Literatura medieval cat

La literatura catalana medieval

 • 476

  Caiguda de l'imperi romà d'occident

  Caiguda de l'imperi romà d'occident
  Implica el començament de la Edat Mitjana.
 • Oct 27, 1000

  Forum Iudicum

  Forum Iudicum
  És el primer conjunt de escrits que s’han trobat, escrits en català. El Forum Iudicum era un codi de lleis visigòtic que fou traduït al català a mitjans segle XII. La traducció catalana va ser feta durant els primers anys del govern de Ramon Berenguer IV (1113-1162).
 • Oct 27, 1071

  Les Homilies d'Organyà

  Les Homilies d'Organyà
  Una pàgina on poder trobar l'estudi dels primers textos en català.
  Són un dels documents literaris més antics escrits en català, per l'època i l'arcaisme d'escriptura el seu llenguatge es troba entre el llatí vulgar i la llengua romanç del català. Es tracta del fragment d'un sermonari destinat a la predicació de l'evangeli, i és el més vell de tots els escrits en qualsevol de les llengües peninsulars.
 • Oct 27, 1101

  La lírica trobadoresca

  La lírica trobadoresca
  Pàgina web on es mostra ordenadament varies informacions sobre els trobadors, els joglars, les caracteristiques... Entenem per poesia trobadoresca aquella que van escriure els trobadors (poetes) en llengua vulgar occitana en el periòde comprès entre el segle XII-XIII. Té el mèrit d'haver consituït la primera gran literatura de l'Europa Medieval.
 • Oct 29, 1137

  Unió Catalunya amb Aragó.

  Unió Catalunya amb Aragó.
 • Oct 29, 1137

  Unió Catalunya i Aragó.

  A causa del matrimoni de Matrimoni de l'infant Ferran amb Isabel de Castella.
 • Period: Oct 27, 1138 to Oct 27, 1196

  Guillem de Berguedà

  Imatge del Rei.El més notable dels trobadors nascuts a Catalunya i un dels poetes catalans amb més personalitat.
 • Oct 29, 1138

  La pesta negra

  La pesta negra
  La pesta negra també coneguda com a mort negra va ser una epidèmia de pesta, que devastà Europa i Àsia a mitjan segle XIV, que provocà la mort d'aproximadament un terç de la població europea. L'apel·latiu "negra" amb què els coetanis anomenaren la malaltia prové del fet que els afectats presentaven taques fosques a la pell com a conseqüència d'hemorràgies subcutànies.
 • Period: Oct 27, 1150 to Oct 27, 1185

  Berenguer de Palou

  Imatge del trovador.Trovador del comtat de Rosselló. Va ser un cavaller pobre, però destre, instruït i bo amb les armes. Trobà bé cançons i cantava d'Ermesén d'Avinyó, muller d'Arnau d'Avinyò, fill de Maria de Peralada.
 • Period: Oct 27, 1157 to Oct 27, 1196

  Regnat d'Alfons el Cast, II d'Aragó i I de Barcelona.

  La imatge del rei i trovador.Va ser un trobador i rei d'Aragó, comte de Barcelona, Girona, Osona, Besalú, Cerdanya (1162 - 1196), comte de Provença (1167-1173) i comte de Rosselló (1172 - 1196), ja que va començar a regnar als cinc anys.
 • Period: Oct 27, 1162 to Oct 27, 1212

  Guillem de Cabestany

  Visió del trovador.Trobador especialment famós per la seva vida, de la qual no es coneixen gaires detalls contrastables. La vida que figura en els Cançoners després de la seva mort va ser al·ludida, repetida o ampliada per Petrarca, Boccaccio, Stendhal, etc., encara actualment és matèria literària, per exemple, hi ha un capítol sencer de 50 pàgines a El Unicornio (1965) de Manuel Mujica Laínez, que l'amplia i refà en el context de la novel·la.
 • Period: Oct 27, 1170 to Oct 27, 1240

  Ponç d'Ortafà

  Va ser un trobador nascut a Ortafà, una vila rossellonesa prop d'Elna. Només es conserven dues cançons seves. El començament d'una d'elles recorda les comparacions marineres que tan freqüentment feia servir Ausiàs March.
 • Period: Oct 27, 1173 to Oct 27, 1213

