kaldekrigen

 • Begynnelsen på Den Kalde Krigen

  etter 2.verdsenkrig hadde Sovjetunionen sammen med USA, England og Frankrike kontrollen på hva som ville skje videre med Tyskland. det eneste problemet var at okkupasjonsmaktene var uenige om hvordan fremtidens Tyskland skulle se ut. Tyskland var delt i øst og vest der Sovjetunionen startet med kontrollen en side
 • Marshallhjelpen

  USA tilbød økonomisk støtte til europeiske land som slet med økonomien etter 2.verdenskrig, dette var også en måte å skaffe seg allierte på. blant annet Norge tok til seg denne hjelpen
 • NATO og Warszawapaket

  NATO og Warszawapaket
  i 1949 gikk flere av de allierte sammen og dannet NATO. dette kunne virke som et motstykke til Warszawapakten, som ble opprettet i de kommunistiske landene. NATO og Warszawapakten var allianser for å sikre samhold under en eventuell ny krig. NATO eksiterer i dag og Norge er en del av den.
 • Cubakrisen

  I 1950 ble det opprør på Cuba. Da USA kom i konflikt med Cuba på grunn av revolusjonen, ga Sovjet sin støtte til den lille øya. Sovjeterne ville anlegge en atomvåpenbase på Cuba, som ligger ikke langt unna USA, men dette nektet Amerikanerne. Da de sovjetiske skipene kom med våpnene hadde amerikanske krigsskip lagt seg utenfor øya for å blokkere innfartsveien. Heldigvis snudde russerne uten at det kom til krigshandlinger. Nok en gang hadde en ny krig vært en hårsbredd unna å bryte ut.
 • Period: to

  Koreakrigen

  Både Nord-Koreas kommunistiske leder, Kim Il-Sung, og Sør-Koreas amerikanskstøttede president, Syngman Rhee, hadde ambisjoner om å overta herredømmet over Koreahalvøya. Krigen endte med en våpenhvileavtale, men offisielt endte krigen aldri og konflikten har pågått siden
 • Romkappløpets begynnelse

  NASA erklærte at de planla å bygge og skyte opp en satellitt i bane rundt jorda, kun 4 dager etter erklærte Sovjetunionen at de også planla dette
 • Period: to

  sputnik

  1. oktober 1957 skyter Sovjetunionen opp Sputnik 1, den første satellitten i bane rundt Jorda. 3.november skyter de opp sputnik 2 med verdens første levende vesen i bane rundt gjorde, hunden Laika, men Laika overlevde ikke. etter observasjoner og beregninger lykkes sovjet med å returnere sputnik 5, med to hunder i som har overlevd romferden, tilbake til jorden. USA klarte også disse oppgavene, men det var etter Sovjet hadde gjennomført sine første forsøk.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnam gikk til opprør mot det sørvietnamesiske styret for å forene Vietnam under kommunistisk ledelse. USA gikk inn i krigen og sendte en halv million amerikanske soldater til det asiatiske landet på den andre siden av kloden. geriljasoldater gjemte seg i tunnelsys­temer under bakken, så de amerikanske soldatene kunne aldri føle seg helt trygge. etter 10år uten lykke var den vietnamesiske befolkningen den største taperen. de var lemlestet av brennende napalm, tortur og bomber. mange dødsfall-
 • Berlin muren

  Berlin muren
  Gjennom de neste tre årene ble det satt opp en 15 kilometer lang mur, og 130 kilometer piggtråd med 165 vakttårn sperret Vest-Berlin inne. Familier og venner ble splittet av Berlinmuren, mens de som prøvde å flykte, endte ofte i ingenmannsland som ofre for vaktenes kuler.
 • Fiasko i Grisebukta

  Fidel Castro i 1959 veltet den amerikanskstøttede diktatoren på Cuba, Batista, og omdannet øya til en sosialistisk stat.
  Det likte ikke den amerikanske regjeringen, som før revolusjonen kontrollerte Cuba. CIA begynte å forberede en invasjon av øya.
  Presidenten støttet ideen med betingelsen at troppene skulle bestå av eksil-cubanere. Den 17.april ble 1500 satt i land ved Grisebukta for å starte en kontrarevolusjon. Men etter tre døgn måtte de kapitulere. Invasjonen ble bruddet mellom USA og Cuba.
 • Nesten Atomkrig

  Nesten Atomkrig
  et spionfly hadde tatt et luftfoto av atomrakketanlegg ikke langt unna den amerikanske kysten, derfor var USA nå innenfor rekkevidde for kommunistiske atomvåpen. det var den sovjetiske leder som sto bak anleggene, han desperat forsøkte å innlede forhandlinger med USA, nærmet amerikanske krigsskip og militærfly seg tropeøya. En atomkrig truet med å bryte ut.
 • Månelandingen

  Månelandingen
  1. juli 1969 USA lykkes i å lande de første menneskene på Månens overflate med Apollo 11. Neil Armstrong som førstemann, og deretter Buzz Aldrin. "Det første landet som sender et menneske til månen – den nasjonen vinner. Det skal vi gjøre før 10-året er omme!"
 • Period: to

  Nedrustningen

  I 1972 møttes USAs president Richard Nixon og Sovjetunionens leder Leonid Bresjnev i Moskva for å underskrive den første av to SALT-avtaler, som begrenset landenes mengde av atomvåpen, bombefly og ubåter. Den neste avtalen, SALT II, ble underskrevet i 1979. dette var fordi etter nesten 30år med våpenkappløp hadde begge parter samlet nok atomvåpen til å utslettet halve verden. både USA og sovjet lederne innså at dette var en kritisk farlig situasjon og innså at kappløpet måtte stoppe.
 • jernteppets slutt

  jernteppets slutt
  etter 2.verdenskrig senker et jernteppe seg over Europa og splitter verdensdelen i øst og vest. jernteppet var en usynlig symbolsk, ideologisk og fysisk deling av Europa. En vestlig, demokratisk del, og en østlig, sovjetkontrollert kommunistisk del. begrepet gikk ut på å holde Sovjetunionen isolert fra resten av verden. jernteppet varte gjennom hele den kalde krigen og sluttet i 1989
 • Slutten

  Den Kalde Krigen endte med Berlinmurens fall, men mange mener også at den endte i 1991 da Sovjetunionen ble oppløst grunnet at mange av republikkene hadde revet seg løs samme år