Història de la informàtica

 • John Napier

  John Napier
  Just abans de morir, el matemàtic escocès, va inventar els logaritmes. Va crear un sistema per realitzar operacions aritmètiques manipulant barres a les que va denominar com a "ossos", ja que estaven fetes de amb material d'ossos o marfil on estaven plasmats els dígits. A auqes sistema se'l va anomenar com: Naiper Bones, "Ossos Naiper".
 • Wilhelm Schickard

  Wilhelm Schickard
  Va dissenyar la primera calculadora mecànica a Alemanya. El va anomenar com: Rellotge Calculador. La màquina contenia els dígits de Naiper, feia rodar un cilindre.
 • William Oughtred

  William Oughtred
  Va crear la primera regla deslliçant, també anomenada "Cercle de Proporció". Era un joc de discos rotatoris com els logaritmes. Es va utilitzar com una de les primeres màquines de la informàtica analoògica. Va ser molt utilitzada fins que a l'any 1970 es van començar a fer servir les calculadores portàtils.
 • Blaise Pascal

  Blaise Pascal
  Va inventar la Pascalina l'any 1645. Amb aquesta màquina, les dades es representaven mitjançant les posicions dels engranatges. La Pascalina és una de les primeres calculadores mecàniques qu va haver. Funcionava a base de rodes de deu dents en la que cada un de les dents representava un número del 0 al 9. També es podia sumar.
 • Charles Babbage

  Charles Babbage
  Presenta un projecte de la màquina en diferències per evaluar polinomis.
 • George Boole

  George Boole
  Va desarrollar l'àlgebra que va portar el seu nom: Álgebra Booleana.
 • Herman Hollerith

  Herman Hollerith
  Va construir la màquina censadora o tabuladora, que per mitjà de targetes perforadores reduïa el temps al realitzar el censo.
 • Leonard Torres Quevedo

  Leonard Torres Quevedo
  Va presentar la seva màquina algebraica.
 • Vannevar Bush

  Vannevar Bush
  Va dissenyar una màquina analògica que solucionava equacions diferents: Analitzador Diferencial.
 • Comercialització

  Van començar la fabricació industrial i la comercialització d'ordinadors
 • IBM

  IBM
  Crea el disquet de 8 pulgades .
 • Bill Gates i Paul Allen

  Bill Gates i Paul Allen
  Van fundar Microsoft.
 • Altair 8800

   Altair 8800
  Aquest era el primer ordinador considerat com a personal. Estava compost per un microprocessador Intel 8080 amb 256 bytes de memòria RAM.
 • Steve Jobs i Steve Wozniac

  Steve Jobs i Steve Wozniac
  Van fundar la Apple Computer Inc.
 • Sony

  Sony
  Crea el disquet de 3,5 pulgades.
 • Lisa de Apple

  Lisa de Apple
  Primer ordinador personal amb interfas gràfic.
 • Sony i Philips

  Sony i Philips
  Crean el primer CD-Rom per als ordinadors.