Historia de la informatica

 • ES CREA EL PRIMER ORDINADOR

  ES CREA EL PRIMER ORDINADOR
  Konrad Zuse crea el primer ordinador programable LA Z1, va ser destruida a Berlin durant la Segona Guerra Mundial, però Konrad la va torna a construir al 1989
 • ES MILLORA FINS ARRIBAR A LA Z4

  ES MILLORA FINS ARRIBAR A LA Z4
  Konrad Zuse continua avançant i millorant la z1 fins que al 1944 crea la z4; podia fer complicats calculs cientifics i fer 1000 instruccions pero hora, ho podia fer degut a que el sue programari estaba fet per targetes perforades, que eran més facil programar totes les instruccions volgudes
 • Creació de l'EDVAC

  Creació de l'EDVAC
  l'EDVAC va ser un projecte de la unversitat de Pesilvania, es basaba en un funcionament binari. La suma, la resta i la multipilcació eren automatiques i la divisió es podia progamar. Podia i tenia una capacitat de 1000 paraules
 • EL PRIMER ORDINADOR NO MILITAR

  EL PRIMER ORDINADOR NO MILITAR
  El UNIVAC va ser el primer ordinador fet per no ser utilizat a la guerra, fou construit per l'Oficina del Cens dels Estats Units. Pesaba casi 8 tones i podiar fer 1000 calculs per segon
 • CONFERENCIA DE DARTMOUTH

  CONFERENCIA DE DARTMOUTH
  A la universitat de Dartmouth College, als Estats Units, hi va haver una reunió de grans informatics de l'època on d'aixó va néixer l'INTELIGENCIA ARTIFICIAL
 • IBM 360

  IBM 360
  l'empresa IBM comença a comercialitzar l'rordinador IBM 360. Va ser el primer en utilitzar la microprogramació i podia fer que sis ordinadors de la mateixa familia utilitzesin el mateix software.
  Podia realitzar calculs numerics i d'administratició
 • UNIX

  UNIX
  Kenneth Thompson i Dennis Ritchie van crear, als laboratoris Bell, un sisterma operatiu anomenat UNIX. Aquest sistema millorava la seguretat i podia fer moltes funcions a l'hora.
 • DISQUET DE 8 PULGADES

  DISQUET DE 8 PULGADES
  l'empresa IBM crea un nou tipus de memoria que nomes mesurava 8 pulgades
 • CRAY-1

  CRAY-1
  El Cray-1 va ser un superordinador dissenyat, fabricat i comercialitzat per Cray Research.Era un sistema de 64 bits i pesava 5,5 tones i només tenia 16 MB de Ram.
 • ALTAIR 8800

  ALTAIR 8800
  Construïda per MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems).Tenia 256 bytes de memòria RAM.Els usuaris la programaven mitjançant un llenguatge binari
 • MICROSOFT

  MICROSOFT
  Bill Gates y Paul Allen fundEn Microsoft.Fundada per desenvolupar i vendre intèrprets de BASIC per l'Altair 8800, a mitjans dels 80 va aconseguir dominar el mercat d'ordinadors personals amb el sistema operatiu MS-DOS.
 • APPLE

  APPLE
  Steve Jobs i Steve Wozniac, dos enginyers, van començar el 1976 a gestar en un garatge que es va convertir anys després en una de les companyies més importants d'informàtica del segle XX.
 • WORD

  WORD
  Microsoft ofereix la versió 1.0 del processador de textos Word per a DOS
 • MP3

  MP3
  Es registra la primera patent base de codificació del que avui coneixem com MP3
 • World Wide Web

   World Wide Web
  Tim Berners-Lee va idear l'hipertext per crear el World Wide Web (www) una nova manera d'interactuar amb Internet. També va crear les bases del protocol de transmissió HTTP, el llenguatge de documents HTML i el concepte dels URL.
 • Windows 95

  Windows 95
  Llançament de Windows 95 per part de Microsoft. Incorporar el sistema d'arxius FAT32, a més del primer indici del llavors nou USB.
 • Google

  Google
  Larry Page i Sergey Brin funden Google Inc És l'empresa propietària de la marca Google, el principal producte és el motor de cerca de contingut a Internet del mateix nom.
 • Windows XP

  Windows XP
  Es llança el sistema operatiu Windows XP per part de Microsoft