Wass albert szobor

Gróf Wass Albert

 • Gyerekkora, családi háttere

  Gyerekkora, családi háttere
  A Kolozsvár melletti Válaszúton, a Bánffy-kastélyban született, 1908. január 8-án. A Wass család eredete az Árpád-korig vezethető vissza, és egyike Erdély legrégibb nemesi családjainak. 1744-ben, Mária Teréziától kaptak grói címet. Szülei korán elváltak, így leginkább nagyapja, Wass Béla (1853–1936) jelentette a biztos pontot gyermekkorában. Ő volt Szolnok-Doboka vármegye főispánja, a széki református egyházmegye főgondnoka, országgyűlési képviselő, az Erdélyi Bank alelnöke.
 • Period: to

  Tanulmányai

  Wass Albert a Farkas utcai Református Gimnáziumban tanul. Erdőmérnöki tanulmányait Debrecenben a pallagi főiskolán, majd a németországi Kohenheimben végzi, s a párizsi Sorbonne-on fejezi be.
 • Első házassága, gyerekei

  Első házassága, gyerekei
  Édesapja halála után Erdélyben nem tehet mást, mint egyetlen gyermekként visszatér a családi birtokra gazdálkodni. Megházasodik, egyik közeli rokonát, nagynénjének lányát, Siemers Évát veszi el, Erdélyben öt gyerekük születik, akik közül az egyik korán meghal.
 • Első regénye: Farkasverem

  Első regénye: Farkasverem
  Első regénye, a Farkasverem sikere után tagjává választja az Erdélyi Helikon írói közössége. Kós Károly, Reményik Sándor és Bánffy Miklós atyai barátsága és Dsida Jenő, Molter Károly, Szabédi László kortársi eliemerése mellett Tamási Áron, majd Nyirő József írói barátsága is köréje szövődik.
 • Mélység novellája

  Mélység novellája
  Már a legpatinásabb erdélyi írók társaságában jelenik meg a Mélység fölött című novellája a több kiadást látott Erdélyi köszöntő című nagy sikerú antológiában.
 • Period: to

  A második világháború alatt

  1942 májusától három hónapos katonai kiképzésen vett részt. A következő év márciusában az behívták a hadseregbe. Édesapja régi barátja, Veress Lajos tábornok, aki az Erdélyben állomásozó magyar hadsereg parancsnoka volt, alhadnagyként Ukrajnába küldte a 9. Magyar Királyi Lovassággal. Ezt a feladatot olyan jól látta el, hogy kétszer is megkapta a vaskeresztet. 1944 áprilisától Veress Lajos tábornok szárnysegédje lett. 1945 húsvétján átlépte a nyugati határt, s az emigrációt választotta.
 • Period: to

  Emigrációban

  Először Sopronba ment, majd 1951-ig Németországban élt. Onnan négy fiával, 1951. szeptember 21-én az amerikai hatóságok megfelelő vizsgálatainak lefolyása után (egészségügyi, illetve hatósági vizsgálatok) az Amerikai Egyesült Államokba utazott, ahol nyugdíjaztatásáig a Floridai Egyetem nyelvi laboratóriumában technikai segédszemélyzetként dolgozott. Feleségét tüdőbaja miatt nem engedték beutazni az Államokba, ő Endre fiával Németországban maradt, később el is váltak.
 • Tavak és erdők könyve mesék

  Tavak és erdők könyve mesék
  Wass Albert Németországban töltött évei alatt írta kisfiainak 1946-ban a Tavak könyvét és 1947-ben az Erdők könyvét. A Tavak és Erdők meséi nem csak a természet szeretetére nevelnek, tanításaikban az is benne van, hogy nincsen ok okozat nélkül és az emberek minden cselekedetének, megvan a következménye.
 • Period: to

  Következmények

  A kolozsvári népbíróság 1946. március 13-án távollétében – apjával együtt – „háborús bűnökért és gyilkosságért” halálra ítélte. A román hatóságok többször is kérték kiadatását, 1979-ben az USA Igazságügyi Minisztériuma többszöri átvizsgálás után, nem kellő megalapozottságára hivatkozva elutasította a kérelmet. 1985 őszén „Securitate-terroristák” bizonyítottan gyilkossági kísérletet hajtottak végre Wass Albert ellen a clevelandi Holiday Inn Hotelban.
 • Elvész a nyom

