Kald krig

By sirasp
 • Stalin (kommunisme)

  diktator fra 1924 til 1953. Anses for å ha vært den viktigste enkeltperson for utformingen av sovjetregimet til 1991. Ulike vurderinger av Stalin som politisk leder og tenker førte i hele etterkrigstiden til skarpe konflikter blant sosialister og kommunister i Vesten. ​
 • Mikahil Gorbatsjov

  Gorbatsjov (1931–) var Sovjetunionens siste leder. Året etter at han mottok Nobels fredspris, ble han tvunget til å gå av. Avgangen hans markerte oppløsningen av Sovjetunionen og slutten på den kalde krigen. ​ De fleste russere liker ikke Gorbatsjov. Den største årsaken til det er at han var i stor del skyldig for å ha ødelagt sovjetunionens territorier. I dag bor han i England fordi han mest sannsynlig ville blitt drept dersom han vandret rundt i Russland.​
 • Bakgrunnen på hvordan den startet

  Konflikten ble kalt den kalde krigen fordi trusselen om utløsning av en global atomkrig mellom militæralliansene NATO og Warszawapakten (en «tredje verdenskrig») førte til at partene unngikk å føre direkte kamper mot hverandre.
  Hovedteorien er unger 2.ww måtte sovjet og USA samarbeide. Når de fikk slutt på det førte det til at de "angrep" hverandre for USA mente kommunisme var vondt. Kommunistene likte ikke USA ettersom de synes at kapitalisme og materialisme ikke er noe særlig
 • "Verden ble delt opp"

  Kommunisme: Hovedsak Sovjet+ Polen, Tsjekkoslovakia, DDR (Tyske demokratiske republikk) Eller øst Tyskland, Ungarn, Bulgaria og Romania
  Så er det USA hovedsak+ Frg (vest), frankriket, untied kingdom, italia, spania og Norge
 • Harry truman (USA)

  President fra 1945-1953. Doktrinen lovte militær og økonomisk bistand til stater som ble truet av kommunistisk maktovertagelse. Luftbroen til Berlin var en av Trumans største utenrikspolitiske seire.​
 • George C Marshall (USA)

  USAs 50. utenriksminister og senere USAs tredje forsvarsminister. Han er mest kjent for å ha utviklet Marshallplanen mens han var utenriksminister. USA skulle aktivt gå inn med økonomisk støtte for å få landene på rett kurs, mot at de åpnet for mer frihandel.​
 • Jaltakonferansen 4. februar 1945

  Møte mellom FDR, Churchill og Stalin​. Statslederne fra USA, Storbritannia og Russland Krevde at Tyskland skulle erkjenne nederlag​, og betale krigserstatning i varer. Europa delte seg i to, det gjorde Tyskland og Berlin.
  Krevde at Sovjetunionen hadde frie valg i Øst-Europa, fikk stemme på hvem som helst. Dette brøt de, som gjorde til at den kalde krigen startet.
  Kampen mellom konsumismen og demokrati.
 • FN 1945

  Ble opprettet i 1945 etter 2. verdenskrig for å skape fred i verden. Det er flere land som er med, og der sitter det mange folk som kan diskutere, og hjelpe andre land. FN er stort i dag, og har hjulpet mange.
 • Dominotorien

  Dersom ett land «falt» for kommunismen, ville det dra med seg masse andre land. ​ Derfor var det viktig å stoppe spredningen av kommunismen​ Særlig viktig i Asia, etter at Kina fikk kommunistisk styre i 1949​ Koreakrigen og Vietnamkrigen startet pga. disse tankene
 • Stedfortreder-krig

  Selv om USA og Sovjetunionen ikke offisielt kriget mot hverandre, gjorde de det «indirekte».​ Dette ved at de på hver sin side støttet ulike parter (solgte våpen, bidro med styrker) i konflikter andre steder i verden (USA støttet Pakistan i sin konflikt med India, som ble støttet av Sovjetunionen, de støttet ulike sider i borgerkriger i Afrika, etc)
 • Ronald reagan

  Reagans utenrikspolitikk var å gjenskape USAs lederskap i verden ved å oppruste, innta en fast holdning overfor Sovjetunionen, og ved å støtte land og bevegelser som bekjempet kommunismen. Etter Reagans gjentatte invitasjoner til sovjetiske ledere, aksepterte endelig Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov invitasjonen og Reagan og sovjetlederen begynte den prosessen som gjorde slutt på den kalde krigen.​
 • Truman-doktrinen

  Gir støtte/penger, mye økonomisk, som blir truet av å bli tatt over av Sovjetunionen, som også kaltes "Red scare" Tyrkia og hellas er de som ble hjulpet mest.
 • Marshallhjelpen

  Han hadde en plan på å få "vest Europa" på beina igjen. Bygge opp økonomien, styrke valutaen, øke handel. Stalin ville ikke ta imot penger, så han ordnet egen plan (Molotov). Planen hjalp landene som mottok hjelp.
 • Mao zedong (Kommunusme)

  Kinesisk statsmann og partileder.
  Ho Chi Minh: vietnamesisk revolusjonær og statsleder. Han var statsminister (1954) og president (1954–1969) i Nord-Vietnam
 • NATO

