Història de la informàtica

 • Sep 27, 1000

  Àbac xinès (2500 a.C.)

  Àbac xinès (2500 a.C.)
  És una eina per al càlcul manual de les principals operacions aritmètiques (suma, resta, multiplicació i divisió), que consisteix en un marc amb filferros paral·lels per on es fan córrer boles. S'hi poden representar nombres enters o decimals. Per a representar un nombre es fa servir la base decimal on cada fila de boles representa les unitats, desenes, centenes...
 • Sep 29, 1000

  El Quipu Inca (2000 a.C)

  El Quipu Inca (2000 a.C)
  En l'imperi Inca és usat el sistema de comptes anomenat "Quipu", mitjançant nusos en cordes de colors, per mantenir un registre i càlcul dels inventaris de grans i bestiar.
 • Sep 27, 1040

  Imprenta

  (Pi Cheng)
 • El codi binari

  El codi binari
  El sistema binari és un sistema de numeració en el qual tots els nombres es representen utilitzant com base dues xifres: zero i un (0 i 1). En altres paraules, és un sistema de numeració de base 2, mentre que el sistema que utilitzem més habitualment és de base 10, o decimal.
  Els ordinadors treballen internament amb dos nivells de voltatge, pel que el seu sistema de numeració natural és el sistema binari (encès, apagat).
 • Planços de Napier

  Planços de Napier
  John Napier desenvolupa els plançons de Napier, formats per un conjunt de peces amb números gravats en elles, que podien ser usades per multiplicar, dividir i extreure arrels.
 • La Pascalina

  La Pascalina
  Blaise Pascal va dissenyar un aparell anomenat "La Pascalina". Estava basat en mecanismes de rellotgeria que permetia efectuar dues operacions bàsiques: suma i resta. El funcionament principal de la màquina de Pascal es centra en les rodes o engranatges, la màquina constava de diverses rodes: una representava les unitats, una altra a les desenes, una altra a les dentenes, la idea d'aquesta màquina era que una de les rodes en donar un gir complet, en aquest cas la de la centena ocasionava que e
 • La regla de càlcul

  La regla de càlcul
  William Oughtred inventa la regla de càlcul.
  és un instrument de càlcul que actua com un ordinador analògica. Disposa de diverses escales numèriques mòbils que faciliten la ràpida i còmoda realització d'operacions aritmètiques complexes, com ara multiplicacions, divisions, etc.
 • La calculadora de Leibniz

  Va ser una calculadora digital mecànica inventada l'any 1672 I al 1694 completada pel matemàtic i filòsof Gottfried Wilhelm Leibniz. La calculadora de Pascal va ser motivada pel gran nombre de càlculs que havia de fer el seu pare, el motiu de la de Leibniz va ser facilitar els nombrosos càlculs de Huygens. Mentre la calculadora de Pascal només sumava i restava la de Leibniz també multiplicava i dividia.
 • La màquina analitica

  La màquina analitica
  El matemàtic i inventor britànic Charles Babbage va elaborar els principis de l'ordinador digital moderna. La màquina està inacabada, la seva construcció començà en 1816, però el seu inventor ho deixa i torna al seu projecte en el 1834. Mor en 1871 i la deixa sensa acabar a causa de diners.
 • Charles Babbage

  Charles Babbage
  La màquina analítica va ser un disseny d'un ordinador mecànic de propòsit general i programable.
 • Relè

  Relè
  dispositiu electromagnètic. Funciona com un interruptor controlat per un circuit elèctric en el qual, per mitjà d'una bobina i un electroimant, s'acciona un joc d'un o diversos contactes que permeten obrir o tancar altres circuits elèctrics independents. Creat per Joseph Henry
 • Àlgebra de Boole

