Geschiedenis opdracht

 • 555

  g

 • Period: to

  geschiedenis opdracht

 • Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie

  Er braken anti-katholieke relletjes uit maar door de nieuwe grondwet kon de koning er niets aan doen.
 • Oprichting van de koninklijke Nederlandse stoomboot-maatschappij

  In 1856 richtte de Duitse koffiehandelaar de KMSN op om de achterstand in de Amsterdamse zeevaart stad weer in te halen.
 • Aanleg van de nieuwe waterweg

  De nieuwe waterweg was een 4 kilometer lang kanaal zonder enige sluizen, de plek waar de nieuwe en oude maas samenkomen.
 • Afschaffing slavernij in Suriname

  In de tijd van de slavernij moesten zwarte mensen zwaar werk doen voor witte mensen en in 1863 was dat eindelijk voorbij, omdat het eindelijk werd afgeschaft.
 • De algemeene Nederlandsche typografenbond wordt opgericht

  De Algemeene Nederlandsche Topografenbond werd opgericht in 1866 als een vereniging van topografen die zich richtte op de ontwikkeling en het behartigen van de belangen van de topografische beroepsgroep. De oprichting van de bond was een belangrijke stap in de erkenning van topografie als professioneel vakgebied en heeft bijgedragen aan de verdere professionalisering van fotografen in Nederland.
 • Het verdrag van Sumatra.

  Het verdrag van Sumatra was een akkoord tussen Nederland en Indonesië in 1871 dit was om de soevereiniteit van Nederlands-Indië over te dragen na een drie en een half jaar conflict en onzekerheid.
 • Het kinderwetje van Houten wordt tot kracht.

  Het is een wet die de Nederlandse regering voorstelde om kinderen te beschermen tegen geweld en mishandeling, het beschermde de kinderen ook tegen kinderarbeid.
 • Het eerst Nederlandse openbare telefoonnetwerk wordt in gebruik genomen.

  Het Nederlandse telefoonnetwerk was een belangrijke mijlpaal in de communicatietechnologie. Het werd toen voor het eerst mogelijk gemaakt in Nederland om telefonische te communiceren. Dit was een grote verbetering voor communicatie tussen bedrijven en personen.
 • Het eerste rijkswegenplan wordt gepresenteerd.

  Het eerste rijkswegenplan werd gepresenteerd in 1927 en het betekende een belangrijke stap voor het wegennet in Nederland. Hierbij kon de economie ook een groot stuk groeien omdat bedrijven makkelijker van A naar B konden komen.
 • Zwarte donderdag

  Het was een belangrijke gebeurtenis, omdat op die dag de beurs in New York instortte. Het zorgde ook voor de grote depressie, over de hele wereld was er een effect van de beurscrach. Enorm veel landen hadden weinig geld en de bewoners werden alleen maar armer
 • Duitse troepen vallen Nederland binnen.

  In 1940 vielen de Duitse soldaten Nederland binnen en startte daarmee de tweede wereldoorlog voor Nederland. Dit was ook het begin van 5 jaar bezetting door Duitsland. Deze invasie veranderde Nederland en de bewoners voorgoed.
 • De Duitsers stellen een Duits bestuur in Nederland.

  In 1940 stelde de Duitse bezetter een Duitse regering in Nederland. Digt betekende het begin van de Duitse bezetting en en een uitvoering van economische controle over Nederland.
 • De Duitser stellen een joodsche raad in

  De Duitse bezetter stelde in 1941 een joodse raad in van het Duitse leger. De joodse raad was verantwoordelijk voor de maatregelen ten aanzien van de joodse gemeenschap. De joodse raad werd gedwongen om samen te werken, en door samen te werken konden ze joodse mensen identificeren en naar concentratiekampen sturen
 • De februaristaking

  De februaristaking was een belangrijk moment, omdat een massale aantal arbeiders tegen de Duitse bezetting en de joden raad. De staking was uniek omdat het een massale protestbeweging was en het werd uitgedrukt als een verzet tegen het Duitse bezit.
 • Joden van Mauthausen.

  Joden in de tweede wereldoorlog in het concentratiekamp Mauthausen werden vastgehouden. Ze werden uitgehongerd, mishandeld en vermoord. Mauthausen was ook een van de meest beruchte kampen van het Duitse regime, het was een belangrijke vervolging van de joodse vervolg.
 • Alle joden moeten een jodenster dragen.

