Lit cat

Literatura catalana fins al segle XX

 • 500

  Origen de la literatura catalana

  Aquesta literatura forma part del conjunt de les literatures romàniques (derivades del llatí). El seu procés de formació va ser desencadenat, fonamentalment, per la caiguda de l'imperi romà al segle V
 • 1101

  Primers textos en català

  Primers textos en català
  Els textos en català més antics són un fragment breu del llibre Jutge, del segle XII, i les Homilies d'Organyà, ( recull de sermons en català).
 • 1101

  Poesia trobadoresca

  Va sorgir al segle XII a Occitània i presentava una uniformitat molt notable. Es tractava d' una llengua supradialectal i constitueix la primera lírica culta europea en llengua vulgar.
 • 1101

  Amor cortés

  Es parla d' amor cortés al referir-se a la ideologia amorosa que caracteritza a la poesia trobadoresca. Els nostres trobadors són: Guillem de Cabestany, Guillem de Berguedà i Cerverí de Girona.
 • 1200

  Inici de les literatures romàniques

  Inici de les literatures romàniques
  Els canvis socials i econòmics del segle XII van posar fi al monopoli que els clergues i el llatí tenien en els diferents àmbits culturals.
  Les primeres manifestacions importants són escrites en occità fins que al segle XV, Ausiàs March va trencar definitivament la tradició
 • 1201

  Predicació oral i escrita

  Durant l'edat mitjana els monestirs havien anat sorgint arreu de l'Occident cristianitzat com a centres de cultura clerical i de vida ascètica però, van sorgir canvis.
  Va aver un creixement demogràfic a les ciutats, es fundaren universitats i va sorgir un moviment de renovació espiritual per les ordres mendicants.
 • 1229

  Llibre dels fets, de Jaume I

  Llibre dels fets, de Jaume I
  És el primer text historiogràfic escrit en català i l'única autobiografia d'un rei que s' ha conservat a l'edat mitjana europea.
  Jaume se centra en ell mateix i el seu regnat.
 • Period: 1232 to 1315

  Ramon LLull

  Va escriure prop de 300 llibre sen català, llatí i àrab en què va tractar pràcticament tots els sabers del seu temps. Va ser el primer europeu a escriure novel·les en prosa sobre temes contemporànis.
 • 1282

  Crònica de Bernat d' Esclot

  Crònica de Bernat d' Esclot
  Els cinquanta primers caoítols tracten del regnat de Ramon Berenguer IV, Alfons II, Pere el catòlic i Jaume I. La resta de l'obra relata la manera ben extensa del regnat de Pere III d' Aragó i tanca amb la mort del rei l'any 1285. El veritable protagonista és Pere el Gran, que es presenta com un heroi cavalleresc.
 • 1300

  Consolidació de la llengua literària

  Des de la fi del segle XIII es produeix la consolidació d' un model de prosa en català, gràcies a les Cròniques, l'obra de Ramon Llull i els escrits de la cancelleria reial. A la fi d'aquest segle, la Corona d' Aragó va completar la seua expansió peninsular.
 • 1300

  Les Cròniques

  Les Cròniques
  La nostra historiografia medieval conté quatre obres fonamentals: el Llibre dels Fets (Jaume I), la Crònica de Bernat d'Esclot, la Crònica de Ramon Muntaner i la Crònica de Pere el Cerimoniós. Les quatre Cròniques redactades a la fi del segle XIII i durant el segle XIV, relaten fets més o menys contemporanis als autors i molt propers a les seues vides.
 • 1300

  El Renaixement

  Va ser un moviment cultural que va sorgir a Itàlia que va revaloritzar la cultura antiga i clàssica i la consciència de la dignitat, una actitud més reflexiva davant d'una obra d'art i més actitud crítica.
 • 1325

  Crònica de Ramon Muntaner

  Crònica de Ramon Muntaner
  Aquesta Crònica ofreiex una relació estreta entre els fets històrics i els que l'autor va viure personalment.
 • Period: 1327 to 1408

  Francesc Eiximenis

  Va nàixer a Girona i ingressà en el convent dels franciscans de la ciutat.
 • 1350

  L'humanisme

  L'humanisme
  És un moviment cultural que va sorgir a Itàlia i que es caracteritza per la voluntat de redescobrir i recuperar els escriptors clàssics llatins i grecs.
 • Period: 1350 to 1419

  Sant Vicent ferrer

  Va nàixer a València i ingresà a l' ordre dominicà i, despres d' estudiatr a Barcelona, Lleida i Tolosa, va residir a la seua ciutat, on va ser mestre de teologia de la catedral i va iniciar les predicacions.
 • Period: 1350 to 1413