  És una branca de les matemàtiques amb propietats i regles similars, tot i que diferents, a les de l'àlgebra ordinària.
  Fou creada per George Boole durant el primer quart del segle XIX. Pretenia explicar les lleis fonamentals de les en que la ment humana necessita raonament. Posteriorment, aquesta àlgebra fou utilitzada per al disseny de circuits digitals. Les seves variables només poden adoptar dos valors, tradicionalment denominats cert i fals (1 i 0 respectivament). Són valors lògics binàris.
 • Herman Hollerith

  Herman Hollerith
  Herman és considerat com el primer informàtic ,és a dir, el primer que assoleix el tractament automàtic de la informació (Informàtica = Informació automàtica). Aquesta màquina va ser inventada per Herman Hollerith a Nova York. Ell va dissenyar un sistema el qual tractava de que a partir de targetes que estaven perforades s'interpretaven les dades recopilades a través d'unes preguntes. Les targetes eren inserides en la màquina tabuladora i aquesta calculava la informació obtinguda.
 • La màquina tabuladora

  La màquina tabuladora
  Herman Hollerith inventa la màquina tabuladora, que ralitza tarjetes perforades que més tard introsueixes en un altre maquina per realitzar els comptes.
 • - 8/02/1957 John von Neumann

  - 8/02/1957 John von Neumann
  Va ser un dels científics més importants del segle XX. Principalment, és conegut per la seva col·laboració en l'ENIAC i per la creació del seu propi ordinador anomenat IAS. Aquest ha estat utilitzat com a base de l'ordinador actual. Neumann també es va fer càrrec de realitzar programes per odinadors i senyalar les característiques que hauria de tenir un PC (CPU, memoria, un dispositivo de entrada y otro de salida).
 • - 8/01/1980 John William Mauchly

  - 8/01/1980 John William Mauchly
  va ser un físic nord-americà que, juntament amb l'ENIAC, va fer el primer programa i el primer ordinador digital electrònic de propòsit general així com l'EDVAC, el Binac i l'UNIVAC. I el primer ordinador comercial fet als Estats Units.
  Juntament amb John Presper Eckert van començar la primera companyia d'ordinadors, la Eckert-Mauchly Computer Corporation.
 • IMB

  IMB
  IMB (International Business Machines), És una empresa d'informàtica, radicada als Estats Units, que treballa en el món de la informàtica des dels seus diferents vessants (maquinari, programari, sistemes operatius i serveis diversos). Va ser creada als Estats Units per Charles Ranlett Flint fusionant diverses empreses. Va començar dedicant-sea la informàtica y a la creació de màquines d'escriure.
 • ordinadors anàlogics

  ordinadors anàlogics
  Els primers ordinadors d'aquest tipus els càlculs es realitzaven a partir d'eixos i engranatges giratoris. Els sistemes informàtics analògics vàren ser molt útils a les Guerres Mundials, tant els mecànics com els elèctrics. Com per exemple, a l'hora de predir la trajectòria dels torpetes i a l'hora de manejar a distància les bombes en l'aviació.
 • -2005 Jack Kilby

  -2005 Jack Kilby
  Jack Kilby fou un enginyer guardonat amb el Premi Nobel de Física l'any 2000 pels seus treballs sobre el circuit integrat que va fer conjuntament amb Robert Noyce. Altres invencions que va aportar a la història de la informàtica va ser la calculadora de butxaca...
 • -1990 Robert Noyce

  -1990 Robert Noyce
  Robert Noyce va ser un enginyer tècnic, físic i empresari nord-americà va ser un dels inventors del circuit integrat (xip) i fundador de Fairchild Semiconductor, empresa que introduí l'invent a la indústria electrònica. També va ser president de la Sematech, un consorci d'empreses nord-americanes d'electrònica que potenciava la utilització de la tecnologia de semiconductors. L'any 1968 abandona aquesta empresa i funda Intel juntament amb Gordon Moore, on col·laborarà amb Ted Hoff per inventar e
 • Yoshiro Nakamatsu

  Yoshiro Nakamatsu
  És tracta d'un inventor prolífic, té el récord mundial en el nombre d'invencions, en total sumen més de 4000. No obstant, les que més resalten són el disquet i el rellotge digital.
 • Z1

