den kalde krigen

 • Begrep

  BLOKADE å sperre mulighetene for varetransport inn til et land eller område feks ved å blokkere veier, jernbanestrekninger og havner ABCVÅPEN atomvåpen, biologiske våpen, kjemiske våpen TERRORBALANSE en situasjon der to fiender har så mange kraftige våpen at de ikke ville finne på å angripe hverandre av frykt for å bli ødelagt selv NAPALM et kjemisk våpen, en væske som setter seg fast i huden og kan brenne mennesker til døde
 • våpenkappløpet

  Amerikanerne tok i bruk atombomben. de 1. årene etter 2VK var USA alene om atombomber, i Sovjet forsket de på å utvikle sine egne. 1949- Sovjet hadde også atomvåpen. Det ble om å gjøre for U & S å skaffe seg flere og kraftigere våpen for at den andre parten ikke skulle være overlegen. Snart hadde U & S nok atomvåpen til å kunne drepe alle menneskene i verden på en gang
  det ble klart for alle at hvis det skulle bryte ut till 3 verdenskrig ville det sannsynlig bety slutten for menneskeheten
 • våpenkappløpet 2

  etter hvert hadde U & S atomraketter stående klare flere steder i verden
  De kunne avføres på kort varsel
  U & S var klare til å slå hårdt tilbake hvis de ble angrepet
  Ethvert angrep med atomvåpen kunne føre til at begge parter ble utslettet
  Slik skapte våpnene en terrorbalanse
  Ingen ville starte en atomkrig der de selv ville bli utslettet
  På den måten bidro atomvåpen kanskje til å hindre at en 3 verdenskrig brøt ut
  Samtidig var det en fare for at en atomkrig kunne utløses ved et uhell/misforståel
 • begrep 2

  SUPERMAKT et land som har svært stor makt og innflytelse i verden ordet brukes særlig om USA og sovjetunionen under den kalde krigen
  AVHOPPER en person som rømmer fra hjemlandet og søker politisk asyl i et annet land. det ble særlig brukt om folk fra kommunistiske land som søkte asyl i vesten
  NEDRUSTING motsatte av opprusting, man kvitter seg med våpen istede for å skaffe flere
 • Period: to

  Den kalde krigen

 • Jernteppet

  Jernteppet skilte mellom det sovjetvennlige øst-europa og det USA-vennlige Vest-europa
  Jugoslavia og Albania var kommunistiske land men de var mer selvstendige i forhold til Sovjetunionen og ble derfor utenfor Jernteppet
  Tyskland ble delt i 2
  Storbritannia, Frankrike, Sovjet- Vestlige del. Kommunisme
  Sovjet- Østlige del. Kapitalisme
  Jernteppet: Tyskland, Tsjekkoslavia, Ungarn, Romania, Bulgaria, Albania, Jugoslavia, Østerrike
 • Frykt for "vesten"

  Sovjetuninonens ambassadør Nikollai Novikov "USA's utenrikspolitikk viser seg i etterkrigstida som en streben etter verdensherredømme"
  Kommunistene i S fryktet at U skulle øke sin makt og innflytelse i hele verden
  De kalte U en Imperialiststat (USA var ute etter å ta makten over andre land for å fremme sine egne interesser)
  Kommunistene ønsket ikke at befolkningen i S og Øst-europa skulle bli påvirket av amerikansk kultur og vestlige ideer om demokrati og frihandel
 • Frykt for "vesten" 2

  Aviser, radio, filmer, fjernsyn ble sensurert
  det var ikke lov å skrive eller vise noe som kunne få folk til å tro at livet var bedre i vesten
  istede sørget myndighetene for at det ble laget filmer og avisartikler som fortalte hvor bra kommunismen var og hvor mye dårligere de i vesten hadde det
  kommunistlandene hadde hemmelige etterretningstjeneter som skulle spore opp politiske motstandere
  de hadde et stort nettverk av hemmelige agenter som rapporterte om hva folk gjorde og snakket om
 • Frykt for "vesten" 3

  Alle som kritiserte myndighetene eller kommunismen risikerte å bli fengslet eller torturert
  det var farlig å si sin mening høyt
 • Traumandoktrinen

  i 1947 var det borgerkrig både i Hellas og i Tyrkia, begge steder forsøkte kommunister å komme til makten
  den amerikanske presidenten Harry S. Trauman mente at USA måtte gripe inn å "redde" disse landene fra kommunismen
  han holdt en tale (Traumandoktringen) der han ba kongressen om å gi penger til en slik militær aksjon
  doktrine:slags læresetning eller prinsipp
  tidligere- USA hatt som prinsipp å ikke blande seg inn i ting som skjedde i Europa
 • Marshall Planen

