Den kalde krigen 2

Den kalde krigen 1945-1991

By Mie234
 • Årsakene til den kalde krigen

  Årsakene til den kalde krigen
  -Nye maktforhold etter andre verdenskrig.
  -Stor mistro
  -Våpenkappløp og romkappløp.
  -Ulike politiske ideologier.
  -Ulike økonomisystemer.
 • Jernteppet

  Jernteppet
  Under den kalde krigen var jernteppet et begrep som refererte til delingen av Europa i en vestlig, demokratisk del og en østlig kommunistisk del. Den østlige delen var under sovjetisk styre mens den vestlige delen besto av land som USA, Frankrike og Storbrittania. (https://no.wikipedia.org/wiki/Jernteppet)
 • NATO opprettet

  NATO opprettet
  Nato ble opprettet ved starten av den kalde krigen for å sørge for et felles forsvar mot det kommunistiske Sovjetunionen. Ved opprettelsen hadde NATO 12 medlemsland, og i dag er 29 land med. Jens Stoltenberg har vært generalsekretær i NATO siden 2014. (https://snl.no/NATO)
 • Deling av Vest og Øst-Tyskland

  Deling av Vest og Øst-Tyskland
  I 1949 ble Tyskland delt i to. Storbritannia, USA og Frankrike slo sammen sine tre deler til en del. Sovjetunionen likte ikke dette, og følte at de tre landene samlet seg sammen. Nå var Vest-Tyskland (BRD) blitt en demokratisk stat med egen regjering, mens DDR, Øst-Tyskland, ble en kommunistisk stat.
 • Koreakrigen

  Koreakrigen
  Koreakrigen var en krig mellom Nord- og Sør-Korea som varte fra 1950 til 1953. Krigen startet 25. juni 1950 når da Nord-Korea angrep Sør-Korea. (https://snl.no/Koreakrigen)
 • Warszawapakten opprettet

  Warszawapakten opprettet
  Warszawapakten var en tidligere en militærallianse mellom de kommunistiske landene i Øst-Europa. Alliansen ble opprettet under den kalde krigen i 1955. Alliansen var ment som det østlige motstykket til de vestlige landenes allianse NATO (https://snl.no/Warszawapakten)
 • Berlinmuren

  Berlinmuren
  Berlinmuren var en mur som myndighetene i Øst-Tyskland bygde tvers gjennom Berlin mellom det daværende Vest-Berlin og Øst-Berlin. Hensikten med muren var å stoppe det stigende tallet som flyktet fra Øst-Berlin til Vest-Berlin. (https://snl.no/Berlinmuren)
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Cubakrisen er konfrontasjonen som oppstod mellom stormaktene Sovjetunionen og USA. Konfrontasjonen tok sted i midten av oktober 1962 på grunn av det sovjetiske militære engasjementet på Cuba. Den dagen var det nær atomkrig. Cubakrisen er en av de hendelsene under den kalde krigen der det var størst fare for militær konfrontasjon. (https://snl.no/Cubakrisen)
 • Berlinemurens fall

  Berlinemurens fall
 • Tyskland gjenforent

  Tyskland gjenforent
  Etter først å ha markert motstand, gav Sovjetunionen sommeren 1990 sitt samtykke til at et gjenforent Tyskland. Det var stor begeistring rundt den tyske gjenforeningen, både i Tyskland og utenfor. Det ventet utfordringer knyttet til administrativ samordning, sammensmeltning av to svært ulike økonomier, samt flere millioner menneskers mentale og sosiale tilpasning til en ny virkelighet.
 • Sovjetunionen oppløses

  Sovjetunionen oppløses
  Etter en serie hendelser i 1991, blant annet med et kuppforsøk mot Gorbatsjov i august, gikk det tidligere så mektige Sovjetunionen i fullstendig oppløsning. (https://no.wikipedia.org/wiki/Sovjetunionen)
 • Årsakene til slutten på den kalde krigen

  Årsakene til slutten på den kalde krigen
  -Ronald Reagan president i USA
  -Mikhail Gorbatsjov ny leder i Sovjet.
  -Reagan og Gorbatsjov begynte å samarbeide.
  -Bygde ned atomvåpenlagrene.
  -Ideologiene ble likere.