Eix cronològic de la literatura catalana

 • Period: 476 to 1492

  Edat Mitja (Segles V-XV)

  S'inicia amb la caiguda de l'Imperi Romà d'occident i acaba amb el descobriment d'Amèrica
 • Period: 1101 to 1300

  Poesia trobadoresca

  Va ser la primera manifestació de llengua vulgar en la literatura culta. Aquesta plasmava en el seu tema principal, l'amor, l'estructura social feudal. Era escrita per trobadors i cantada per joglars acompanyats d'instruments musicals a les corts, principalment occitanes i catalanes. Entre els diferents gèneres en trobam la cançó, el sirventès, el plany i l'alba d'entre altres. Autors importants d'aquest gènere serien Guillem de Cabestany, Guillem de Berguedà, Cerverí de Girona i Beatriu de Dia.
 • Period: 1130 to 1196

  Guillem de Berguedà, "trobador de l'odi"

  Va ser una persona de caràcter molt complèx ja que tant es podia presentar com una persona violenta o tendre a vegades, o d'altres, orgullosa o humil. No es saben si els seus sirventesos eren vertaders o no, i tampoc les seves aspiracions i pensaments degut a algunes contradiccions.
  És caracteritzat pels seus sirventesos i per haver matat a traïció a Ramon Folc, el vescomte de Cardona. Després d'això hagué de fugir de Catalunya i deixar enrere les seves possesins heretades.
 • Period: 1154 to 1196

  Alfons I el trobador

  Rei de Catalunya i Aragó, va ser famós per introduir i fomentar la literatura trobadoresca tant a la seva cort com a la resta del seu regne.
 • Period: 1162 to 1212

  Guillem de Cabestany

  Originari del Roselló, va ser un important trobador tot i que de la seva vida no se'n sap gaire. Tot i així el que es sap és a través de la "vida" recollida en un cançoner, la "Llegenda del cor menjat" ,on ell és l'amant de Saurimonda de Navata i acaba essent servit el seu cor a aquesta per menjar després de ser descobert pel marit d'ella.
 • Period: 1196 to 1252

  Ramon Vidal de Besalú

  És conegut sobretot per la seva obra "Razos de trobar", el primer tractat de poètica que es coneix en una llengua romànica. Es va educar i va començar com a joglar al castell de Mataplana. Es conserven diversos fragments lírics i tres obres narratives escrites en noves rimades, que degut a la seva similitud d'estructura, seria similar a els francesos "romans".
 • Period: 1201 to 1400

  Literatura religiosa i moralitzant

  Defensa i promou els ensenyaments cristians. Per això, es representa a les places i carrers on reb un gran públic. Els sus escriptors més importants són Francesc Eiximenis, St. Vicent Ferrer, Anselm Turmeda o Sor Isabel de Villena
 • Period: 1232 to 1316

  Ramon Llull

  Ramon Llull va ser un escriptor, filòsof, teòleg i missioner mallorquí del segle XIII. La seva obra, escrita en llatí, català, occità i àrab, tenía una intenció moralitzant i sobretot didàctica orientada cap a ensenyaments religiosos a través de la seva "Ars". Aquest sistema pretenia unir amb la lògica ensenyaments religiosos, científics i culturals i fou el primer en escriure d'aquests temes en llengua vulgar i no en llatí. Escrits importants seus serien "Blanquerna" o "Lo desconhort".
 • Period: 1259 to 1290

  Cerverí de Girona, Guillem de Cervera

  Fou un trobador molt proper a les corts reials de Jaume I i de Pere el Gran. La seva obra és la més extensa que es conserva de cap trobador, consisteix de 120 obres on 114 són líriques, 5 narratives i un llarg poema moral. La seva obra troba inspiració tant en cançons populars, com en diferents dames en la poesia trobadoresca com en la conducta dels cavallers.
 • 1276

  Llibre dels fets o Crònica de Jaume I

  Va ser la crònica dictada per Jaume I, on es descriuen el seu naixament i engendrament, les conquestes de Mallorca i València i el repartiment dels regnes. Característiques:
  -Llenguatge viu i popular
  -Trets humans del rei
  - Esperit militar, heròic i cavalleresc
  -Sentiment religiós i providencialisme
 • Period: 1276 to 1382

  Prosa historiogràfica: Les Cròniques

  La prosa historiogràfica va ser la eina que utilitzaren els reis catalans dels segles XIII i XIV per justificar les seves accions i infondre l'orgull nacional. Aquest prosa presentava grans influències de la religió i de l'heroisme cavalleresc.No era com la història que s'estudia avui en dia sinó que tenia més aviat l'estructura d'unes memòries i era contada de forma molt subjectiva.
  -Llenguatge de la cancelleria
  -Didactisme
  -Caràcter polític
  - Patriotisme
  -Providencialisme
 • 1283

