Ordinador

Evolució línia de temps

 • 1200

  Àbac

  Àbac
  L'àbac és una eina per al càlcul manual d'operacions aritmètiques, que consisteix en un marc amb filferros paral·lels per on es fan córrer boles. S'hi poden representar nombres enters o decimals.Va ser molt útil en aquells temps per fer operacions.
 • Calculadora

  Calculadora
  Una calculadora és una màquina que, per mitjans mecànics o electrònics, és capaç de realitzar una operació matemàtica. Les calculadores modernes són petits ordinadors dissenyats per fer operacions científiques en camps específics.
 • Vàlvula de buit

  Vàlvula de buit
  Són un conjunt variat de dispositius que tenen en comú un recinte tancat, fet usualment de vidre o quars, a l'interior del qual s'hi han disposat un o més elèctrodes i en el qual s'hi ha extret l'aire o bé s'ha substituït per algun altre gas a pressió reduïda.
 • Eniac

  Eniac
  L'ENIAC era una màquina gegant considerada la primera computadora totalment digital. El disseny i construcció de l'ordinador va ser fet per l'Armada dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial.
 • Xip

  Xip
  Un xip és on es troben tots els components electrònics necessaris per realitzar una funció. Aquests components estan formats, principalment, per condensadors, díodes, resistències i transistors.[
 • Internet

  Internet
  és una xarxa d'ordinadors interconnectades a nivell mundial Consisteix de servidors que proveeixen informació a aproximadament 100 milions de persones que estan connectades entre elles a través de les xarxes de telefonia i cable.
 • MIcroprocesador

  MIcroprocesador
  El microprocessador és un processador miniaturitzat fins al punt de fer possible de tenir un únic circuit integrat amb totes o la major part de les seves funcionalitats. El primer va ser el Intel 4004
 • Altair 8800

  Altair 8800
  Va ser un sistema ordinador creat el 1975 per l'empresa estatunidenca MITS, basat en el microprocessador Intel 8080 i venut per correu en forma de kit. Els constructors pretenien vendre no més d'uns pocs centenars d'unitats per a afeccionats, i es van sorprendre en vendre milers de kits el primer mes.
 • Primer Ordinador (IBM)

  Primer Ordinador (IBM)
  L'IBM 5100 Portable Computer va ser un ordinador de sobretaula introduït al setembre de 1975.Una sola unitat integrada contenia el teclat,i els seus components.Tenia la mida d'una maleta per això té el nom de portable.
 • Wikipedia

  Wikipedia
  La Wikipedia és una eina per extreure informació, et defineix el que vulguis i et dona característiques, dates i moltes més coses.