  Blanquerna

  Ramón Llull escriu Blanquerna
 • 1288

  Bernat Desclot i la crònica del rei Pere d' Aragò

  Bernat Desclot va ser l' historiador encarregat d' escriure "el Llibre del rei en Pere d'Aragó e dels seus antecessors passats". Aquesta crònica està articulada en 168 unitats narratives en l'edició de Coll i Alentorn, i apareix dividida en tres sectors: 1- Desclot recorda en una sèrie cronològica desordenada grans esdeveniments a la Corona d'Aragó abans de Jaume I. 2- Vida de Jaume I. 3- Es narren els fets que varen ocórrer quan en Pere va pujar a la corona, és la part central i final.
 • 1290

  Llibre de meravelles

 • Period: 1301 to 1500

  La narrativa humanista

  L' humanisme és un moviment intelectual que exalta les qualitats pròpies de la naturalesa humana. Pretenía descubrir a l' home i donar un sentit racional a la vida inspirant-se en els clàssics grecs i llatins. L' exemple més clar a la literatura catalana és en Bernat Metge.
 • 1327

  Ramon Muntaner i la seva crònica

  La crònica de muntaner és la més llarga de les 4 grans cròniques i inclou desde el naixement de Jaume I fins la coronació d' Alfons el benigne.
  L' obra va ser escrita per llegir-se en veu alta, sempre es dirigeix als seu públic. Això repercutirà en com està escrita la crònica, ja que ha d' emprar recursos per captar l' atenció del públic i altres coses.
  L' objectiu principal és glorificar als reis de la corona. El perill de la divisió i el valor de la unió queden molt clars a la seva obra.
 • Period: 1330 to 1409

  Francesc Eiximenis

  Desde el punt de vista literari la seva obra va tenir molta importancia ja quan es va publicar, perque va ser llegida per molts personatges importants de l' època, com Pere III Joan I, Martí I, Maria de Luna i al Papa de Aviñón Benedicto XIII.
  Podem trobar 8 obres en valencià i 7 en llatí, però la més important i en la que em centraré serà "Lo Crestià"
 • Period: 1350 to 1419

  Vicent Ferrer

  Va ser un dominic valencià que recorregué mig Europa predicant la seua moral i visió del cristianisme. D'elevada formació intel·lectual, influí marcadament a la cort del Papa Benet XIII d'Avinyó i en l'elecció de la dinastia castellana dels Trastàmara per regnar a la Corona d'Aragó. És venerat com a sant per diverses confessions cristianes.
  Va ser nombrat sant perque encara que sempre predicava en valencià tot el public l' entenía.
 • Period: 1350 to 1413

  Bernat Metge

  Era un humanista que treballava per en Joan I, va arribar a ser el seu home de confiança fent-li de escribà
  Després d' un misteriós accident de caça, el rei Joan I va morir, en Metge va ser processat per corrupció i traició juntament amb altres funcionaris, degut a aixó, i perque es volía exculpar, va escriure "Lo somni", que està format per 4 llibres. Al 1938 va ser absolt i va passar al servei de Marí I fins a la seva mort.
 • Period: 1352 to 1430

  Anselm Turmeda i "La disputa de l' Ase"

  Inicialment va ser frare Franciscà i després es va convertir a l' islam.
  La disputa de l' ase va ser escrita a l' any 1417 i l' original no es conserva (probablement per culpa de l' inquisició). L' obra és d' inspiració àrab.
 • 1383

  Pere III el Cerimoniós i la seva crònica

  És la darrera de les 4 grans cròniques.
  Està escrita de forma autobiogràfica encara que no la va escriure el rei Pere III. L' obra abasta tot el regnat d' en Pere III i del seu pare Alfons el Benigne, la seva motivació principal va ser justificar la seva política.
  Pere III va ser molt important per la seva reforma a la Cancelleria Reial.
 • Period: 1397 to 1459

  Ausiàs March

  Va ser un noble, poeta i cavaller, destacava en la poesia, arribant a ser un dels poetes més importants del segle d' or valencià i de la literatura valenciana.
  N' Ausiàs a les seves obres decideix abandonar la tradició de la poesia trobadoresca, cosa que li permeteix parlar de dones reals i no idealitzades (a diferència de Laura i Beatriz).
  És l' autor de els cants d' amor, els cants de mort i el cant espiritual.
 • 1399

  Lo somni

 • Period: 1401 to 1500

  Novel·la cavalleresca i Prosa medieval

  La novella cavalleresca té 2 grans obres, que seràn les que tractarem,que són "Curial e Güelfa" i "Tirant lo Blanc".
  La prosa medieval es divideix en dos grups, la satírica (del qual l' autor més important és Jaume Roig, amb l' Espill) i la amorosa, filosòfica i moral (amb n' Ausiàs March)
 • 1446

  Curial e Güelfa

  El Curial és una obra d' autor anònim que està dividida en 3 llibres. És una història d'amor i d'armes. La novel·la presenta el procés de gestació d'un heroi des d'uns orígens humils fins que aconsegueix el reconeixement, la fama i l'honor que pertoquen a un cavaller. I l'heroi, en aquest cas, és un heroi modern. La llengua emprada és una barreja de formes cultes i populars, fins al punt que en algunes ocasions l'autor ens dóna la forma culta i la popular d'un mateix mot.
 • 1460