  Blanquerna

  Blanquerna és un dels llibres més importants de Ramon Llull. Descriu la vida medieval de forma viva i realista. El protagonista inicia una recerca de Déu que el durà a ser monjo, abat, bisbe i Papa.Finalment esdevindrà ermità. Aqui podem veure la sempre present finalitat didàctica i religiosa de Llull.
 • 1288

  Llibre del rei en Pere e dels seus antecessors o Crònica de Bernat Desclot

  Va ser escrita per Bernat Desclot, historiador i funcionari reial, que narra des del regnat de Ramon Berenguer IV fins a Pere el Gran. Alguns fets importants descrits serien la coronació de Pere II i les vespres sicilianes. Característiques:
  -Ús de fonts vàries
  -Recreació en les narracions
  -Descripcions cruels
  -Fidelitat a la corona
 • Period: 1301 to 1500

  Narrativa humanista

  Essent nascuda a Itàlia a la meitat del segle XIV, comporta un canvi total en la literatura seguint el corrent de l'humanisme. Aquesta serà molt present a la Cancelleria que després de ser reformada pel rei, va ser plena d'escrivans i altres funcionaris cultes i coneixedors de les llengües i cultures clàssiques. El més important d'aquests serà Bernat Metge.
 • Period: 1301 to

  Humanisme

  Va ser un moviment dels segles XIV, XV i XVI de renovació dels estudis clàssics que arrelà en la literatura italiana i s’imposà per tot Europa, contemporàniament al Renaixement. Petrarca, Metge i Boccaccio entre altres van ser autors humanistes molt importants.
 • 1328

  Crònica de Ramon Muntaner

  Escrita per Ramon Muntaner, cavaller de la corona, durant els regnats de Jaume II i Alfons III en forma de memòries en 1a persona ,Narra els fets des de l'engendrament de Jaume el Conqueridor fins la coronació d'Alfons III, icloent-hi la conquesta de Menorca. Característiques:
  -Llenguatge senzill per ser dita en veu alta
  -Patriotisme incondicional
  -Descripcio molt detallada i realista de les violentes batalles
  -Presencia de les tres presones verbals (1a Muntaner, 2a personatges, 3a públic)
 • Period: 1330 to 1409

  Francesc Eiximenis

  Va ser un escriptor franciscà català dels més famosos i llegits del segle XIV. Això el feu molt influent en la política i la societat. A la seva obra centrada en el didactisme i els ensenyaments religiosos i morals, al igual que molts altres autors, hi és molt present la misogínia. Algunes de les seves obres més importants són "Lo cristià", "Llibre de les dones" o "Llibre dels àngels".
 • Period: 1340 to 1413

  Bernat Metge

  Bernat metge, escriptor, traductor i secretari reial, va ser l'introductor de l'humanisme a la península i en concret a la acabada de renovar Cancelleria Reial. Va ser enviat a la presó després de ser jutjat per corrupció i traïció en haver mort el rei Joan I. L'any 1399 va publicar "Lo Somni" escrit durant la seva estada a la presó i que pretenia defensar-se de les acusacions fetes abans. Els reis el perdonaren i pogué tornar a fer la seva feina. Finalment va morir l'any 1413
 • Period: 1355 to 1423

  Anselm Turmeda

  Va ser un frare franciscà que més tard es convertí a l'islam. Característic de la prosa didàctica, religiosa i moral, alguns dels seus textos més importants foren "Llibre dels bons amonestaments" de consells morals i critica al cristianisme i "La disputa de l’ase", aquest darrer en defensa del cristianisme.
 • 1382

  Crònica de Pere III el Cerimoniós

  Escrita pel mateix rei en forma autobiogràfica utilitzant el pronom majestàtic, es centra menys en les batalles i més en les accions polítiques. Alguns fets descrits serien l'annexió del regne de Mallorca o les lluites amb la noblesa valenciana i aragonesa. Característiques:
  -Llenguatge elegant i solemne provinent de la cancelleria
  -Poques batalles
  -Autoritarisme del rei a través de les qüestions diplomàtiques
 • 1387

  Llibre de les dones

  Escrit per Eiximenis, és un llibre bastant misògin que tracta de co han de ser educades les dones i de cinc etapes diferents de les dones, cada una recollida a un llibre.
  1.-Xiqueta
  2.-Donzella
  3.-Casada
  4.-Vídua
  5.-Monja
 • 1399

  Lo Somni

  Considerat la primera manifestació d'humanisme en llengua catalana, Lo Somni fou l'obra mestra de Bernat Metge. Tenia la finalitat de defensar-se de les acusacions que se li feien ja que era a presó. El llibre es pot dividir en les següents parts:
  1.- En un somni se li aparèix Joan I tenen un diàleg clarament humanista.
  2.- Tirèsies i Orfèu es presenten i Joan I confirma que és al purgatori.
  3.- Orfeu explica la seva vida i Tirèsies critíca les dones
  4.- Bernat defensa ls dons i desperta
 • 1400