  Huguet de Mataplana

  Informació afegida sobre aquest trobador.nebot de Ponç de Mataplana, a qui Guillem de Berguedà atacà en diversos sirventesos. A partir de 1185 apareix força documentació sobre la seva persona, i el 1197 consta que estava casat amb una dama anomenada Na Sança.
  Senyor de Mataplana, prop de Gombrén, figura en diversos documents al costat del rei Alfons el Cast i de Pere el Catòlic, amb l'exèrcit del qual va participar a la Batalla de Las Navas de Tolosa (1212).
 • Period: Oct 27, 1196 to Oct 27, 1213

  Regnat de Pere el Catòlic

 • Period: Feb 2, 1208 to Jul 27, 1276

  Jaume I el Conqueridor

  Regnat de Jaume I, Rei d'Aragó, de Mallorca i de València, comte de Barcelona i d'Urgell, i senyor de Montpeller que impulsà la Cancalleria Reial.
 • Oct 28, 1220

  La Narrativa Didàctica

  La Narrativa Didàctica
  Tipus de narritiva que es va donar duran els segles XIII i XIV. el seu objectiu principal és mostrar el bé devant de cada tema del qual parla. Pretén ensenyar, donar una bona visió i agafar costums.
 • Period: Oct 28, 1227 to Oct 28, 1283

  Libre d'Evast e Aloma e Blanquerna.

  Llull ens parla d'un heroi que té el do de triar sempre amb èxit la millor opció vital des de la perspectiva lul·liana. Als divuit anys abandona els pares, Evast i Aloma, i la proposta matrimonial de Natana, a la recerca de la perfecció espiritual de l’ermità. Hi arriba, però, al final d’un llarg periple en el curs del qual haurà fet de viatger, de monjo, d’abat, de bisbe i de summe pontífex. L’estímul constant de superació de Blaquerna l’emparenta amb els cavallers de ficció del segle XIII.
 • Period: Oct 28, 1230 to Oct 28, 1235

  Crònica de Pere el Cerimoniós.

  Redactada per iniciativa de Pere IV, però no escrita per ell, explica alguns fets importants del seu regnat. Els objectius principals que volia aconseguir eren afermar la monarquia i donar-li prestigi, així com justificar la seva actuació com a rei. Tot i que la Crònica va ser escrita pels secretaris de la Cancelleria, s'hi nota la intervenció del monarca, principalment quan explica els seus records, les seves aspiracions, els seus sentiments i les seves reflexions.
  NOTA: Dades orientatives.
 • Period: Oct 28, 1232 to Oct 28, 1315

  Ramon Llull

  R.Llull.Ramon Llull és el màxim exponent de la narrativa didàctica catalana. És el primer en emprar el català quan s'esdevenia el provençal. A més cal dir que també va ser el primer en utilitzar una llengua romànica per parlar de temes com la religió, la ciència, la filosofia... En quant a la seva vida, va nàixer a Palma de Mallorca en una familia benestant on va rebre una bona educació. Als trenta anys va començar a predicar la paraula de Déu.
 • Period: Oct 27, 1250 to Oct 27, 1280

  Guillem de Cervera (Cerverí de Girona)

  Informació.Se'n conserven 114 composicions líriques i 6 poemes extensos.
  Cerverí, en la seva condició de poeta àulic, va estar al servei de l'infant Alfons i del mateix Conqueridor i, de manera més estable i constant, de Pere el Gran, primer quan era infant, i després quan era rei.. És contemporani de Ramon Llull.
 • Period: Oct 28, 1250 to Oct 28, 1251

  Llibre dels Feits o Crònica de Jaume I.

