Historie kapittel 1-3

 • 3000 BCE

  det første homo sapiens - 300 000 f.kr

  det første homo sapiens - 300 000 f.kr
  Homo sapiens er det første tenkende mennesket. Det dukket opp for ca 300 000 år siden i Afrika. Der utviklet menneskearten seg over millioner av år. Senere spredte mennesker seg over hele verden pga klimaendringer og jakt for å få mat.
  kilder.
  Haum, T. Martinsen, K.D, Moum, T, Teige, O. (2020) Alle tiders historie, fra de eldste tider til våre dager. Cappelen Damm.
 • 800 BCE

  Antikken 800 f.kr-500 e.kr

  Antikken 800 f.kr-500 e.kr
  Perioden antikken var fra 800 f.kr-500 e.kr. For den romerske og greske kulturen var dette en storhetstid. Antikken var en periode med politiske og militære konflikter som perserkrigene og puniske kriger. kilder:
  Haum, T. Martinsen, K.D, Moum, T, Teige, O. (2020) Alle tiders historie, fra de eldste tider til våre dager. Cappelen Damm.
 • 800 BCE

  polissamfunnet- 800 f.kr

  polissamfunnet- 800 f.kr
  Polissamfunnet regnes som et periodeskille fordi det er et brudd med hvordan tidligere samfunn hadde vært organisert i dette område. Polisstatene varierte i størrelse, ofte små, og de ble etablert rundt en høyde som ga beskyttelse mot fiender. Utenfor byen la jordbruksområder som de fikk mat fra
  kilder
  Haum, T. Martinsen, K.D, Moum, T, Teige, O. (2020) Alle tiders historie, fra de eldste tider til våre dager. Cappelen Damm.
 • Period: 510 BCE to 30

  den romerske republikken

  Den romerske republikk var regjeringen i Roma fra 510 f.Kr. til ca. 30 f.Kr. Den var en periode med politisk ustabilitet og konflikt, men også en periode med store territoriale erobringer og økonomisk vekst. Republikken ble styrt av et konsulat og en senat, og var preget av en stor klassekonflikt mellom patrisiere og plebeiere. Til slutt ble republikken avløst av den romerske keiserdømmet, ledet av Julius Caesar.
  kilde: alle tiders historie
 • 500

  arven fra antikken

  Antikken har hatt stor påvirkning på utviklingen av europeisk kultur. Det gjør at perioden kan kalles en felles europeisk kultur arv. Fra antikken har vi "arvet" politikk, filosofi, språk, religion og idrett. Den antikke kulturen ble spredt til Europa, Midtøsten og Nord-Afrika gjennom Romerrikets ekspansjon. Det som er mest relevant i dag av arven er nok demokrati begrepet. Det antikke demokratiet var annerledes enn i dag, men det bygger på det samme grunnleggende om folkestyre.
 • 500

  tidlig middelalder 500-1000

  tidlig middelalder 500-1000
  Kirken var bindeleddet mellom antikken og middelalderen. Kirkeorganisasjonen var i tidlig middelalder godt utbygd lokalt og regionalt. De som sto øverst var Patriarkene. Kirken hjalp syke og fattige, de tilbød tro og tilværelse. Det oppsto tre store riker som kom til å prege middelhavsområdet i tidlig middel alder, Frankerriket, det østromerske riket og det arabiske riket. Det var en urolig tid med folkevandring og vikingoverfall.
  kilde: alle tiders historie
 • Period: 1000 to 1300

  høymiddelalderen 1000-1300

  Fra år 1000 begynte en roligere periode enn det som hadde vært i tidlig middelalder. Jordbruksproduksjonen økte og folketallet steg. Byen vokste og det ble mer handel. Kirken fikk mer makt og kongerikene fikk etter hvert også et fastere styringsapparat. kilder: Haum, T. Martinsen, K.D, Moum, T, Teige, O. (2020) Alle tiders historie, fra de eldste tider til våre dager. Cappelen Damm.
 • Period: 1300 to 1500

  senmiddelalder 1300-1500

  Svartedauden regnes som innledningen til senmiddelalderen. Det var et stort folketap og store samfunnskonsekvenser. Pga lavere folketall ble det nedgang i matproduksjon. De folkene som overlevde fikk større plass, flere ressurser og muligheter til å få et bedre liv. Så selv om svartedauden var en krise førte det med seg noe positivt også. Det var veksten i handel som dro med seg svartedauden. Det skapte mer kontakt mellom europa og sentral asia, der pesten trolig startet.
  kilde: boka