  Z1
  El Z1 està considerat com el primer computador mecànic programable del món. Va ser dissenyat per l'enginyer alemany Konrad Zuse entre 1935 i 1936, construït entre 1936 i 1938, i destruït amb tots els seus plans de construcció al desembre de 1943 durant el bombardeig aliat de Berlín a la segona guerra mundial.
 • Z2

  Z2
  L'ordinador Z2, creada per Konrad Zuse durant l'etapa (1938-1939), va ser dissenyada a partir de la Z1, ja que crear una màquina mecànica presentava algunes dificultats, ia aquesta se li van afegir relés telefònics.
  Va ser ajudat per un amic seu Helmut Schreyer el qual treballava amb relevadores electrònics, i li va demanar que li dissenyés els circuits per a realitzar les tres operacions bàsiques, AND, OR i NOT, per així no dissenyar des de zero. Schreyer resoldre aquest problema sense cap inco
 • 1a generació

  Desde el 1938 fins el 1957 s'estableix la 1a Generació d'ordinadors, en la que es caracteritza perque tots els ordinadors estan construits amb valvules elctroniques i tubs de buit.
 • HP

  HP
  Hewlett-Packard o HP fundat per David Packardi Bill Hewlett és la major empresa de tecnologies de la informació del món...
 • COLOSSUS

  COLOSSUS
  Es considera una de les primeres computadores electròniques, tot i que està considerada més aviat una "súper calculadora". Aquesta va ser creada per Thomas Flower. Va ser de gran ajuda pels britànics durant la Segona Guerra Mundial per llegir les comunicacions xifrades alemanyes.
 • Mark I

  Mark I
  L'IBM Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC), més conegut com Mark I, va ser el primer ordinador electromecànic, construït a IBM i inventat per Howard Hathaway Aiken. Tenia 760.000 rodes i 800 quilòmetres de cable i es basava en la màquina analítica de Charles Babbage. El computador emprava senyals electromagnètiques per moure les parts mecàniques. Aquesta màquina era lenta (prenia de 3 a 5 segons per càlcul) i inflexible (la seqüència de càlculs no es podia canviar); però executava o
 • ENIAC

  ENIAC
  Es tracta de la primera màquina considerada la primera computadora de propòsit general totalment digital. Els que van desenvolupar aquesta màquina van ser John Presper Eckert i John William Mauchly. Premeu al link adjuntat per saber més característiques sobre aquesta màquina.
 • Stephan Gary Wozniak

  Stephan Gary Wozniak
  enginyer, filántropo, empresari i inventor nord-americà, cofundador de la companyia Apple
 • UNIVAC

  UNIVAC
  va ser el primer ordinador que es va fabricar de manera comercial als Estats Units. Els seus dissenyadors principals van ser J. Presper Eckert i John William Mauchly. La finalitat principal d'aquesta màquina era la gestió de dades administratives i de bancs, la seva finalitat no era per propòsit científic o militar . Era un ordinador que pesava 16000 lliures (7257 kg. Aproximadament), estava composta per 5000 tubs de buit, i podia executar uns 1000 càlculs per segon. Processava els dígits en
 • Mark II

  Mark II
  Era una versiió millorada del "Colossus Mark I" creat per Jhon Von Neumann.
 • - 5/10/2011 Steven Paul Jobs

  - 5/10/2011 Steven Paul Jobs
  empresari i magnat dels negocis del sector informàtic i de la indústria de l'entreteniment nord-americà. Va ser cofundador i president executiu d'Apple Inc
 • Segona generació

  Segona generació
  Aquesta generació neix amb l'ús del "transistor", que va substituir als bulbs electrònics. El transistor va ser creat pels nord-americans Walter H. Brattain, John Bardeen i William B. Shockley. Amb això es dóna un pas decisiu, no només en la computació, sinó en tota l'electrònica.
  El transistor és un petit dispositiu que transfereix senyals elèctrics a través d'una resistència.
 • El circuit integrat