  Bernat Metge

  Pel seu caràcter escèptic, lliure i independent, pel seu estil i la seua concepció de la literatura, Bernat Metge eés un dels autors medievals que més s'acosta a la idea actual de l'escriptor.
  Va entrar en contacte amb els nous corrents culturals de l'humanisme italià i va contribuir a crear un model de prosa culta.
  Va redactar Lo Somni amb la intenció de defensar-se de les acusacions i d'aconseguir la rehabilitació davant del nou rei.
 • Period: 1355 to 1423

  Anselm Turmeda

  Nascut a Mallorca, va ingressar a l' ordre franciscà i estudià a Lleida i a Bolonya. Va escriure en àrab entre altres obres, l'Autobiografia i atac als partidaris de la creu.
  Va escriure llibres en català: Llibre de bons amonestaments, Cobles sobre la divisó del regne de Mallorques i la Disputa de l'ase.
 • 1379

  Eiximenis, Lo Crestià

  Eiximenis, Lo Crestià
  És una mena d'enciclopèdia en què Eiximenis es va proposar arreplegar tot el saber de l'Edat Mitjana per posar-lo a l'abast dels laics.
  El llibre primer és una introducció general a la religió cristiana, el segon, analitza el problema de les tentacions, el tercer, estudia el concepte del mal i el pecat i el dotzè és un tractat plític en què s' estudien els principis fonamentals del govern de les ciutats.
 • 1382

  Crònica de Pere el cerimoniós

  Crònica de Pere el cerimoniós
  Pren com a model la de Jaume I. Aquest monarca va encoratjar les traduccions i la historiografia, i va impulsar la reorganització de la cancelleria reial.
 • Period: 1397 to 1459

  Ausiàs March

  Era poeta cortesà i és el primer autor de la nostra literatura que escriu poesia culta en un català sense provençalismes. En les seues composicions, l'experiència amorosa es combina amb la reflexió moral i 'expressió de la subjectivitat pròpia.
 • Period: 1400 to 1424

  Jordi de Sant Jordi

  Va servir a Alfons el Magnànim quan només era príncep. Després Jordi va ocupar el càrrec de cambrer reial. Va escriure els dihuit poemes en occità trobadoresc, però en realitat és un híbrit entre l'occità i el català. Es caracteritza per refrans trobadorescos i fins i tot, componia música per als seus poemes.
 • 1401

  La poesia dels segle XV

  A les nostres terres es va viure una esplendor artística i literària que ha portat a quelificar-lo com a segle d'or de la literatura catalana. Aquesta esplendor es va centrar a València i va experimentar un creixement demogràfic i es va convertir en un gran centre centre econòmic i financier.
 • 1401

  La novel·la cavalleresca

  No conté elements meravellosos ni herois extraordinaris i sobrehumans, i l'acció se situa en geografies conegudes i en un temps pròxim al dels autors.
 • Period: 1430 to 1490

  Isabel de Villena

  Era filla del noble escriptor Enric d'Aragó i de Castella.
  Va escriure el Vita Christi que se centra en el naixement i la infantesa de la Mare de Dèu i de Jesús, i en la Passió d'aquest fins a l'Assumpció de Maria.
 • Period: 1435 to 1497

  Joan Roís de Corella

  Va nàixer a València i la seua obra va ser molt coneguda i divulgada en València del segle XV.
  Va escriure tant en prosa com en vers, una obra extensa i variada, que tracta tant de temes religiosos com profans.
 • 1440

  Curial e Güelfa

  Curial e Güelfa
  Està dividit en tres llibres, cada un encapçalat per una introducció que anuncia de què tractarà. El primer es dedica a l' amor, el segon a les armes i el tercer, a la saviesa.
 • 1490

  Tirant lo Blanc

  Tirant lo Blanc
  Aquest llibre es pot dividir en 5 parts que corresponen als llocs on es mou el protagonista:
  1-Anglaterra
  2-Sicília
  3-Imperi Grec
  4-Nord d'Àfrica
  5-Constantinoble L'acció és contemporània a l'època en què viu i escriu Joanot Martorell.
 • El teatre del segle XIX

  El teatre del segle XIX
  El teatre es va convertir en una eina fonamental en la consolidació de la Renaixença, a causa de l'àmplia difusió popular.
 • La Renaixença

  És el moviment de renovació cultural, iniciat a Catalunya, que es va manifestar com a voluntat de restauració de l'ús culte del català.
 • El Modernisme

  El Modernisme
  El Modernisme presentava una actitud de rebuig al mecanisme de la civilització industrial i a la consideració de l'art com una mercaderia.