Ibmpc

HISTORIA DE LA INFORMATICA

 • Period: 20,000 BCE to

  HISTORIA INFORMATICA

 • 2700 BCE

  L'àbac

  L'àbac
  L'abac és una eina per al càlcul manual d'operacions aritmètiques, que consisteix en un marc amb filferros paral·lels per on es fan córrer boles.
 • La Pascalina

  La Pascalina
  La Pascalina fou una de les primeres calculadores mecàniques. Va ser inventada per Blaise Pascal, fruit de tres anys de desenvolupament.
 • Maquina analítica

  Maquina analítica
  La màquina analítica va ser un disseny d'ordinador mecànic de propòsit general ideat pel matemàtic anglès Charles Babbage.Va ser descrita per primera vegada el 1837 com la successora de la màquina diferencial de Babbage.
 • Maquina booleana

  Maquina booleana
  El álgebra de Boole, también llamada álgebra booleana, en electrónica digital, informática y matemática es una estructura algebraica que esquematiza las operaciones lógicas.
 • El primer ordenador digital (1a generació)

  El primer ordenador digital (1a generació)
  L'Atanasoff Berry Computer (o també ABC) fou el primer computador electrònic i digital automàtic. Va ser construït pel Dr. John Vincent Atanasoff amb l'ajuda de Clifford Edward Berry entre 1937 i 1942 a l'Iowa State University, que llavors rebia el nom d'Iowa State College. Els ordenadors de 1a gereració funcionaven en vàlvules
 • El primer ordenador digital (2a generació)

  El primer ordenador digital (2a generació)
  La segona generació de les computadores va reemplaçar les vàlvules de buit pels transistors. Per això les computadores de la segona generació són més petites i consumeixen menys electricitat que les de la generació anterior. La comunicació amb aquestes noves computadores és mitjançant llenguatges més avançats que el llenguatge de màquina, els quals reben el nom de llenguatges d'alt nivell.
 • Circuito integrado (3a generación)

  Circuito integrado (3a generación)
  Un circuito integrado (CI), también conocido como chip o microchip, es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, normalmente silicio, de algunos milímetros cuadrados de superficie (área), sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado plástico o de cerámica.
 • Disc dur

  Disc dur
  Un disc dur és un dispositiu d'emmagatzemament no volàtil. S'hi guarden grans quantitats de dades digitals en la superfície magnetitzada dels diversos discs (platter) que conté, els quals giren a gran velocitat.
 • Microprocessador (4a generació)

  Microprocessador (4a generació)
  Un microprocessador és un processador miniaturitzat fins al punt de fer possible de tenir un únic circuit integrat amb totes o la major part de les seves funcionalitats. Els primers microprocessadors van aparèixer al principi de la dècada del 1970 a les calculadores electròniques, utilitzaven una aritmètica BCD amb paraules de 4 bits.
 • Multiprocessador (5a generació)

  Multiprocessador (5a generació)
  Un multiprocessador és un ordinador que disposa de més d'un processador (CPUs). Gràcies a això, el multiprocessador pot executar simultàniament diversos fils pertanyents a un mateix procés informàtic o bé a processos diferents.
 • Inteligència artificial (6a generació)

  Inteligència artificial (6a generació)
  La intel·ligència artificial (IA) és una part de la informàtica, dedicada al desenvolupament d'algorismes que permet a una màquina (habitualment un computador) prendre decisions intel·ligents o, si més no, comportar-se com si tingués una intel·ligència semblant a la humana.