365

Babits Mihály élete

 • Születése

  Születése
  Szekszárdon születik, Kelemen Auróra és id. Babits Mihály gyermekeként. Szülei erősen vallásosak voltak, első gyermekként született, majd 3 testvére születik. Édesapja szigorú ember volt, törvényszéki bíróként dolgozott. Édesanyja művelt nő volt, rajongott az irodalomért.
 • Pécsett tanul

  Pécsett tanul
  Pécsett folytatja tanulmányait, a ciszterciek gimnáziumába (ahová édesapja is járt) és a belvárosi gimnáziumba jár.
 • Leérettségizik és elkezdi az egyetemet

  Leérettségizik és elkezdi az egyetemet
  Miután befejezte a gimnáziumot Pestre költözött. A Pázmány Péter Tudományegyetemre járt magyar-francia szakra. Eredetileg nem ezt a pályát tervezték neki, jogásznak akarta taníttatni megözvegyült édesanyja, hogy biztos megélhetést tudjon biztosítani a családjának. Megismerkedik Kosztolányi Dezsővel, Karinthy Frigyessel és Juhász Gyulával. Több nyelven is tanult, és rengeteget olvasott. Sok műfordítása készül el ez idő tájt. Négyesy László stílusgyakorlati szemináriumán rengeteget részt vett.
 • Megjelennek első művei

  Megjelennek első művei
  A Holnap című antológiában jelennek meg első művei Nagyváradon. Barátja, Juhász Gyula kérésére adatta ki verseit, aki beszámolt Babitsnak művei a Pesten elért sikeréről. Osvát Ernő ennek köszönhetően figyel fel rá, majd a Nyugat munkatársává válik.
 • Fogarason tanárként dolgozik

  Fogarason tanárként dolgozik
  Nagy bánatára Erdélyben kinevezik tanárnak, így a "világ végére" kell költöznie. Száműzetésként éli meg az ott töltött időt. Összesen 3 évet tanít a fogarasi gimnáziumban, ahol sok szabadidejének köszönhetően rengeteget olvas és fordít. Első verseskötetét ebben az időben készíti el, de csak egy évvel később adja ki.
 • Megjelenik első verseskötete

  Megjelenik első verseskötete
  A Levelek Iris koszorújából című kötet rögtön ismertté teszi. Még keresi a saját hangját, művei túldíszítettek és sokszor komolyabb tartalom nélkül készülnek. Verseiben gyakran a magányát is kifejezi, társaságra vágyna.
 • Újpestre kerül

  Újpestre kerül
  Újpestre költözik, ahol gimnáziumi tanárként dolgozik, barátja Hatvany Lajos segítségével. Egyre ismertebbé válik, így, hogy az irodalmi élet középpontjában él. Műfordítói munkásságát Dante Isteni színjátékával folytatja, amely két évvel később jelenik meg. A fordítási munkájáért az olasz államtól kitüntetést is kap.
 • Hazafiatlansággal vádolják

  A költő egész életében próbált távol maradni a politikától, a háborút azonban a kezdetektől elítélte. Az első világháború alatt hazafiatlansággal vádolják, amiért a munkáját is elveszíti. Játszottam a kezével című művével magára haragítja a nacionalista nézetűeket, erkölcstelennek tartják. Fegyelmi eljárás is indul ellene. Fortissimo című műve miatt nem dolgozhat a Nyugatnál sem.
 • Megjelenik harmadik verseskötete

  Megjelenik harmadik verseskötete
  Az 1911 folyamán megjelent "Herceg, hátha megjön a tél is" című második kötetét 1916 januárjában követi harmadik, Recitativ című verseskönyve. Ady verssel köszöntötte Babitsot a megjelenés alkalmából.
 • Egyetemi tanárrá nevezik ki

  Magyar irodalom és világirodalom tanárrá válik, áprilisban kezd tanítani. Sokan támadják, amiért elfogadta az állást a bolsevistáktól, később eljárás is indul ellene. Rövid ideig Ady özvegyével, Csinszkával áll szerelmi viszonyban.
 • Megnősül

  Megnősül
  38 évesen veszi feleségül Tanner Ilonát, aki Török Sophie néven elismert írónő. Sok műve jelenik meg, a polgári élet hanyatlását ábrázolja gyakran. Nyaraikat az 1923-ban vásárolt előhegyi nyaralójukban töltik. Örökbe fogadnak egy kislányt, saját gyermekük nem születik.
 • Sok műve jelenik meg

  Sok műve jelenik meg
  A költő legtermékenyebb évei. 1920-ban jelenik meg Nyugtalanság völgye című verseskötete. 1921-ben Erato címmel adja ki erotikus versfordításait tartalmazó könyvét. 1922-ben jelent meg a Tímár Virgil fia című lélektani regénye. 1923-ban Tóth Árpád és Szabó Lőrinc közreműködésével adja ki a Baudelaire-kötetet. Ebben az évben adja ki Kártyavár című regényét is.
 • Nemzedékregénye

  Megjelenik Halálfiai című nemzedékregénye, amelyben a hivatalnok réteget jeleníti meg. Baumgarten Ferenc halála után, Babits válik a Baumgarten-díj kurátorává. A díjjal nehéz anyagi helyzetben lévő költőket segítettek meg. A díj kiosztása miatt minden évben támadják a költőt, irodalompolitikai vezéreltségűnek tartják.
 • A Nyugat szerkesztője

  A Nyugat szerkesztője
  Haláláig a Nyugat egyik szerkesztőjévé válik. Néhány évig Móricz Zsigmonddal közösen dolgoznak a lapon. Sokat támadják a zsidók kérdésében foglalt álláspontja miatt. Ez idő tájt három verseskötete is megjelenik gyorsan követve egymást: 1925-ben a Sziget és tenger, 1929-ben Az istenek halnak, az ember él, 1933-ban a Versenyt az esztendőkkel! című.
 • A Kisfaludy-Társaság tagjává válik

  Nem volt egyhangú a tagok szavazása, sokan nem akarták a költőt köreikben látni.
 • Betegése megnehezíti életet

  Betegése megnehezíti életet
  Gégerákot állapítanak meg nála, miután több éve különböző tüneteket vett észre magán. 1938 februárjában gégemetszést végeztek el rajta, hogy fájdalmait enyhítsék. Elveszíti a hangját, így a Beszélőfüzetben kommunikál családjával. Betegsége azonban nem gátolja meg munkája folyamatosan végzésében, ebben az évben adja ki a Hatholdas rózsakert című novelláskötetét és az Összes verseinek bővített kiadását.
 • Átveszi a San Remo-díjat

  Átveszi a San Remo-díjat
  Betegségének rosszabbodása ellenére is elutazik Olaszországba, hogy átvegye Dante Isteni színjátékának fordításáért elnyert díjat. A Magyar Tudományos Akadémia is tagjai közé választja ebben az évben.
 • Meghal

  Meghal
  Betegségével sokáig küzdött, sugárterápiás kezelésen is részt vett. Sok időt töltött az esztergomi nyaralójukban, de hosszú ideig volt kórházban is. Röviddel halála előtt készítette el Szophoklész Oidipus Kolónosban című drámájának fordítását. Budapesten hunyt el a Siesta Szanatóriumban.