  El Llibre dels feits del rei En Jaume és la primera de les quatre grans cròniques medievals catalanes. En ella el seu autor, Jaume I, explica en primera persona, la seva vida i els 63 anys del seu llarg regnat.
  NOTA: les dades són suposades, no les he pogut contrastar.
 • Period: Oct 28, 1271 to Oct 28, 1274

  Llibre de contemplació

  Ramon Llull organitza l’obra depenen d’una sèrie de recursos numerològics que projecten sobre la macroestructura (llibres, capítols, distincions) i sobre la microestructura (paràgrafs dels capítols) unes xifres simbòliques, entre les quals insistentment s'infiltra el tres de la Trinitat divina.
 • Period: Oct 28, 1276 to Oct 28, 1283

  Llibre d'Amic e Amat

  Ramon Llull escriu una col·lecció de ‘metàfores morals’, de contingut religiós, que expressen l’experiència contemplativa del protagonista un cop ha esdevingut ermità.
 • Period: Oct 28, 1276 to Oct 28, 1277

  Cansalleria Reial

  Creada pel Rei Jaume I. Era l'organisme administratiu dels reis de la Corona d'Aragó, fou creada al segle XIII. La societat de l'època va prendre els seus documents com a models de normalització lingüística de la llengua catalana.
 • Period: Oct 28, 1287 to Oct 28, 1289

  Fèlix o Llibre de les Meravelles.

  Obra de Llull. El protagonista, Fèlix, nom amb el qual també es designa correntment l’obra, no és un heroi sense màcula com Blaquerna, que intervé decisivament en l’organització de les coses del món, sinó un pelegrí que oberva la realitat descobrint amb dolorosa sorpresa la distància que separa la conducta humana de l’ordre diví de la creació.
 • Period: Oct 27, 1289 to Oct 27, 1291

  Ramon Vidal de Besalú

  És autor de les Regles o Las rasós de trobar, que és el primer tractat literari per ajudar els trobadors; parla de la importància de la poesia (en la qual inclou les cançons populars) en la vida de tota la gent.
 • Period: Oct 27, 1289 to Oct 27, 1291

  Razos de Trobar

  Las Rasós de trobar és l'obra cabdal del trobador Ramon Vidal de Besalú (Principat de Catalunya, segle XIII). És un tractat de gramàtica en prosa que té dues versions, la breu intitulada Regles, i l'extensa, Las Rasós de Trobar. El propòsit d'aquest llibre és d'ensenyar, gramaticalment, la correcta manera de compondre versos prenent com a norma els grans trobadors. Trobem el trobar clus (forma recarregada i complicada) el trobar lleu (simple i apte) i el ric (bellesa i musicalitat).
 • Oct 28, 1290

  Narrativa Histórica

  Narrativa Histórica
  Les quatre grans cròniquesCompren els segles XIII, XIV i XV. Lloc cabdal de la prosa medieval catalana amb una gran importància histórica i valor literàri. Destaquem les quatre grans cróniques i l'ajuda de lexpansió territorial de la Corona Catalanoaragonesa.
 • Period: Oct 28, 1320 to Oct 28, 1325

  Llibre del Rei en Pere o crònica de Bernat Desclot

  La comença explicant els esdeveniments que van propiciar el naixement de la confederació catalanoaragonesa i la continua amb els regnats dels, fins aleshores, reis de la confederació: Alfons I el Cast, Pere el Catòlic, Jaume el Conqueridor i Pere el Gran.
  NOTA: Les dades tornen a ser orientatives.
 • Period: Oct 28, 1325 to Oct 28, 1328

  Crònica de Ramon Muntaner.

  Muntaner inicia la seva obra amb el naixement, i posterior regnat, de Jaume I. Aquest començament faria trontollar el principi de Muntaner segons el qual només explicarà allò que ha vist, allò de què ha estat testimoni i, quan això no sigui possible, se servirà només d'altres fonts d'informació que l'hi siguin contemporànies.
 • Period: Oct 28, 1329 to Oct 28, 1330

  Crònica del Rei Pere el Cerimoniós.