  Curial e Güelfa

  (L'any és orientatiu degut a que no es sap) "Curial e Güelfa" narra les aventures de Curial i el seu amor amb Güelfa. No s'en coneix l'autor i va ser oficialment publicada l'any 1901. Es pot dividir en tres parts:
  1.- Curial reb una bona educació gràcies a Güelfa qui el protegeix.
  2.- L'anada de Curial al torneig de Melú en representació de Güelfa
  3.- Després d'anar a terra santa, Curial naufraga i acaba al nord d'Àfrica. Finalment s'escapa i en tornar Güefa l'accepta per marit
 • Period: 1400 to 1459

  Ausiàs March

  Ausiàs March va ser un poeta i cavaller valencià medieval famós per la seva obra poètica. El seu estil és molt diferent a època i carcterístic. Rimant amb versos ausiàsmarquians i tractant el seu tema principal, l'amor. Un amor turmentador i a la vegada delitós depenent del seu moment. L'altre tema principal seria la mort que odia per distanciar-lo de l'estimada i desitja per acabar amb ell mateix. Una altra característica en seria l'ús, a l'igual que els trobadors, del senyal.
 • Period: 1401 to 1500

  La novel·la cavalleresca

  La novel·la cavalleresca tracta l’evolució dels cavallers presents en la poesia trobadoresca dels quals es narren aventures
  ambientades en temps i llocs reals i amb elements humorístics i versemblants. Alguns exemples importants serien "Curial e Güelfa" o "Tirant lo Blanc". Les característiques més importants serien:
  -Una geografia real i propera
  -Un temps contemporani al moment de ser escrit
  -Ausència de màgia
  - Personatges realistes sense superpoders
 • Period: 1401 to 1500

  Poesia medieval S.XV

  La podem dividir en dos parts:
  - Satírica: centrada en la sàtira i l'entreteniment. Degut a que la societat és molt masclista, presenta amb molta força la misogínia com seria el cas de "L'espill"
  - Amorosa: Centrada en l'amor, es separa de l'amor cortès per moure's en un amor més psicològic i no tan carnal com ho fa Ausiàs March.
 • Period: 1401 to 1500

  Segle d'or de la literatura valenciana

  El segle XV va ser el segle de màxima esplendor de les lletres valencianes amb autors com Jaume Roig, Ausiàs March o Joanot Martorell
 • 1460

  L'espill

  Escrit per Jaume Roig el poema consta de 16.359 versos de quatre síl·labes que rimen de dos en dos. L’autor té una clara intenció moral: advertir el lector de la perversitat intrínseca a
  la condició femenina. Com en molts altres documents medievals, la misogínia n'és sinó protagonista, almenys molt important.
 • 1490

  Tirat lo Blanc

  Tirant lo blanc és la obra més famosa de Joanot Martorell. Aquesta és una novel·la cavalleresca inspirada en part en "Curial i Güelfa" on Tirant, el protagonista, viu tota una sèrie d'aventures tant en batalla com en amor. Presenta dos registres molt diferenciats, un de més culte en les batalles i escenes amb els seus superiors, i un altre de més col·loquial en les escenes d'amor, que amb un toc satíric i còmic, no resultes obscenes. Amb la seva avrietat temàtica es considera una novel·la total
 • Period: 1492 to

  Edat Moderna (Segles XV-XVIII)

  S'inicia amb el descobriment d'Amèrica i acaba amb la Revolució Francesa
 • Period: 1501 to

  Renaixement

  El renaixement és un moviment artístic i cultural que sorgeix a Europa el segle XVI que provés de l'humanisme. Aquest pretén trencar amb l'edat mitjana i tornar a la cultura i art clàssics grecs i llatins. En català destacam a Pere Serafí en poesia, J. Ferrandis d'Heredia en teatre i a Cristòfor Despuig en narrativa.
 • Period: 1501 to

  Decadència

  Període comprès entre el segle XVI i el XIX. Aquest coincideix amb els segles de unió del regne de Catalunya i Aragó i Castella i la pèrdua d'institucions catalanes. Els autors més coneguts d'aquest període són Vicenç Garcia, Joan Timoneda, Francesc Fontanella, i Josep Romaguera.
 • Period: 1534 to 1567

  Pere Serafí

  Va ser un poeta i pintor del segle XVI durant la època barroca catalana que rebia el nom de "lo Grec" degut a la seva provinènça de Xipre. "Dos llibres" és una obra important seva. Constituït per 170 poemes, una part profana i l'altra espiritual.
 • Period: 1579 to

