Calculadora vieja

HISTÒRIA DE LA INFORMATICA

By arnauu
 • 1274

  Maquina Lògica

  Maquina Lògica
  Ramon Llull va diseñar aquesta maquina, capaç de demostrar raons logiques.
 • Primera Calculadora Mecànica

  Primera Calculadora Mecànica
  Wilhelm Schickardt inventa el primer aparell capaç de fer operacions aritmetiques de forma mecanica, el Rechenuhr o rellotge calculador.
 • Primera Calculadora Digital

  Primera Calculadora Digital
  Blaise Pascal inventa la primera calculadora digital anomenant-la La Pascalina.
 • Maquina de Escriure

  Maquina de Escriure
  Joseph Jacquard inventa el Teler de Jacquard, maquina que servia per escriure sobre tela.
 • Primer Telèfon

  Primer Telèfon
  Antonio Meucci va diseñar el dispositiu rudimentari de telecomunicació per conectar el seu despatx amb la habitació de la seva dona.
 • Primera Operació de Dades

  Primera Operació de Dades
  Herman Hollerith desenvolupa la primera Tabuladora, la cual processaba informació a traves de tarjetes perforades amb nomes dos resultats (0 i 1)
 • Desarrollament Sistema de Explosius

  Desarrollament Sistema de Explosius
  El matemàtic John Von Neumann va desarrollar el sistema de explosius de la bomba que es va fer detonar a Los Álamos com a proba, i també la bomba de Nagasaki.
 • Internet

  Internet
  Es desarrolla la primera tecnologia per conectar els ordinadors a distancia, creat per el cientific J.C.R. Licklider
 • Primer Microprocessador (INTEL 4004)

  Primer Microprocessador (INTEL 4004)
  Intel anuncia el primer microprocessador de la historia.
 • Primer PC (IBM model 5150)

  Primer PC (IBM model 5150)
  Va ser introduit fent part de la quinta generació d'ordinadors.
  Va ser creat per Don Estridge y William C. Lowe del IBM Entry Systems Division.