  George Marshall lanserte en plan som gikk ut på at USA skulle tilby økonomisk hjelp til landene i Europa som var blitt rammet av 2 verdenskrig slik at de kunne bygge seg raskere opp igjen
  Økonomiske hjelpen- pengegaver og rimelige lån
  Til gjengjeld måtte de bli med i den nye organisasjonen OEEC som skulle samarbeide om frihandel i europa
  Frihandel innebærer at alle har rett til å kjøpe og selge varer på et fritt marked og at prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel
 • marshallplanen 2

  Frihandel passet dårlig med det kommunistiske systemet der staten bestemte priser og lønninger og hvor mye som skulle importeres fra andre land
  Sovjet presset derfor de østeuropeiske landene til å takke nei til Marshallplanen selv om de kunne ha trengt økonomisk støtte
  Men landene i vesteuropa takket ja og de mottok ca 13 milliarder kroner i løpet av fire år
  Marshallplanen bidro til sterk økonomisk vekst i vesteuropa
  samtidig økte den amerikanske innflytelsen
  folk kjøpte amerikanske varer osv
 • Traumandoktrinen 2

  USA hadde forsøkt å holde seg utenfor i 1&2 verdenskrig og ble først med da de selv ble angrepet
  For å hindre at kommunismen skulle spre seg ville U ikke bare blade seg inn i mellom stater i Europa men også interne forhold i enkelte land
  Traumandoktrinen innebar at USA tok på seg rollen som et slags "verdenspoliti" som skulle sørge for at kommunister ikke kom til makten i stadig flere land
 • NATO/Warszawapakten

  Folk i V-Europa ble skremt av utviklingen i øst
  Fryktet at kommunistene skulle komme til makten stadig flere steder
  Dette var en av grunnene til at 10 vesteuropiske land bla Norge opprettet NATO med USA
  NATO:En forsvarsallianse og medlemslandene forpliktet seg til å støtte hverandre tilfelle det ble krig
  Et viktig prinsipp var at et angrep på ett av landene skulle regnes som angrep på hele organisasjonen, hvis Sovjet skulle angripe Norge måtte de regne med å få et motangrep fra andre land i NATO
 • NATO/Warszawapakten 2

  I 1955 ble V-Tyskland medlem i NATO
  Sovjet oppfattet dette som en trussel
  NATO kom veldig nær innpå de kommunistiske landene
  I 1955 dannet Sovjet sin egen forsvarsallianse med de østeuropeiske landene "Warszawapakten"
  Resten av kalde krigen sto NATO og Warszawapakten mot hverandre som to maktblokker
 • Koreakrigen

  Kina hadde blitt kommunistisk,USA var redd for at kommunismen skulle spre seg til flere asiatiske land
  Korea hadde vært okkupert av Japan siden 2VK da krigen ble slutt ble Korea delt i to okkupasjoner
  Sovjet-Nord (Kommunistisk)
  Amerikansk-Sør (Kapitalistisk)
  Skille gikk ve den 39. breddegrad
  I 1950 gikk N-Korea til angrep på S-Korea
  N-Koreas leder Kim II Sung ønsket å gjenforene Korea under kommunistisk styre
  det såg ut som de skulle klare det siden den nordkoreanske styrkene hadde stor framgang
 • kommunistfrykt

  "det endelige målet for den sovjetstyrte verdenskommunismen er verdensdominans"-nasjonale sikkerhetsrådet NCS i USA
  amerikanerne fryktet ikke bare at kommunismen skulle spre seg til flere land de fryktet også at kommunister skulle prøve å få tak i makten i USA gjennom en revolusjon
  derfor begynte de å overvåke folk som var/ble mistenkt for å være kommunister
  under ledelse av Joseph McCarthy ble det satt i gang en intens kokmmunistjakt i USA i 1950-årene
 • kommunistfrykt 2

  det ble blant annet publisert lister over folk som man antok var kommunister selv om det ikke kunne bevises
  dett gikk særlig it over folk i filmbransjen, i militæret og politikere
  mange mistet jobben og noen rømte til utlandet
  en va de som uettmessig ble heng ut som kommunist. var filmskaperen Charlie Chaplin som flyktet fra USA i 1952
 • Koreakrigen 2