  In 1942 beval het Duitse regime van bezet Europa dat alle joden een jodenster moesten dragen. De jodenster was bedoeld om joden te isoleren van de rest van de bevolking. Het was ook makkelijk om met de jodenster joodse en niet joodse bewoners te identificeren.
 • Radio Oranje

  Radio Oranje was een Nederlands radioprogramma dat tijdens de tweede wereldoorlog waar ballingschap werd uitgezonden. Het was bedoeld om het Nederlandse volk te informeren over nieuwtjes of belangrijke gebeurtenissen. Het werd ook gebruikt om het moreel van het Nederlandse volk te ondersteunen.
 • De Nijmeegse binnenstad wordt verwoest door de Amerikanen.

  De Nijmeegse binnenstad werd in 1944 gebombardeerd door de Amerikanen. Het bombardement was bedoeld om Duitse verdedigingsmiddelen te verwoesten. Het resulteerde in een verwoesting van vele historische gebouwen en de dood voor vele mensen.
 • Anne Frank en haar familie worden opgepakt.

  In 1944 wordt Anne Frank en haar familie opgepakt door Gestapo in hun schuilplaats in Amsterdam. Het gezin werd gesplitst over verschillende kampen en ze moesten allemaal door extreme omstandigheden leven. Anne Frank stierf in het concentratiekamp.
 • Operatie market garden.

  Operatie market garden was een luchtoperatie uitgevoerd door de geallieerde. Het doel van de operatie was om de rijn over te steken. Hoewel de missie op korte termijn succesvol was werd het op lange termijn een strategische nederlaag voor de geallieerde.
 • Begin van de koude oorlog.

  De koude oorlog was een economische en militaire strijd tussen Amerika en de Sovjet-Unie, dit duurde van 1947 - 1991. Het begon na de tweede wereldoorlog toen de 2 supermachten een wedloop om dominantie en invloed aangingen.
 • Koningin Wilhelmina treed af.

  In 1948 stelde koningin Wilhelmina zich ter beschikking voor aftreden als koningin der Nederlanden. Wilhelmina werd gezien als een van de meest invloedrijke koninginnen der Nederlanden. Ze was zeer gerespecteerd door haar leiderschap tijdens de tweede wereldoorlog.
 • De eerst Nederlandse tv uitzending vindt plaats.

  De eerste Nederlandse tv uitzending was in 1951. Het was een live uitzending vanuit het natuurkundig laboratorium in Eindhoven. In de uitzending werden vooral elektrische technologieën gedemonstreerd.
 • De watersnoodramp

  De watersnoodramp was een ramp die plaatsvond in Nederland in 1953 waarbij grote delen van Zeeland en Zuid-Holland onder water kwamen te staan. Dit is allemaal gebeurd omdat op een nacht er een storm over Nederland raasde en het water was extreem wild en toen zijn de dijken doorgebroken.
 • De bouwvakkersoproer

  De bouwvakkersoproer was een reeks aan rellen in 1966 door bouwvakkers die protesteerde tegen te lage salarissen en slecht arbeidomstandigheden en kregen steun door anderde arbeiders.
 • Het maagdenhuis in Amsterdam wordt bezet door studenten.

  In 1969 werd het maagdenhuis in Amsterdam bezet door studenten. Zij eisten meer inspraak en democratie in het hoger onderwijs en ze protesteerde tegen de starre hiërarchie en bureaucratie op de universiteit.
 • De koolmijn de oranje-nassau 1 wordt gesloten.

  De Oranje-nassau 1 werd in 1974 gesloten na bijna een eeuw actief te zijn geweest. De sluiting was onderdeel van een Nederlands overheidsbeleid om de mijnbouw aan een einde te brengen in Nederland en te focussen op andere industrieën in Nederland.
 • Suriname wordt onafhankelijk.

  In 1975 verkreeg Suriname de onafhankelijkheid van Nederland. Het markeerde het einde van bijna 300 jaar Nederland en een nieuwe natie.
 • De politie arresteert Ferdi Elsas.

  Op 6 april 1988 werd Elsas gearresteerd, na in februari een slijter betaald te hebben met een 250 gulden-biljet uit de serie van het losgeld. In hoger beroep werd hij in december veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf en TBS.
 • De bijlmerramp

  De Bijlmerramp was een vliegtuigcrash in 1992 in Amsterdam Zuidoost, waarbij 43 mensen om het leven kwamen. Het was 1 van de grootste rampen in de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis.