Historia de la informatica

 • Konrad Zuse

  Konrad Zuse
  Ell va inventar molts ordinadors al llargs de la seva vida, com Z1, Z2, Z3, Z4 i aixi fins a la Z64. La Z1 va ser la numero un i es considerat el primer ordinador programable del món. Té una unitat de control i memoria, També amb una calculadora amb unitat aritmètica. Les altres les ha anat millorant fent-les mes rapides i amb mes memoria.
 • ENIAC

  ENIAC
  Creada per John Mauchly. Vol dir Electronic Numerical Integrator And Computer que traduit es Integrador Numèric Electrònic i Computadora. Era capaç de sumar, restar, multiplicar i dividir, i tenia tres taules de funcions. Pesava unes 30 tones i tenia una mida equivalent al d'un saló de classes. Entre tots els componens en total hi havia 40000
 • Mark 1

  Mark 1
  Va ser invertada per Howard Aiken. Era una màquina automatica electrica de 15 metres de llarg i 2,40 d'alt, i pesava 5 tones. Podia realitzar les quatre operacions principals. Operava amb nombres de fins a 23 dígits entre 6 a 12 segons.
 • Transistor BJT

  Transistor BJT
  William Bradford Shockley, John Bardeen i Walter H. Brattain van crear el primer transistor, això dona lloc a la segona generació de la informàtica. El transistor esta constituït per silici o germani, té la mida d' una llentia i es de 10 volts. Ells son el substituts de les vàlvules de buit, es a dir, que serveix per pasar la corrent elèctrica a partir de elèctrodes
 • l'EDVAC,

  l'EDVAC,
  Significa Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Es una versió modificada de ENIAC. A Jonh Mauchly es va unir John Von Neumann, la veritat va ser idea seva el modificar l' ENIAC. Es un ordinador amb sistema binàri. Tenia les quatre operacions i a més la capacitat de 1000 paraules. Algunes de les coses noves que li van posar va ser un relotge o memoria de alta velocitat.
 • ATLAS 1962

  ATLAS 1962
  Va ser el primer ordinador amb transistors. En aquet ordinador es van ampliar les memòries auxiliars i es van crear els discos magnètics de gran capacitat. També es van dissenyar les impressores i es van desenvolupar els llenguatges de programació d'alt nivell. Gràcies això a partir de aqui els ordinadors eren més barats, petits i ràpids.
 • IBM 360

  IBM 360
  Amb aquet ordinador comença la tercera generació. Se utilitzen per primera vegada els circuits integrats, on s'utilitzen els xips de silici que té 64.000 bits d'informació, això millora la velocitat i el tamany.S'utilitza per realitzar tant anàlisis numèriques com a administració o processament d'arxius.
 • Intel Corporation

  Intel Corporation
  És el major fabricant de circuits integrats del món i va ser fundada per Gondon Moore i Robert Noyce. Els productes que ha fet aquesta companyia són microprossesador, memoria, placa base, chipset, targeta de xarxa i bluetooth. "Intel" ve de electronica integrada.
 • Altair 8800

  Altair 8800
  Es considerat el primer ordinador personal. Construits per MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems). Van tenir molt d'èxit en menys de dos mesos van demanar miles de exemplars. Es deia així perque no hi havia cap programari disponible i els usuaris havien d'escriure el seu. En aquet mateix any va sortir el primer sistema operatiu estàndard, el CP/M.
 • Microsoft

  Microsoft
  Aquesta companyia famosa arreu del món va ser fundada per William H. Gates III y Paul Allen. El seu nom ve de Microprocessador Software. Microsoft es un sistema operatiu, que inicialment va ser creat per vendre'l al IBM. Va ser el proveïdor del llenguatge Basic.
 • Apple

  Apple
  Steve Jobs y Steve Wozniac van ser els fundadors de Apple, una de les companyies informàtiques del món. En 1976 van crear Apple Computer, Inc. Despres el Apple II considerat el segon ordinador personal (amb 48 Kb de memoria RAM i el seu llenguatge era el Basic), es van vendre un total de 1200000 unitats. Encara que aquet no va tenir tant èxit, despres van revolucionar tot amb Macintosh o Macc. Actualment vivim envoltats de orinadors, móvils, reproductors de musica, etc, de marca Apple.
 • CD room

  CD room
  Sony y Philips van ser els cradors. Un CD-ROM (sigles de l'anglès disc compacte - Read Only Memory), és un premsat disc compacte que conté les dades d'accés, però sense permisos d'escriptura, un equip d'emmagatzematge i reproducció de música. Van a començar a substituirlos per DVD, per tenir més capacitat.
 • Windows

  Windows
  Va sortir al mercat el primer sistema operatiu Windows anomenat Windows 1.0, aquet no va tenir molt d'èxit al començament, ja que Apple era el líder de la informatica i no el superaven. Més endavent s'han anat perfecccionant els sistemes operatius fins arribar a Windows 7. Poc a poc vam dominar el mercat
 • Webcam

  Webcam
  Quentin Stafford-Fraser y Paul Jardetzky van inventar la idea gràcies a una cafetera. És una petita càmera digital connectada a un ordinador, la qual pot capturar imatges i transmetre-les a través d'Internet, ja sigui a una pàgina web oa una altra o altres computadores de forma privada, així poden parla amb algú i al mateix temps mirar-lo.
 • L'Itanium i l'Opterom

  L'Itanium i l'Opterom
  Són els primers xips de 64 bits, creats per AMB e Intel. L'Opterom és una gama de prossesadors per a servidors d'alta capicitat, encara que tots els ordinadors que s'estan fent tenen aquesta capacitat de 64. Va ser el primer prossesador de 64 bits, despres surt Itanium un microprossesador construit amb arquitectura EPIC.