  L' Espill

  És una novel·la en versos del metge valencià Jaume Roig. Seguint la tradició narrativa romànica, l'Espill consta de 16.359 versos de quatre síl·labes, que rimen de dos en dos. Només se'n conserva un manuscrit, tot i que durant el segle XVI fou imprès tres vegades, cosa que prova el seu èxit. És una obra de temàtica misògina de l'edat mitjana que rau en la tradició cristiana de Pau de Tars i Agustí d'Hipona, una llarga diatriba contra les dones, que són totes vils, tret d'Isabel Pellicer.
 • 1462

  Tirant lo Blanc de Joanot Martorell

  És l'obra més important de l'escriptor i cavaller valencià Joanot Martorell. És considerada un dels màxims exponents de la novel·la cavalleresca en llengua catalana i del segle d'or valencià. L' obra és molt important perque Tirant és la primera novel·la dins de la literatura universal en què apareix un heroi de ficció de «carn i ossos».L'obra és el resultat de la suma de moltes novel·les amb més o menys entitat pròpia cadascuna, vertebrades per la presència del protagonista.
 • Period: 1480 to 1549

  Joan Ferrandis d'Herèdia

  Poeta i dramaturg de la llengua catalana.
 • Period: 1501 to

  Literatura moderna

  (Segles XVI - XVIII). Formada per el renaixement, barroc i neoclassicisme i il·lustració.
 • Period: 1501 to

  Renaixement

  El renaixement és una època artistística i cultural que dona inici a l' edat moderna i en què es reflecteixen els ideals del moviment humanista que va desenvolupar-se a Europa el segle XVI. Els tòpic més importants són el carpe diem i el beatus ille.
 • Period: 1506 to 1567

  Pere Serafí

  Poeta i pintor català
 • Period: 1510 to 1574

  Cristòfor Despuig

  Escritor de la narrativa catalana, la seva òbre més famosa és "los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa"
 • 1557

  Los Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa

 • Period: to

  Neoclassicisme

  El Neoclassicisme és un estil artístic inspirat en l'art clàssic (el grecoromà) i desenvolupat durant el segle xviii i principis del XIX, com a reacció a les exageracions del Barroc i el Rococó. S'adopta un llenguatge artístic clar i ordenat. A Catalunya, l'art neoclàssic va arribar més tard que a la resta de països europeus. De fet, fins al 1808 els artistes encara eren d'estil barroc. Entre el 1808 i el 1814, en plena guerra de la Independència, no abundaven els encàrrecs artístics.
 • Period: to

  Barroc

  El barroc és un període històric i un moviment cultural que es va estendre a Europa i a llurs colònies entre la segona meitat del segle XVII i els inicis del segle XVIII. Com a corrent artístic va influir la literatura, l'escultura, la pintura, l'arquitectura i les arts escèniques. L'estil Barroc s'ha d'entendre com una resposta contrària als cànons artístics del Renaixement anterior, que es considerava que limitaven l'artista.
 • Period: to

  Joan Ramis i Ramis

  Fill de Bartomeu Ramis i Serra i de Caternia Ramis i Calafat, fou el primogènit dels vuit germans. Des de ben jove el seu pare l'instruí en gramàtica llatina, aritmètica i algunes llengües vives. L'any 1762 fou enviat a Palma a estudiar retòrica i filosofia a la Universitat literària de Mallorca. Les seves obres passen per 4 etapes, les més importants són la primera, que va coincidir amb la dominació britànica, i la tercera, quan va morir la seva esposa amb la que havia tingut dues filles.
 • Lo Crestià de Francesc Eiximenis

  El projecte original era de escriure 13 llibres, però només en va escriure 4
  ·Primer del Crestià - Tracta els fonaments del cristianisme
  ·Segon del Crestià - Tracta sobrela tentació
  ·Terç del Crestià - Tracta sobre les classes de pecat i els seus remeis
  ·Dotzè del Crestià - Tracta sobre el govern i la política
 • Period: to

  Literatura contemporània

  (Segle XIX) Format per el periòde cultural de la renaixença
 • Period: to

  Renaixença

  La Renaixença fou un moviment cultural i literari del català del segle XIX (1833-1892). El seu nom sorgeix de la voluntat de fer renéixer el català com a llengua literària i de cultura després de segles de diglòssia respecte al castellà (període anomenat genèricament Decadència). Destaquen els jocs florals.
  Els autors més destacables són Jacint verdaguer (amb l' Atlàntida i Canigó), Angel Guimerà (amb Terra baixa i Mar i cel) i Narcís Oller (amb La bogeria i La febre d'or)
 • Period: to

  Jacint Verdaguer

  Sacerdot i poeta.
 • Period: to

  Àngel Guimerà

  Escritor, poeta i dramaturg.
 • Period: to

  Narcís Oller

  Escritor i advocat
 • L' Atlàntida

 • Canigó

 • Mar i cel

 • La febre d'or

 • Terra Baixa

 • La bogeria