  Elvész a nyom
  Párhuzamos szerkesztésű: hat élettörténetet bemutatva jut el a regénynyitó jelenettől a záró fejezetig, ráadásul a szálak több alkalommal érintik is egymást, hogy aztán ismét külön utakon fussanak tovább. (pl bankár-művész). A különböző társadalmi rétegek bemutatása által – a szereplők közt találhatunk arisztokratát, értelmiségit, kispolgárt – megtudhatjuk, hogy milyen a háborúba sodródó Európa apokalipszise, hogyan borul fel a rend és pusztulnak el a hagyományos értékek.
 • Adjátok vissza a hegyeimet!

  Adjátok vissza a hegyeimet!
  A második világégés poklát követően nem csak mozdítható kincsek, de hazák is gazdát cseréltek. A szerző megkísérli bemutatni, hogyan lehet ezt az elviselhetetlenség kínzó helyzetét emberien, méltósággal megélni, túlélni.
 • Új házasság

  Új házasság
  A skót származású Elisabeth McClaint vette feleségül. Ekkor költözött a család az Ohio-állambeli farmról a a floridai Astorba. Második feleségével, annak haláláig (1987. március 29.) békében éltek.
 • Amerikai állampolgárság

  Megkapta az amerikai állampolgárságot, majd megalapította az Amerikai Magyar Szépmíves Céhet.
 • A funtineli boszorkány

  A funtineli boszorkány
  Eredetileg három kötetből áll, de létezik négykötetes kiadása is, amelyben az eredeti kiadás második kötetét kettéosztották. A meseszerű történetében – novellafüzérként – a főszereplőhöz kapcsolódva, homályba burkolt sorsok sokasága bontakozik ki. Birtalan, a halember, Farkas-Dumitru, Iván, az orosz, Garabonciás Gyerkó, Tóderik, Szőrfülű, az örmény kocsmáros, Vénség a Dószul Fulgerujról, Bandilla, Juon, Sándru Indrei: valamennyien a legendák feledhetetlen alakjaivá váltak.
 • Kard és kasza

  Kard és kasza
  Wass Albert ebben a kétkötetes remekművében saját ősi nemzetségének állít emléket, elvezetve története szálait a közelmúltbeli Mezőség jelen idejéig, visszatérve mintegy a vasasszentgothárdi táj- és időkezdetekhez, az Istent-tudó látóemberi bölcsességhez.
 • Erdély védelme Amerikában

  Erdély védelme Amerikában
  A clevelandi Magyar Kongresszus létrehozta az Erdélyi Világszövetséget, két társelnököt választottak Wass Albert és Zolcsák István személyében. Három könyvet adott ki Erdély igazságának az ismertetésére és védelmére. Bizonyos, hogy mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy az amerikaiak 1988-ban megvonták Romániától a legnagyobb kedvezmény elvét. Tény, hogy ezek után a bukaresti rádióban Ceaușescu Románia Első Számú Közellenségének nevezte.
 • Visszavonulás a közszerepléstől

  Visszavonult az emigráns politikai élettől, lapjainak és könyveinek saját kiadását megszüntette.
 • Utolsó házassága

  Felesége halálát követően,több mint két évi egyedüllét után Wass Albert 1990. november 9-én házasságot kötött Mary La Plantával, egy ír származású francia asszonnyal. Később önmagának is bevallotta, hogy ez volt élete egyik nagy tévedése: 1992-től, öngyilkosságának napjáig áldatlan viták jellemezték az új feleséggel való kapcsolatukat, amerikai fiait is beleértve.
 • Magyar állampolgárság

  Wass Albert megkapta a magyar állampolgárságot – az író magyar állampolgárként halt meg.
 • Tragikus vég

  1. szeptember 24-én autóbaleset érte, amelyben koponyatörést szenvedett, emiatt később emlékezetkiesései voltak.[2] Állítólag nehéz anyagi helyzetbe is került, mert szélhámosok kiforgatták a vagyonából (ami leginkább temérdek könyvének szerzői joga volt), bár ennek ellentmond, hogy halála után 30 ezer dollárt találtak a takarékkönyvében. Mindez nyilván hozzájárult a szomorú végkifejlethez, hogy Wass Albert 1998. február 17-én saját fegyverét fordította maga ellen.