Maxresdefault

kalde krigen

By kula
 • Jernteppet

  Jernteppet
  Under den kalde krigen var jernteppet et begrep som refererte til delingen av Europa i en vestlig, demokratisk del, og en østlig, sovjetkontrollert kommunistisk del. Det er i denne betydningen uttrykket ble alminneliggjort av Winston Churchill.
 • Marshallplanen lansert

  Marshallplanen lansert
  Marshallplanen, også kalt Marshallhjelpen, offisielt European Recovery Program (ERP), var et amerikansk hjelpeprogram for Europa som følge av ødeleggelsene under andre verdenskrig. Planen ble vedtatt av Kongressen i USA i 1948. Den er oppkalt etter den amerikanske politikeren George C.
 • Trumandoktrinen lansert

  Trumandoktrinen lansert
  Trumandoktrinen, populær betegnelse på retningslinjene til USAs utenrikspolitikk som president Harry S. Truman la frem i en erklæring 12. mars 1947.
 • Period: to

  Berlinblokaden

  Sovjetunionen blokkerte alle vestmaktenes innfartsveier til Vest-Berlin, i et forsøk på å presse vestmaktene til å gi fra seg sin tyske mark.
 • NATO opprettes

  NATO opprettes
  I Vest-Europa var folket skremt av utviklingen i øst og fryktet at kommunistene skulle komme til makten stadig flere steder. Ti vesteuropeiske land, blant annet Norge, opprettet NATO sammen med USA.
 • Period: to

  Tyskland delt

  De forskjellige stormaktene hadde tatt over hver sin del av Berlin.
  Sovjetunionen kontrolerte store deler av Øst-Tyskland. USA, Storbrittania og Frankrike kontrolerte store deler av Vest-Tyskland.
 • Warsawapakten opprettet

  Warsawapakten opprettet
  Vest-Tyskland ble i 1955 tatt opp som medlem i NATO, og Sovjetunionen oppfattet dette som en trussel. Samme år dannet Sovjetunionen sin egen forsvarsallianse med de østeuropeiske landene. Warszawapakten og NATO sto i mot hverandre som to maktblokker resten av krigen.
 • Sputnikoppskytingen

  Sputnikoppskytingen
  Sputnik 1 var den første kunstige satellitten i bane rundt Jorden. Den ble skutt opp av Sovjetunionen 4. oktober 1957, og kom som en stor overraskelse på USA og resten av verden,
 • Period: to

  Cuba-krisen

  Sovjetunionen støttet kommunistlederen Castro, USA forsøkte å invadere Cuba og hindre utplassering av sovjetiske raketter.
 • Period: to

  Berlinmuren ble bygg

  Berlinmuren var en 155 km lang fysisk sperre av betong, piggtråd og elektriske gjerder satt opp av de østtyske myndighetene i DDR fra 13. august 1961 som skilte Vest-Berlin fra Øst-Berlin og resten av DDR. Formålet med muren var offisielt å beskytte DDRs. Muren ble revet i i 1991
 • Gagarin første menneske i rommet

  Gagarin første menneske i rommet
  Jurij Aleksejevitsj Gagarin var en sovjetisk kosmonaut som ble det første menneske i verdensrommet og til å fly i bane rundt jorden i 1961.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Krig mellom Sør-Vietnam og Nord-Vietnam. Sør-Vietnam ble støttet av USA og Nord-Vietnam av Sovjetunionen og Kina.
 • Armstrong første menneske på månen

  Armstrong første menneske på månen
  Den 20. juli 1969 ble amerikaneren Neil Armstrong det første mennesket som satte sin for på månen.
 • Period: to

  Gorbatsjov statsleder i Sovjet

  Mikhail Gobratsjov var statsleder i Sovjetunionen fra 1985 til unionen ble oppløst i 1991
 • Nedrustnings avtale

  Nedrustnings avtale
  Gorbatsjov innså at Sovjetunionen ikke hadde råd til og fortsette våpenkappløpet, Han tok initiativ og dro og møtte president Ronald Reagan for å Diskutere "Nedrusting"
 • Berlinmuren revet

  Berlinmuren revet
  Myndighetene i Tyskland bestemte seg for å la sperringene falle. Folk skulle igjen kunne ferdes fritt mellom øst og vest i Berlin.
 • Tyskland samlet

  Tyskland samlet
  Tysklands gjenforening var en nøkkelbegivenhet under avslutningen av den kalde krigen, og betegner gjenforeningen av Vest-Tyskland og det tidligere DDR.
 • Sovjetunionens oppløsning

  Sovjetunionens oppløsning
  Den økonomiske veksten i Sovjetunionen gikk i stå, og på slutten av 1980-tallet kunne ikke sovjeterne delta i våpenkappløpet med USA lenger. Sovjetunionen splittet seg til de femten landene de er i dag. Armenia, Aserbadsjan, Hviterussland, Estland, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Latvia, Litauen, Moldova, Russland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan.
 • START-avtalen signert

  START-avtalen signert
  START I-avtalen ble underskrevet 31. juli 1991 mellom USAs president George H.W. Bush og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov. Avtalen tok mer enn 9 år å forhandle frem og den reduserte hver av partene sine strategiske atomvåpen med mer enn 35% over 7 år. Det er den første store våpenreduksjonsavtalen mellom USA og Sovjetunionen siden Salt-avtalene.