tijdlijn tekenen

Timeline created by tessvanbarneveld
 • Period:
  -800 BCE
  to
  -50 BCE

  Bloei van de Griekse oudheid

  Griekse kunstperiode met daarin de Archaïsche periode, de klassieke periode en de hellenistische periode.
 • Period:
  -800 BCE
  to
  -500 BCE

  Archaïsche periode

  In de Archaïsche periode begon de schilderskunst en beeldhouwkunst zich te ontwikkelen. Beelden van mensen hebben een statische houding. De haren zijn gestilleerd vormgegeven. De lichaamsvormen zijn met lijnen aangegeven. De beelden hebben vaak dezelfde gezichtsuitdrukking die de Archaïsche glimlach wordt genoemd.
  Ook werden er in de Archaïsche periode de eerste tempels gebouwd.
  Zeer bekend uit de Archaïsche tijd is het aardewerk met de zwart-figuur stijl en de rood-figuur stijl.
 • -600 BCE

  Dorische zuil

  Dorische zuil
  Deze zuil heeft geen basement. De zuil is breed en heeft een vierkante dekplaat.
 • Period:
  -500 BCE
  to
  -350 BCE

  Klassieke periode

  Dit is de periode waar alles zo'n beetje tot bloei kwam, namelijk de filosofie, literatuur, muziek, politiek, architectuur, beeldhouwkunst en schilderskunst. De klassieke periode is voor latere kunstperiodes ook zeer belangrijk geweest.
  Er werd gekeken naar perfecte verhoudingen van het lichaam. Beelden werden minder statisch. De contraposthouding werd gebruikt.
 • -450 BCE

  Ionische zuil

  Ionische zuil
  Deze zuil heeft wel een basement. Het is een slanke zuil en het heeft voluten als dekplaat.
 • Period:
  -350 BCE
  to
  -50 BCE

  Hellenistische periode

  Dit is de tijd waarin Alexander de grote aan de macht was. De hellenistische periode wijkt weer een klein beetje af van de klassieke periode. Zo werden bijvoorbeeld de houdingen van beelden weer anders. Ook werd kunst veel gedetailleerder.
 • -150 BCE

  Korintische zuil

  Korintische zuil
  Weer een slanke zuil met een basement. Het kapiteel is gedecoreerd met bladeren van de acanthus.
 • Period:
  -50 BCE
  to
  450

  Romeinse tijd

  De Romeinen veroverden een groot gebied. Zij wilden laten zien hoe machtig zij waren en dat zie je terug in hun kunst en architectuur, bijvoorbeeld in de grote colosseums. De Romeinen haalden veel van hun inspiratie voor hun kunst uit de kunst van de Grieken.
 • Period:
  300
  to
  1000

  Vroeg-Christelijke en Byzanthijnse kunst

  De Germanen namen het gebied van de Romeinen over. Het Christendom werd de staatsgodsdienst. In de architectuur en kunst van deze tijd zie je heel veel van het christendom terug.
 • Period:
  1000
  to
  1200

  Romaanse kunst

  Het christendom was zeer belangrijk en werd overal verspreid. De kerk en bijbel stonden centraal. Er werden veel kloosters en kerken gebouwd. Kunst zag je terug in boeken. Monniken schreven die boeken met mooie sierletters en maakte soms ook kleine schilderingen.
 • Period:
  1150
  to
  1500

  Gotische kunst

  Dit is de tijd dat de mensen naar steden trokken, en de steden groter werden. Door de verstedelijking kwam er ook meer handel. Geloof stond nog steeds centraal en er werden nog steeds veel kerken gebouwd. In de schilderkunst werden fresco's gemaakt en er werd met olieverf gewerkt. Kerken werden gebouwd met gewelfen en luchtbogen.
 • Period:
  1400
  to

  Renaissance

  Periode van bloei op alle culturele gebieden in Europa. Renaissance betekent 'wedergeboorte'. In de renaissance was er een grote bewondering voor de klassieke oudheid. Er werd gestreeft naar perfectie: perfecte verhoudingen, perfecte lichamen, perfecte symmetrie.
 • Period:
  1400
  to
  1500

  Vlaamse primitieven

  Religieuze taferelen werden afgebeeld. er werd veel olieverf gebruikt om zo zeer gedetailleerd te kunnen werken. Tijdens de Vlaamse primitieven werd het atmosferisch perspectief uitgevonden.
 • Period:
  1520
  to
  1580

  Maniërisme

  Dit is de overgang naar het barok. Er werd niet meer zo gekeken naar perfecte verhoudingen. Er werden vaak langgerekte figuren afgebeeld. Er werden meer emoties naar voren gebracht.
 • Period: to

  Barok

  Een vrolijke, beweeglijke, chaotische, dramatische kunstperiode. Houdingen van afgebeelde mensen waren complex en gezichtsuitdrukkingen dramatisch. Dit was zodat mensen er een bepaald gevoel bij krijgen als ze naar de kunst kijken.
 • Period: to

  Rococo

  Lijkt een beetje op barok, maar is fijner, eleganter, en er werd gebruik gemaakt van grillige vormen. De inspiratie in deze stijl ligt vaak bij de natuur. Er hangt vaak ook een erotische sfeer. Veel krullen, assymetie en een elegante stijl.
 • Period: to

  Neoclassicisme

  Men ging terug naar een strengere, helderdere vorm van kunst. Er werdt streng gekeken naar de klassieke oudheid, maar de vrijheid van de renaissance, barok en rococo was er niet meer. Klassieke taferelen werden in eigen tijd geplaatst en afgebeeld.
 • Period: to

  romantiek

  Een stroming die is ontstaan in de tijd van de Franse revolutie. De natuur is inspiratie voor de kunst. Gevoel, fantasie, intuïtie en het raadselachtige staan centraal.
 • Period: to

  Realisme

  Het dagelijks leven werd afgebeeld. Kunstenaars lieten zien hoe de gewone mens leefde, woonde en werkte. Vaak werden arbeiders en boeren afgebeeld. De arbeider was niet langer minderwaardig, maar mocht trots zijn op zijn werk en op zichzelf.