  El circuit integrat
  va ser inventat per Robert Noise i Jack Kirvie, i aquest circuit conta amb tota una red de transistors diminuts i conectats en un sol chip petit.
 • El primer ratolí

  El primer ratolí
  El ratolí és un dispositiu apuntador utilitzat per facilitar el maneig de un entorn gràfic en un ordinador. Detecta el seu moviment relatiu en dos dimensions per la superfície plana en la que es recolza, apareixent a la pantalla com un punter o fletxa. Va ser dissenyat per Douglas Engelbart i Bill English en els anys 60 a un laboratori de la Universitat de Stanford situat a Silicon Valley, California. Més tard, es va millorar als laboratoris de la companyia Xerox a Palo Alto.
 • 3a generació

  Des del 65 fins al 70 domina la 3a Generacioó de computadores, que es caracteritza per que estan formats de circuits integrats i chips.
 • APARNET

  APARNET
  La xarxa d'ordinadors "ARPANET" (Advanced Research Projects Agency Network) va ser creada per encàrrec del Departament de Defensa dels Estats Units com a mitjà de comunicació per als diferents organismes del país.
 • Microprocessador

  Microprocessador
  La NASA volia enviar un home a la lluna en 1961 aixi que necesitaven un ordinador potent però que fos petit per que capigués en una nau espacial. Finalment en 1970 es crea el microprocessador per Ted Hoff, que era com tot un ordinador en un sol chip. Gracies a això es va poder realitzar el projecte de la NASA i la industria del ordinador es va revolucionar.
 • 4a generació

  Des del 72 fins al 82esta establida la 4a Generació, caracteritzada per l'introducció del circuit integrats en miniatura, es a dir la "miniaturització".
 • Primer correu electrònic

 • Xerox Alto

  Xerox Alto
  El grup "Xerox" s'interesa en els ordinadors i pensen que es el futur així que començen a crear un que es pugui utilitzar en les cases particulars, ademés de les empreses. Pero no acaba de funcionar la idea a causa de que el cost de cada màquina és de 18.000 $
 • Microsoft

  Microsoft
  Empresa multinacional d'origen nord-americà fundada per Bill Gates i Paul Allen, dedicada al sector del programari i el maquinari
 • Altair 8800

  Altair 8800
  va ser un microordinador dissenyat per la empresa MITS. Requeria molt treball i per tant, molt temps per a montar-lo. Els usuaris es dedicaven a programar el llenguatge binari mitjançant interruptorsen el panel frontal. En aquells temps no hi havia cap ni un software disponible, per la qual cosa, els consumidors havien d'escriure el seu. És per això, que també es considerat com el primer ordinador personal.
 • Ronald Wayne

  És el tercer i poc conegut fundador d'Apple Inc. Ell va ser qui va fer el primer logotip d'Apple.
 • És el tercer i poc conegut fundador d'Apple Inc. Ell va ser qui va fer el primer logotip d'Apple.

  Bill Gates, és un empresari americà de la branca de la informàtica. Juntament amb altres, va programar l'Altair BASIC original per a l'Altair 8800, una microcomputadora primitiva.
  Va fundar Microsoft juntament amb Paul Allen.
 • Primer ordinador apple

  Primer ordinador apple
  dissenyat per Steve Wozniak i comercialitzat per Steve Jobs
 • És funda Apple Computer Inc.