  Francesc Vicent Garcia

  Vicent Garcia fou un poeta i eclesiàstic català. És considerat el primer gran escriptor de la literatura catalana barroca. La poesia, teatre, prosa van ser cultivades per ell, mostrant que era apte per tot tipus de composició. La seva fama va ser tanta que fins i tot La Inquisició no la podia parar.
 • Period: to

  Barroc

  Va ser un moviment cultural que neix a Europa i s'extén a les colònies durant els segles XVII i XVIII. És caracteritza per la dramatització i ser sobrecarregat. En poesia destacam a Francesc Vicent Garcia i en teatre a Francesc Fontanella.
 • Period: to

  Francesc Fontanella

  Va ser un destacat escriptor català durant el barroc. La seva obra es centra més en la poesia i el teatre. Exemples de la seva obra serien "Lo desengany" o "Panegíric a la mort de Pau Claris".
 • Period: to

  Neoclassicisme

  El Neoclassicisme és un estil artístic inspirat en l'art clàssic desenvolupat durant el segle XVIII i principis del XIX, com a reacció a les exageracions del Barroc i el Rococó. En literatura destaquem Joan Ramis i Ramis.
 • Period: to

  Joan Ramis i Ramis

  Joan Ramis i Ramis va ser un advocat, escriptor i historiador menorquí de l'època del Neoclassicisme. La seva obra conrea tant la literatura com la historiografia. És extensa i sobretot centrada en la poesia i el teatre. Lucrècia és un dels textos seus més importants.
 • Lucrècia

  És una tragèdia de les més importants de l'obra teatral de Joan Ramis i Ramis. Aquesta tracta de els temps de quan roma encara esteia sota manament etrusc, l'any 509 a.C. En aquesta Lucrècia és violada pel fil del rei i degut això, ella es suïcida. Després d'això el general es rebel·larà i farà fora els etruscs
 • Period: to

  Edat Contemporània (Segles XVIII-XXI)

  S'inicia amb la Revolució Francesa i s'extén fins a avui en dia
 • Period: to

  Renaixença i Romanticisme

  Els dos moviments van ocórrer a la vegada a Catalunya. per un banda el romanticisme pretenia rompre amb les velles tradicions i cultura i inspirat per la Il·lustració seguia el camí de la lògica. Per l'altra, la renaixença va ser un moviment cultural i literari dels segle XIX amb l'intenció de fer "renéixer" les lletres catalanes després de molts anys de decadència. Destaquem a Jacint Verdaguer en poesia, Àngel Guimerà en teatre i Narcís Oller en Narrativa
 • Period: to

  Jacint Verdaguer

  Va ser un destacat poeta català durant el període de la renaixença i del romanticisme. Aquest amb el seu tractament del passat medieval, de la natura i de la parla popular els temes i l'expressió dels seus ideals estètics va arribar a ser mestre en Gai Saber als Jocs Florals. Les obres mes importants són "Canigó" i "l'Atlàntida".
 • Period: to

  Àngel Guimerà

  Àngel Guimerà va ser un famós dramaturg, polític i poeta en llengua catalana que es va convertir en un els més importants literaris de la llengua catalana durant la renaixença. La seva obra més important és "Terra baixa".
 • Period: to

  Narcís Oller

  Narcís Oller va ser un advocat i escriptor català que va cultivar el realisme i el naturalisme. Aquest es va centrar sobretot en la narrativa i en va ser un símbol molt important durant la renaixença. Una de les seves obres més importants és "La febre d'or".
 • Canigó

  Canigo és un poema èpic de més de 12000 versos escrit per Jacint Verdaguer que suposa una de les obres més famoses de la renaixença. Tracta de un jove cavaller, Gentil, que s'enllista a l'exèrcit cristià que defensa els pirineus de l'atac àrab. Gentil distret per la fada Flordeneu se'n va i per aquest motiu l'exèrcit cristià perd. Guifré, el seu oncle, li dona la culpa a Gentil i en un atac d'ira el mata. Guifré veient l'error es fa monjo i fa posar una creu alla on Gentil morí.
 • La febre d'or

  "La febre d'or" és la novel·la més important de l'obra de Narcís Oller. Va ser publicada en tres volums entre l'any 1890 i 1892. Basada en la Barcelona de la seva època, durant la coneguda Febre d'or, d'on reb el seu nom, presenta la societat burgesa i refinada i, també, la Barcelona treballadora de la part baixa de la ciutat.
 • Terra baixa

  Terra baixa és una obra teatral que escrigué Àngel Guimerà. Es va convertir en una de les obres més representatives de la seva obra i molt important en la renaixença. Tracta d'un cacic anomenat Sebastià que té una relació amorosa en secret amb Marta. Com que té pocs diners decideix casar-se amb una jove rica pero ningú se'n fia perquè saben que esta amb la Marta. Així decideix casar a Marta amb un pagès de manera que la seguirà vent. la història seguirà per plasmar la societat i la seva moral.