• Period: to

  Fiatal évei - Lengyelország

  Marie Skłodowska az akkor még az Orosz Birodalomhoz tartozó Varsóban született és élt 24 éves koráig.
 • Született

  Maria Salomea Skłodowska-Curie Varsóban, 1867. november 7-én született, lengyel fizikus és kémikus, aki Franciaországban élt és tudományos eredményeit is itt érte el. A radioaktivitás úttörő kutatója.Testvérei Zofia (1862), Józef (1863), Bronisława (1865) és Helena (1866) voltak.
 • Érettségi

  1. június 12-én, 15 éves korában érettségizett a varsói lánygimnáziumban, kiváló eredménnyel. Az egyetemre nem vették fel, mert egyrészt nő volt, másrészt mert lengyel.
 • Ciechanów

  Ciechanów
  Marie nevelőnői állást vállalt apja rokonainál, egy Żorawski nevű földbirtokos családnál Ciechanówban. Itt beleszeretett a fiatal, matematikusnak készülő Kazimierz Żorawskiba. Ugyan a szerelem kölcsönös volt, de a szülőknek nem tetszett a házasságkötés egy nincstelen rokonnal, és az ötletet visszautasították, Kazimierz pedig nem volt elég erős ahhoz, hogy ellenálljon szülei akaratának.
 • Sopot

  Sopot
  Miután Marie elvesztette állását, a Balti-tenger mellett, Sopotban szerzett nevelőnői munkát, amiből egy éven keresztül támogatta Bronisławát.
 • Párizs?

  Párizs?
  1890 elején testvére, aki közben férjhez ment, meghívta Mariát magukhoz Párizsba. Marie nemet mondott, mivel nem volt az egyetemi tandíjra pénze.
 • Párizs!

  Párizs!
  Amikor 1891-ben Żorawski levélben szakított Mariával, Maria eldöntötte, hogy mégis Párizsba megy. A Żorawskival való szakítás mindkettőjükre tragikus hatással volt.
 • Egyetem

  1891-ben Párizsban Maria menedékre talált nővérénél és sógoránál, majd november 23-án megkezdte tanulmányait a párizsi természettudományi karon, ahol matematikát, fizikát és kémiát tanult.
 • Diploma

  1893 júliusában fizikából, majd 1894 júliusában matematikából szerzett diplomát (licenciátust).
 • Varsó

  Varsó
  1894 nyarán Maria Varsóba látogatott. Reményét, hogy majd hazájában folytathatja karrierjét, még mindig nem tudta feladni, egészen addig, míg a krakkói Jagelló Egyetem női mivolta miatt megtagadta alkalmazását. Ekkor visszatért Párizsba.
 • Munkát kapott

  Munkát kapott
  Munkát kapott professzora, a később (1908-ban) fizikai Nobel-díjban részesült Gabriel Lippmann kutatólaboratóriumában. Ekkoriban találkozott össze egy társasági összejövetelen Pierre Curie-vel, aki a Párizs Városi Alkalmazott Fizikai és Kémiai Főiskola oktatója volt. Tulajdonképpen közös érdeklődésük a mágnesség iránt hozta őket össze; ezekben az időkben Maria a különböző acélok mágneses tulajdonságait is vizsgálta.
 • Házasságkötés

  Házasságkötés
  Távolléte egymás iránti vonzódásukat Pierre-rel csak erősebbé tette; 1895 júliusában összeházasodtak. Ettől kezdve a két fizikus alig hagyta el a közösen használt laboratóriumot. Kedvtelésük a kerékpározás volt, és a hosszú túrák még közelebb hozták őket egymáshoz. Maria megtalálta azt az élettársat, akire támaszkodni tudott személyes és tudományos szempontból egyaránt.
 • Iréne

  Iréne
  1897-ben megszületett Irène lányuk.
 • I. Nobel-díj

  I. Nobel-díj
  1903-ban professzora, Henri Becquerel felügyelete alatt Marie megkapta doktori címét, Franciaországban elsőként, mint nő. Ugyanebben az évben Pierre Curie, Marie Curie, és Henri Becquerel együttesen megkapták a fizikai Nobel-díjat, "elismerésül azért a rendkívüli szolgálatért, melyet csoportmunkával nyújtottak a Henri Becquerel által felfedezett radioaktív sugárzás további kutatásában”.
 • Ève

  Ève
  1904-ben megszületett Ève.
 • Pierre halála

  Pierre halála
  1. április 19-én Pierre egy utcai balesetben halt meg. Egy esős napon a Dauphine nevű utcán igyekezett átmenni, amikor egy lovaskocsi kerekei alá került és koponyatörést szenvedett.
 • Sorbonne

  Sorbonne
  1. május 13-án a sorbonne-i fizikatanszék Marie-re ruházta Pierre helyét, és átadta neki a laboratórium teljhatalmú vezetését is. Ezzel Marie kilépett férje árnyékából, és mint az egyetem első női professzora, fáradhatatlan munkába vetette magát, így keresve új értelmet életének.
 • II. Nobel-díj

  II. Nobel-díj
  A tudományos közösség is egyre jobban elismerte a munkáját és 1911-ben a svéd királyi Tudományos Akadémia neki ítélte az 1911-es kémiai Nobel-díjat, „elismerésképpen a rádium és polónium felfedezésért, a rádium sikeres izolálásáért, és ennek a figyelemreméltó elemnek további tanulmányozásáért”.
 • Rádium Intézet

  Második Nobel-díja nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Curie-nek sikerült meggyőznie a francia kormányt a Rádium Intézet megalapításának szükségességéről (Institut du radium, ma Institut Curie). Miután az intézetet 1914-ben megépítették, megkezdődött a kutatás a kémia, fizika, és az orvostudomány terén.
 • Period: to

  Első világháború

  Az első világháború alatt Curie szorgalmazta a mozgatható radiografikus egységek, népszerű nevükön a petites Curies („kis Curie-k”) használatát, a katonák sebesüléseinek jobb kivizsgálásáért. Ezek a szerkezetek rádiumcsövekből álltak, ezek egy színtelen, radioaktív gázt bocsátottak ki, amit később radon néven ismert meg a világ. Skłodowska-Curie személyesen szolgáltatta a csöveket, amelyeket tisztított rádiumból állított elő.
 • Amerikai út

  Amerikai út
  1921-ben az Egyesült Államokba utazott, hogy előteremtse a rádiummal kapcsolatos további kutatásokhoz az anyagiakat. Amerikában szívesen fogadták. Ugyan a nyilvános szereplés kimerítette, célját elérte.
 • Amerikai út

  Amerikai út
  Második amerikai útja 1929-ben elég gyümölcsöző volt és sikerült felszerelnie az 1925-ben megalakult varsói Rádium Intézetet, ahol orvos nővére, Bronisława volt az igazgató.
 • Halála

  Halála
  Mivel abban az időben még nem tudtak a radioaktív sugárzás veszélyes hatásairól, a Curie házaspárnak fogalma sem volt arról, milyen árat követelt kutatói munkájuk. Marie 1934 tavaszán Lengyelországba utazott. Ez volt utolsó látogatása; 1934. július 4-én aplasztikus anémiában a kelet-franciaországi Passyban, a Sancellemoz nevű szanatóriumban meghalt.