  És un empresa multinacional estatunidenca que dissenya i fabrica productes electrònics de consum i programari per als seus productes. Avui en dia els més coneguts són els ordinadors Mac, els iPod, l'iPhone i l'iPad.
  Els seus creadors van ser: Steve Jobs, Steve Wozniak i Ronald Wayne.
 • Apple II

  Apple II
  Steve Wozniak va inventar un altre PC per vendre'l al mercat, afegint-hi diverses característiques que faríen que aquest tingués un gran èxit. Aquest va ser el primer microcomputador produit a gran escala.
 • BBC MICROCOMPUTER

  BBC MICROCOMPUTER
  Va ser un dels primers ordinadors domèstics. Va ser dissenyat i construït per Acorn Computers per a la British Broadcasting Corporation (BBC). Va ser dissenyat amb un èmfasi en l'educació, que era notable per la seva robustesa, capacitat d'expansió i la seva qualitat en quant sistema operatiu.
 • OBSORNE I (primer ordinador portàtil)

  OBSORNE I (primer ordinador portàtil)
  El dia 3 d'abril de 1981 arribava a les botigues l'ordinador considerat com el primer ordinador portàtil. El seu creador va ser Adam Osborne, d'aquí prové el seu nom. El fet de ser portàtil volia dir que ja no estava lligat a un escriptori. Pesava 11 quilograms i només funcionava estant connectat a una red elèctrica. Et recomano que visitis aquesta pàgina en la qual hi ha molta informació sobre el famós Osborne I.
 • IBM PC

  IBM PC
  La empresa IBM va realitzar un ordinador amb la forma semblant a la del Apple Two (II), però era més fàcil de fer funcionar i estava millor de preu. Es va anomenar IBM PC de "Personal Computer", Ordinador Personal.
 • EPSON HX-20

  Va ser desarrollat per Jack Schofield en 1981 i va ser una revolució en el món dels ordinadors. Va ser el primer ordinador portatil que ulilitzava una batería i no necessitava cables.
 • 5a generació

  Des de el 84 fins al 1999 es consideren tots els ordinadors de la mateixa generació que tenen internet.
 • Naixement Internet

  Naixement Internet
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Internet</a>
  primera xarxa de llarg abast (WAN) basada en tecnologia TCP/IP, posada en marxa per la National Science Foundation (NSF) dels EUA.
 • Macintosh (apple)

  Macintosh (apple)
  primer computador personal que es va comercialitzar amb èxit, que usava una interfície gràfica d'usuari (GUI) i un ratolí en comptes de la línia d'ordres. Les seves característiques tècniques van revolucionar la indústria de computadors a mitjans de la dècada de 1980, mantenint la seva línia evolutiva de desenvolupament fins al dia d'avui.
 • TOSHIBA

  El Toshiba T1100 era un ordinador portàtil fabricat per Toshiba el 1986, i, posteriorment, ha estat descrit per Toshiba com "primer ordinador portàtil del mercat de masses al món". Les seves especificacions tècniques són comparables a la d'escriptori original de PC d'IBM, usant disquets (sense disc dur).
 • Primera pàgina web

  Primera pàgina web
  Sir Tim Berners-Lee va inventar la World Wide Web el 1989 mentre treballava com a enginyer de programari en el CERN. Malgrat els revessos inicials i amb perseverança, per a octubre de 1990, s'havia especificat les tres tecnologies fonamentals que segueixen sent la base del web d'avui en dia: HTML, URI i HTTP. També va escriure el primer editor de la pàgina web / navegador ("WorldWideWeb") i el primer servidor web ("httpd"). A la fi de 1990, es va servir la primera pàgina web.
 • LINUX

  GNU / Linux és un dels termes emprats per referir-se a la combinació del nucli o kernel lliure similar a Unix denominat Linux, que és usat amb eines de sistema GNU. El seu desenvolupament és un dels exemples més prominents de programari lliure; tot el seu codi font pot ser utilitzat, modificat i redistribuït lliurement per qualsevol sota els termes.
 • MOSAIC

  MOSAIC
  Mosaic va ser el primer navegador gràfic que permetia visualitzar imatges.Va ser creat en el NCSA, concreament per: Terry McLaren, Larry Jackson, Briand Sanderson, Tom Redman i Dave Thompson. La primera versió funcionava sobre sistemes Unix, però gràcies al seu èxit a l'agost de 1993 es van fer versions per Windows i Macintosh. Va ser la base per les primeres versions de Mozilla i Spyglass. Posteriorment va ser adquirit per Microsoft aquest el va donar a conèixer amb el nom d'Internet Explorer
 • El primer virus informàtic