  Redactada per iniciativa de Pere IV, però no escrita per ell, explica alguns fets importants del seu regnat. Els objectius principals que volia aconseguir eren afermar la monarquia i donar-li prestigi, així com justificar la seva actuació com a rei. Tot i que la Crònica va ser escrita pels secretaris de la Cancelleria, s'hi nota la intervenció del monarca, principalment quan explica els seus records, les seves aspiracions, els seus sentiments i les seves reflexions.
  NOTA: Dades orientatives.
 • Oct 28, 1340

  Bernat Metge

  Bernat Metge
  Hem de destacar a Bernat Metge com a personatge de l'humanisme, un retorn als clàssics grecollatins i la valoració de l'èsser humà sorgit a finals de la Edat Mitjana a Europa. És un escriptor de caire didàctic que va treballar a la Cansalleria Reial i pel Rei, on el van acusar de malversació de fonts i de la mort d'aquest rei, Mor al 1413.
 • Oct 28, 1390

  Poesia del segle XV

  Poesia del segle XV
  Després de més dos-cents anys de seguir les normes retòriques estrictes de la poesia trobadoresca, els poetes catalans deixen el provençal i comencen a escriure en català i reben influències d'altres cultures romàniques. El segle XV és el segle d'or de la literatura catalana. Però per diverses causes aquesta esplendor cultural no va tenir continuïtat.
 • Period: Oct 28, 1399 to Oct 28, 1400

  Lo Somni

  Bernat Metge escriu Lo Somni a causa de l'acusació de corrupció i mort del rei. Està dividada en quatre llibres i escrita en primera persona relatant la seva innocència.
 • Oct 28, 1400

  Ausiàs Marc

  Ausiàs Marc
  Va ser un poeta i cavaller valencià medieval. Originari d'una família de la petita noblesa amb aficions poètiques. Va ser un dels poetes més importants del Segle d'Or valencià i de la literatura en valencià.
 • Oct 29, 1400

  Novel·la Cavalleresca

  Novel·la Cavalleresca
  gènere narratiu que va aparèixer a Europa entre els segles XIV i el XV. Va ser l'evolució de la novel·la de cavalleries, van ser novel·les més modernes que reflectien situacions reals d’aquella època. Eren narracions en prosa que es van basar en els models de les cròniques catalanes. Llavors va haver-hi una influència mútua entre la literatura i la vida reial, ja que els cavallers llegien les novel·les cavalleresques i volien actuar com els herois d’aquestes obres.
 • Oct 29, 1412

  Compromís de Casp

  Compromís de Casp
  Va ser una reunió de nou notables, representants dels estats d'Aragó, València i Catalunya (tres per país), que tenien per objectiu decidir qui succeiria l'últim rei del casal de Barcelona Martí l'Humà (mort el 1410). Els tres estats s'havien compromès prèviament a respectar, fos quina fos, la decisió dels nou notables. Van escollit el castellà Ferran de Trastàmara dit "el d'Antequera".
 • Period: Oct 29, 1435 to Oct 29, 1497

  Joan Roís de Corella.

  BiografiaReligiós conegut per la seva obra literària. Tant la seva vida, com la seva obra, estan condicionades per les transformacions socioculturals que es van produir al segle XV amb el pas de l'època medieval al Renaixement. Fill major d'un noble cavaller (Ausiàs Roís de Corella) estava emparentat de lluny amb el comte de Cocentaina i tingué una íntima relació amb el poeta Ausiàs March.
 • Period: Oct 29, 1460 to Oct 29, 1464

  Tirant lo Blanc

  Biografia Joanot Martorellés l'obra més important de l'escriptor i cavaller valencià Joanot Martorell i està considerada un dels màxims exponents de la novel·la cavalleresca en llengua catalana i del segle d'or valencià.
 • Period: Oct 29, 1462 to Oct 29, 1463

  Curial e Güelfa.

  Novel·la anònima en la qual veiem una història d'amor i d'armes. La novel·la presenta el procés de gestació d'un heroi des d'uns orígens humils fins que aconsegueix el reconeixement, la fama i l'honor que pertoquen a un cavaller. I l'heroi, en aquest cas, és un heroi modern.
 • Oct 29, 1469

  Matrimoni de l'infant Ferran amb Isabel de Castella

  Matrimoni de l'infant Ferran amb Isabel de Castella
  Suposa l'unió entre la Corona d'Aragó i la de Castella.
 • Oct 29, 1500

  Universitat de València.

  Universitat de València.
 • Aparició oral de les llengües romàniques

  Aparició oral de les llengües romàniques