250px hole in flag  budapest 1956

1956-os forradalom

By BZs33
 • Moszkva, Szovjetunió

  Moszkva, Szovjetunió
  https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=11209 - 4 perc
  • Kinek a halála történt meg ekkor?
  • Milyen kül-és belpolitikai következményei voltak ennek az eseménynek?
 • Kelet-Berlin, NDK

  Kelet-Berlin, NDK
  • Milyen esemény történt ekkor?
  • Milyen társadalmi csoportot látunk megjelenítve a képen?
  • Mit követeltek?
  • Mi lett az esemény végkimenetele?
  • Milyen jelentőséggel bírt ez az esemény?
 • Budapest, Magyarország

  Budapest, Magyarország
  • Ki lesz az új miniszterelnök? Miért?
  • Hol és milyen változtatásokat jelent be?
  • Rákosi milyen pozíciót töltött be ekkor? Hogyan viszonyult az új miniszterelnök politikájához?
 • Budapest, Magyarország

  Budapest, Magyarország
  • Milyen politikai változás következett be ez idő tájt Moszkvában?
  • Melyik magyar politikusnak kedvezett ez? Miért?
  • Mit vártak el Nagy Imrétől?
  • Ki lett az új miniszterelnök?
 • NSZK

  NSZK
  • Mi történt ekkor?
  • Milyen jelentőséggel bírt ez az esemény?
  • Hogyan reagált erre a Szovjetunió?
 • Bécs, Ausztria

  Bécs, Ausztria
  • Milyen esemény történt ekkor?
  • Kik írták alá?
  • Milyen rendelkezések léptek életbe ennek a dokumentumnak köszönhetően?
  • Mi volt a Szovjetunió reakciója erre?
 • Belgrád, Jugoszlávia

  Belgrád, Jugoszlávia
  https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=11931
  • Kik találkoztak ekkor egymással?
  • Milyen jelentőséggel bírt a két politikus találkozása?
  • Mi volt a találkozásuk célja?
 • Budapest, Magyarország

  Budapest, Magyarország
  • Milyen esemény történt ekkor?
  • Milyen jelentőséggel bírt a szervezethez való csatlakozás?
  • Milyen kapcsolat lesz a magyar forradalom és a szervezet között?
 • Period: to

  Budapest, Magyarország

  • Milyen csoportosulást nevezünk Petőfi Körnek?
  • Milyen követeléseket fogalmaztak meg vitaalkalmaikon?
 • Moszkva, Szovjetunió

  Moszkva, Szovjetunió
  • Milyen esemény történt ekkor?
  • Mi volt Hruscsov beszédének legfőbb tartalmi mondanivalója?
  • Hogyan hatott ez a tömb országainak lakosaira?
  • Mely magyarországi kommunista, értelmiségi fiatalokat tömörítő fórum vált az ellenzéki hangok legfőbb központjává?
 • Lengyelország, Poznan

  Lengyelország, Poznan
  • Milyen esemény történ ekkor?
  • Milyen társadalmi csoport tagjait láthatjuk a képen?
  • Mit követeltek?
  • Mi lett az esemény következménye?
 • Budapest, Magyarország

  Budapest, Magyarország
  • Ki lépett az MDP első titkári pozíciójába innentől?
  • Miért menesztették elődjét?
  • Mi lett "Sztálin legjobb magyar tanítványának" sorsa?
 • Budapest, Magyarország

  Budapest, Magyarország
  • Kiknek az újratemetése zajlott ekkor?
  • Milyen többlettartalommal bírt ez az esemény?
  • "Szegény Laci, ha most ezt látná, de közénk lövetne!" - Mit fejez ki ez a szállóigévé vált idézet?
  • Hányan vettek részt ezen az eseményen kb.?
 • Szeged, Magyarország

  Szeged, Magyarország
  • Mi az ekkor létrejövő szervezet rövídett nevének feloldása?
  • Október 22-én hány pontban és milyen tartalmú követeléseket fogalmazott meg a Szövetség?
  • Október 23-ára melyik külpolitikai eseménnyel való szimpátiatüntetést hirdetett meg a szervezet?
 • Budapest, Magyarország

  Budapest, Magyarország
  Értelmezd!
  "1. Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar utat!
  2. Új vezetés, új irány, új vezetőket kíván!
  3. Bem apó és Kossuth népe, Menjünk együtt, kéz a kézbe!
  4. Munkás-paraszt gyerekek, Együtt megyünk veletek!
  5. Új vezetést akarunk, Nagy Imrében bizalmunk!
  6. Nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon!
  7. Függetlenség, szabadság!
  8. Éljen a lengyel nép!
  9. Éljen a lengyel munkáspárt!
  10. Munkás-paraszt hatalmat!" https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_12/lecke_02_015 - térkép!
 • Dallas, Egyesült Államok

  Dallas, Egyesült Államok
  "Külpolitikánk másfelől fokozott mértékben kíséri figyelemmel a világ rabságban sínylődő nemzeteinek sorsát. […] A hősi magyar nép pedig a Vörös Hadsereg páncélosainak halált osztó tüzével száll szembe. Ezek a hazafiak magánál az életnél is többre becsülik a szabadságot. […]
  Mi nem tekintjük ezeket a nemzeteket potenciális katonai szövetségeseinknek."
  • Hogyan viszonyult az USA a magyar ügyhöz?
  • Mire kapott felhatalmazást így a Szovjetunió?
 • ENSZ BT

  ENSZ BT
  • Miért nem születhetett diplomáciai előrelépés ezen a fórumon?
  • Meddig maradt rajta a Közgyűlés napirendjén a "magyar ügy"?
 • Szuezi csatorna, Sínai-félsziget

  Szuezi csatorna, Sínai-félsziget
  • Milyen esemény történt ekkor?
  • Kik voltak a szembenálló felek? Miért?
  • Miért volt stratégiai szempontból fontos ez a helyszín?
  • Mi volt az esemény következménye?
 • Budapest, Magyarország

  Budapest, Magyarország
  "Magyarország népe!
  A magyar nemzeti kormány a magyar nép és a történelem előtti mély felelősségérzettől áthatva, a magyar nép millióinak osztatlan akaratát kifejezve kinyilvánítja a Magyar Népköztársaság semlegességét. A magyar nép, a függetlenség és egyenjogúság alapján az ENSZ alapokmánya szellemének megfelelően igaz barátságban kíván élni szomszédaival, a Szovjetunióval és a világ valamennyi népével."
  • Milyen szervezettől vált függetlenné az ország ekkor?
  • Miért kellett ezt kimondani?
 • Brioni-sziget, Jugoszlávia

  Brioni-sziget, Jugoszlávia
  • Kik találkoztak ekkor?
  • Miről dönthettek ezen az egyeztetésen?
  • Miért volt szükség a jugoszláv vezető véleményére, jóváhagyására?
 • ENSZ-határozat

  ENSZ-határozat
  • Milyen bizottságot hoztak létre a magyar ügy kivizsgálására?
  • Milyen módszerekkel dolgozott a bizottság?
  • Mikor és miért fejeződött be a munkája?
  • Értelmezzétek a plakátot! A Time magazin (USA) 1927-től minden évben megválasztja az év emberét a címlapjára. 1956-ban egy pesti srác került a címlapra.