  Un virus informàtic és un malware que té per objecte alterar el normal funcionament de l'ordinador, sense el permís o el coneixement de l'usuari. Els virus, habitualment, reemplacen arxius executables per altres infectats amb el codi d'aquest.
 • MP3 va ser desenvolupat pel Moving Picture Experts Group (MPEG) per formar part de l'estàndard MPEG-1 i del posterior i més estès MPEG-2. Un MP3 creat usant una compressió de 128kbit / s tindrà una mida d'aproximadament unes 11 vegades menor que el seu homònim en CD.
 • El primer USB

  El primer USB
  La memòria USB (Universal Serial Bus) és un tipus d'emmagatzmatge de dades que utilitza memòria flash per tal de guardar la informació i les dades. Intel tenir la iniciativa de desenvolupament de l'USB, i juntament amb IBM, Nortel, Compaq, Microsoft, DEC i NEC, van crear l'USB-IF.1 Aquest fòrum va ser fundat el 1995 pel grup de companyies responsables del desenvolupament d'USB. El 1996 van llançar la impopular primera especificació, USB 1.0; fins que el 1998 van llançar la famosa USB 1.1.2
 • Google

  Google
  Es tracta del buscador més utilitzat del món on hi pots trobar tot tipus d'informació de qualsevol tema. Va ser creat per Larry Page y Serguéi Brin com a un projecte de la universitat l'any 1996 amdós eren estudiants de la Universitat de Stanford. Page y Brin van fundar l'empresea anomenada Google Inc. l'any 1998.
 • Windows XP

  Windows XP
  sistema operatiu més avançat de la companyia Microsoft
 • Youtube

  Youtube
  És una de les pàgines webs més conegudes arreu del món on en el qual totes les persones que tiniguin un compte poden pujar i compartir vídeos.
  Va ser creat per tres antics empleats de PayPal (Steve Chen, Chad Hurley i Jawed Karimal febrer de 2005. A l'octubre de 2006, va ser adquirit per Google Inc. a canvi de 1650 milions de dòlars i ara opera com una de les seves filials. Actualment és el lloc web del seu tipus més utilitzat a internet.
 • Facebook

  Facebook
  El creador de Facebook és Mark Zuckerberg, estudiant de la Universitat de Harvard. La companyia té les seves oficines centrals a Palo Alto, Califòrnia.
  La idea de crear una comunitat basada en la web que la gent compartís els seus gustos i sentiments no és nova, doncs David Bohnett, creador de Geocities, l'havia incubat a finals dels anys 1980.
 • Els ossos de Napier

  Els ossos de Napier
  John Napier, un noble escocès i polític va dedicar gran part del seu temps lliure a l'estudi de les matemàtiques. Estava especialment interessat en la recerca de formes per ajudar els càlculs. La seva major contribució va ser la invenció dels logaritmes. S'inscriu mesuraments logarítmiques en un conjunt de 10 varetes de fusta i , d'aquesta manera, era capaç de fer la multiplicació i divisió, fent coincidir els números en les varetes. Aquests van ser coneguts com ossos de Napier.
 • El Quipu Inca

  El Quipu Inca
  En l'imperi Inca és usat el sistema de comptes anomenat "Quipu", mitjançant nusos en cordes de colors, per mantenir un registre i càlcul dels inventaris de grans i bestiar.
 • PLÀNOL DE NEUMANN

  PLÀNOL DE NEUMANN
  Jhon von Neumann cra el primer planol que s'utilitza en els ordinadors actuals: Un processador central per calcular les dades, una memória per amagatzemar-les i una unitat d'entrada i sortida per a la informació. Aquest planol el realitza per a la construcció del EDVAC.
 • - 1051 Bi Sheng

  - 1051 Bi Sheng
  inventor de la impremta a la Xina. El seu sistema d'impremta estava elaborada a força de peces de porcellana Xina