  Forsvarsallianse mellom ulike land. Hindre ny krig+ frykt for sovjetisk innflytelse. Angrep på et land er angrep på alle land. Idag 29 land som er med idag
 • Koreakrigen

  Japan hadde okkupert Korea under andre verdenskrig​ Etter Jalta, ble nord gitt til Sovjet, Sør til USA, delt ved 38. breddegrad​ Begge sidene ville ha kontroll over hele landet. Nord gikk til krig mot sør​ Sovjet og Kina støttet nord; USA, UK og FN støttet sør​ Krigen varte i 3 år, mesteparten av tiden kjempet de ved grensa.​ Juli 53 ble det skrevet en fredsavtale. Rundt 2.5 millioner mennesker hadde dødd, ingenting hadde blitt oppnådd.​ Situasjonen er den samme nå, over 60 år senere…
 • Warsawpakten

  Sovjets svar på NATO
  Sovjet, polen, øst-tyskland, tsjekkoslovakia, ungarn, romania, bulgaria og albania.
 • Vietnamkrigen

  Fransk koloni, så tok japan over. Etter krigen:vietnam ville styre selv. Ho chi min sine styrker angrep de Franskmennene. Spurte USA om hjelp. 1954: Franskerne tapte, trakk seg ut av landet. Skulle i utgangspunktet gjenforenes under et fritt valg i 1956, men USA grep inn. Hjalp sørsiden å få en USA-vennlig leder. Som var en dårlig leder og upopulær. 1959: Ho Chi Minh erklærer krig​ Veldig upopulær blant amerikanerne. 58.000 amerikanske soldater døde. 2-3 millioner vietnamesere
 • Fidel castro (Kommunisme)

  statsminister på Cuba fra 1959 til 1976, president fra 1976 til 2008. Castro er den statslederen i verden som har sittet lengst ved makte
 • Berlinmuren

  En fysisk mur som skilte Vest-Berlin fra Øst-Berlin.​ Reist av Sovjet for å hindre folk (unge med god utdanning, aka «Brain drain») å dra fra kommunistiske øst til en vestside i økonomisk vekst​ Fysisk manifestasjon av jernteppet​ Nøye overvåket av soldater med maskingevær. «Shoot to kill»-ordre
 • Cubakrisen

  Nermeste vi har vært 3. verdenskrig. Fidel Castro overtok makten, ved hjelp av sovjet. USA presidenten sender tilbake cubanske utflyttere, pga castro. Sovjet plasserer missiler på Cuba, rettet mot USA. USA oppdager dette og er veldig nære å invadere Cuba. nesten 3. ww. Til slutt ble det gjort en avtale. USA skulle aldri invadere Cuba, samt at de skulle destruere flere missiler de selv hadde i Tyrkia og Italia. Sovjet skulle fjerne missilene på Cuba.
 • John f Kennedy (USA)

  Han var USAs 35. president 1961–1963. Myrdet 1963. Invasjonen av Grisebukta i 1961, Cubakrisen, Romkappløpet, Berlinmuren og vietnamkrigen.​ Lyndon B Johnson: Tok over etter Kennedy. Vietnamkrig og negativ propaganda.
 • Ting å nevne senere

  Ceausescu henrettet, Lech Walesa-solidaritet​ 15 republikker i Sovjet​ Natobilde s. 67 i lærebok​ Nord-Korea – rester av den kalde krigen?​ Russland – Krim. Armenia/Aserbadsjan
 • Mikhail Gorbatsjov

  Sovjetunionens første og eneste president​ Var mye utenlands som politiker og ble kritisk til det ineffektive sovjetiske systemet. «Vi kan ikke fortsette å leve på denne måten lenger».​ Ville innføre markedsøkonomi​ Perestrojka – endring/ombygging av landet. Bedre økonomien​ Glasnost – åpenhet og ytringsfrihet​ For første gang fikk folk i Sovjetunionen lov til å kritisere kommunismen​ Ville ikke blande seg inn i andre lands politikk​ Var president helt til Sovjetunionen ble oppløst i 1991
 • Nedrustnings- avtale

  Underskrevet av Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov​ Destruering av alle landbaserte atommissiler av mellomdistansetypen.​ Overvåkning av atomeksplosjoner.​ Løfter om nedskjæringer av strategiske våpen.
 • Delingen av Tyskland

  Da andre verdenskrig var over i 1945 var seierherrene enige om at noe måtte gjøres med Tyskland. Nå hadde de ansvaret for å ha startet to verdenskriger. Derfor ble det bestemt av seierherrene - USA, Sovjetunionen, Frankrike og Storbritannia – at Tyskland og Berlin skulle bli delt i fire mellom dem.
  Vest tyskland var demokratisk. Øst var kommunistisk
 • Berlinmuren rives. ​ Tyskland én nasjon

  Kommunismen faller. Ungarn, Tsjekkoslovakia, Polen. Muren blir således «overflødig»​ Stort press fra verdenssamfunnet om at muren må rives ned​ 9/11-89. Russerne gjør det lovlig å krysse grensen. Rivningen starter.​ Ble ferdigrevet i 1990​
 • Sovjetunionen

  1922-1991. 15 selvstendige stater i 1991. Største delstaten var russland, men også estland,ukraina og kazakhstan. komunistisk Ideologi. Tanker om hvordan et samfunn skal styres.