Den kalde krigen

 • Tyskland ble delt i 4 soner

  Tyskland ble delt i 4 soner
  Etter andre verdenskrig, da tapte tyskland. da fikk Storbritannia, Frankrike, USA og sovjetunionen en del av tyskland.
 • Period: to

  Den kalde krigen

 • 2.verdenskrig

  2.verdenskrig
  2.verdenskrig slutta og tyskland tapte. USA, Storbritannia, Frankrike slås mot Tyskland. Men ble det et nytt konflikt mellom Sovjetunionen og USA. Da starta den kalde krigen.
 • Trumandoktrinen og Marshallplanen

  Trumandoktrinen og Marshallplanen
  I 1947 ba USAs president, Harry Truman. Kongressen om å gi pengestøtte til Tyrkia. Fordi han mente det var USA's plikt å støtte frie folk som kjempet mot krefter som ville undertrykke dem. Dette er det vi kaller Trumandoktrinen.
  I 1947 så sendte USA økonomisk hjelpepakke til land i Europa. Men han sendte det bare til land som hadde marknadsøkonomi
 • Berlin blokaden

  Berlin blokaden
  I 1948 så slo USA, Storbritannia og Frankrike sine soner sammen til ein vesttysk stat, som ble kalt Vest-Tyskland. Sovjetunionen likte ikke det og starta et blokade i byen Berlin. Han isolerte byen og alle veger, kanaler og jernbaner inn til byen ble stengt. Men USA løste problemet ved å bruke et fly, til å ta med forsyninger over til Vest-Berlin. I 1949 så såg Sovjetunionen at planen vart mislykka og opna vegene.
 • Koreakrigen

  Koreakrigen
  Korea var en japansk koloni. Men Japan mista Korea etter krigen. Da ble Korea splittet i to, Sovjetunionen tok over Nord-Korea og ble kommunistisk. USA tok over Sør-Korea.
  Nord-Korea fikk støtte fra Stalin og invaderte Sør-Korea. Nord-Korea ble stempla som den som starta krigen. FN støtta Sør-Korea. Flere land hjalp me å sende tropper, men det var USA som førte krigen. Etter tre år med en blodig krig, endte det med en avtale om våpenhvile. Korea er forsatt delt i to.
 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen
  Vietnamkrigen var en krig fra 1957-1975. Det startet med en krig i Sør-Vietnam (Frankrike (sør) mot kommunistisk Vietnam (nord). Som gjorde at Vietnam ble delt i to. USA frykta at en kommunistisk stiger i Vietnam ville spre seg rundt sørøst-Asia. Og starta et krig mot Nord-Vietnam. Krigen var en av de mest blodige krigene, med totalt ca. 3,5 mill døde. Mange folk protosterte og krigen var en krig der USA ikke kunne vinne. Til slutt ga USA opp. Det viste at USA ikke var uovervinnelig.
 • Berlinmuren

  Berlinmuren
  Tyskland var delt i to . Da ønsket mange folk å flykte fra Øst-Tyskland til Vest-Tyskland. Mellom 1949 og 1961 så var det 2,7 millioner østtyskere som flykta til Vest-Tyskland. Det likte ikke Øst-Tyskland. 13.august 1961 delte de Berlin i to ved hjelp av piggtrådsperringer. Også starta de med å bygge Berlinmuren. Muren var 4 mil lang. Den ble senere kalt skammens mur
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  USA og Cuba hadde et godt forhold, helt til Fidel Castro tok over makta og førte inn sosialismen i Cuba. USA reagerte med å føre en handelsblokade av Cuba. Castro gjekk i nær allianse med Sovjetunionen. I 1961 invaderte USA inn i Cuba, invasjonen ble kalt Grisebukta, men de mislykket. USA oppdaget at Sovjetunionen begynte å bygge en atomrakettbase på Cuba,og så skip med raketter til Cuba. USA krevde at skipa måtte snu, ellers skulle de gå til krig. Men sovjetunionen valgte å trekke seg.
 • Romkappløpet

  Romkappløpet
  USA og Sovjetunionen konkurrerte om å være først i verdensrommet rundt 1950 og 1960 åra. I 1957 så skjøt Sovjetunionen en satellitt kalt Sputnik. USA tok opp konkurransen om å bli den første til å sende et menneske ut i verdensrommet, men Sovjetunionen vant den også.I 1969 sendte USA raketten Saturn 5 til månen. Den første månelandinga var i 1969 og Neil Armstrong og Buzz Aldrin landa med månefartøyet Eagle.
 • Kalde krigen tokk slutt

  Kalde krigen tokk slutt
  I 1980-åra så hadde Sovjetunionen ikke råd til forsette å bli med i våpenkappløpet. De hadde brukt mer en 30% på bruttonasjonalprodukter sitt til våpen, mens USA brukte bare 6%. De innså at de måtte fikse økonomien, da prøvde Mikhali Gorbatsjov å redusere forsvarutgiftene. Han førte inn samarbeid in i politikken og fikk i stand flere nedrustningsavtaler med USA. Han erklærte han ikke ville blande seg i politikken i øst-Europa. I 1989 møttes Gorbatsjov og Georg Bush og erklærte at krigen var over
 • Berlinmuren falt og Tyskland ble til et nasjon.

  Berlinmuren falt og Tyskland ble til et nasjon.
  I 1989 var det demonstrasjoner i Øst-Berlin om Berlinmuren. Den 9 nov opna øst-tyskland grensa, sånn at de kan krysse grensa mellom Vest og Øst-Tyskland. Senere diskuterte tyskerne om å gjøre vest og øst-tyskland til et nasjon. Gorbatsjov sa at tyskerne måtte bestemme selv, den 3.okt 1990 så vart Vest og Øst-tyskland til et land.
 • Sovjetunionen ble oppløst

  Sovjetunionen ble oppløst
  I 1991 prøvde en konservativ gruppe å gjøre en statskupp leid av Boris Jeltsin, men det mislykket. Desember så var Sovjetunionen oppløst som stat. Republikkene som var med i unionene, erklærte seg sjølstendige. Senere så gikk Gorbatsjov av som leder. Og Boris Jeltsin ble president i et sjølstendig Russland.