Info

historia informatica

 • Period: 20,000 BCE to

  història informàtica

 • 500 BCE

  El abaco (1ª generació)

  El abaco (1ª generació)
  L'àbac és un instrument de càlcul que serveix per efectuar operacions aritmètiques senzilles i altres més complexes. Consisteix en un quadre de fusta amb barres paral·leles per les que corren boles movibles, útil també per ensenyar aquests càlculs simples.
 • La pascalina

  La pascalina
  La pascalina va ser la primera calculadora que funcionava a força de rodes i engranatges, el primer nom que li va donar a la seva invenció va ser «màquina d'aritmètica». Després la va anomenar «roda pascalina», i finalment «pascalina». Aquest invent és l'avantpassat remot de l'actual ordinador.
 • Màquina Analitica

  Màquina Analitica
  La màquina analítica és el disseny d'un computador modern d'ús general realitzat pel professor britànic de matemàtica Charles Babbage, que va representar un pas important en la història de la informàtica.
 • Màquina booleana

  Màquina booleana
  L'àlgebra de Boole, també anomenada àlgebra booleana, en electrònica digital, informàtica i matemàtica és una estructura algebraica que esquematitza les operacions lògiques.
 • Primer ordenador digital

  Primer ordenador digital
  La van batejar com "The Witch" i era una màquina que pesava més de dues tones.
 • Ordinador digital electrònic

  Ordinador digital electrònic
  el primer ordinador electrònic va ser l'EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator) desenvolupat per Maurice Wilkes i els seus col·legues a Cambridge (Anglaterra).
 • Mòdem

  Mòdem
  Un modulador-demodulador, o simplement un mòdem, és un dispositiu de maquinari que converteix dades d'un format digital, destinat a la comunicació directa entre dispositius amb cablejat especialitzat, en un adequat per a un mitjà de transmissió com a línies telefòniques o ràdio.
 • (2ª generació) dels ordenadors

  (2ª generació) dels ordenadors
  La segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las de la anterior
 • Disc dur

  Disc dur
  És un dispositiu d'emmagatzematge de dades que empra un sistema de gravació magnètica per emmagatzemar i recuperar arxius digitals. Es compon d'un o més plats o discos rígids, recoberts amb material magnètic i units per un mateix eix que gira a gran velocitat dins d'una caixa metàl·lica segellada
 • Tercera Generació. Chips

  Tercera Generació. Chips
  Està en la tercera generació.Ës una estructura de petites dimensions de material semiconductor, normalment silici, d'alguns mil·límetres quadrats de superfície, sobre la qual es fabriquen circuits electrònics generalment mitjançant fotolitografia i que està protegida dins d'un encapsulat plàstic o de ceràmica.
 • Calculadora de bolsillo

  Calculadora de bolsillo
  Dispositiu que s'utilitza per fer operacions matemàtiques.
 • Microprossecador (4ª generació)

  Microprossecador (4ª generació)
  Un microprocessador és un processador miniaturitzat Fins a l'punt de fermen possible d'Tenir un ÚNIC circuit integrat amb Totes o la major part de les Seves funcionalitats.
 • Ordinador personal amb interfície

  Ordinador personal amb interfície
  És un programa informàtic que actua d'interfície d'usuari, utilitzant un conjunt d'imatges i objectes gràfics per representar la informació.
 • Microprossesador (5ª generació)

  Microprossesador (5ª generació)
  Un multiprocessador és un ordinador que disposa de més d'un processador. Gràcies a això, el multiprocessador pot executar simultàniament diversos fils pertanyents a un mateix procés informàtic o bé a processos diferents.
 • Inteligència artificial (6ª generació)

  Inteligència artificial (6ª generació)
  La intel·ligència artificial és una part de la informàtica, dedicada al desenvolupament d'algorismes que permet a una màquina prendre decisions intel·ligents o, si més no, comportar-se com si tingués una intel·ligència semblant a la humana.