  Men på grunn av den kalde krigen ble det ikke bare en borgerkrig,supermaktene blandet seg inn
  USA sendte styrker for å støtte S-Korea mens N-Korea fikk støtte fra Kina & Sovjet
  Krigen varte i 3 år og nesten 4 millioner døde
  Store deler av Korea ble ødelagt og befolkningen led
  Til slutt ble dett inngått en våpenhvile som gjenopprettet grensen ved den 38. breddegrad (1953) gjelder fortsatt
  Ingen hadde vunnet noen ting
  Krigen er ikke offisielt over ennå
  De har ikke sluttet fred
 • romkappløpet

  Verdens første menneskeskapte satellitt ble sendt ut i verdensrommet 4. oktober 1957, Sputnik 1, Sovjet
  USA ble sjokkert over at sovjet klarte å sende opp noe før de. U fryktet at S skulle bruke det teknologiske forspranget til å angripe U bestemte seg får å ta igjen forspranget. NASA 1958
  1 årene ledet S romkappløpet. føtste levende vesnet i rommet (Laika)1961- Jurij Gagarin det første mennesket i rommet.
  20.Juli 1969- Neil Armstong: første mennesket på månen
  Henger sammen med våpenkappløpet.
 • Cubakrisen

  16 oktober 1962 fant USA ut at Sovjetunionen holdt på å installere atomraketter på Cuba, fienden hadde plutselig rykket mye nærmere
  Sovjet var på Cuba pga kommunisten Fidel Castro hadde kommet til makt på Cuba etter en revolusjon i 1959
  USA støtter Cuba sine opprørere om ville styrte Castro mn det hadde ikke lyktes
  USA hadde innført boikott på cubanske varer-Cuba var avhenge av å samarbeide med Sovjetunionen
  Nå hadde Sovjetunionen begynt å utplassere raketter på Cuba
 • Cubakrisen 2

  Kennedy innførte en blokade av C-han lot amerikanske krigsskip omringe C for å hindre at våpen/andre varer ble fraktet til øya
  S fikk beskjed om at blokaden varte helt til rakettene ble trukket tilbake-bare et 1 skritt, U forbredet seg på å angripe C hvis S ikke fjernet rakettene
  Mange trodde at 3VK kom til å starte
  28. oktober erklærte Krustsjov at S ville trekke tilbake rakettene
  Til gjengjeld måtte U love å ikke angripe C
  Den verste faren for atomkrig var over
  De mer innstilt på å forhandle
 • Vietnamkrigen

  Vietnam var delt i en kommunistisk stat i nord og en kapitalistisk stat i sør
  Fantes en del kommunister i sør, de gjorde opprør mot regjeringen i 1959
  Opprørene i sør fikk støtte fra Nord-Vitenam, det såg ut at hele V skulle bli kommunistisk, USA ville ikke la det skje
  Regjeringen i Sør-Vietnam fikk økonomisk støtte fra U som sendte militære rådgivere dit
  Likevel hadde kommunistene framgang
  Lyndon B. Johnson (USAs president) bestemte seg for å bombe Nord-Vietnam
 • Vietnamkrigen 2

  U sende soldater til vietnam fra 1964 (det meste halv million soldater)
  U klarte ikke p nedkjempe kommunistene i V
  Jo mer U bombet jo mer støtte fikk kommunistene blant befolkningen i Vietnam (våpen & andre ressurser fra S)
  Første krigen men direktesending på TV (kunne se krigens grusomheter)
  Journalister avslørte at amerikanske soldater gjorde overgrep mot sivile
  De slapp NAPALM over hele landsbyer, stoffet fikk løvet på trærne til å visne slik at vietnamske soldater ikke kunne gjemme seg lett
 • Vietnamkrigen 3

  Mange amerikanske protesterte mot Vietnamkrigen og syntes det var meningsløst
  Motstanden mot krigen ble sterkere etter årene som gikk og i 1973 begynte U å trekke seg ut av Vietnam
  De hadde innsett at det ville bli svært vanskeli å vine
  2 år etter erobret kommunistene i Sør-Vietnam
  Tilsammen mistet 58 000 amerikanske soldater livet under krigen
  De vet ikke helt sikkert hvor mange Vietnamesere om døde mn tror ca 5 millioner(3 millioner sivile)
 • romkappløpet 2

  henger sammen med våpenkappløpet. satelitter ble brukt til b.l.a overvåke fienden. i 1983 lanserte den amerikanske presidenten Ronald Regan, et nytt rakettprogram. Målet var at satellitter i rommet kunne oppdage og stanse et atomangrep før rakettene nådde USA. store ressurser ble brukt på dette programmet "Star Wars"
 • Glasnost

  Mikhail Gorbatsjov tok over som statsleder i Sovjet
  Han mest kjente slagord er "glasnost´" som betyr åpenhet
  I motsetning til tidligere ledere ville han gjøre problemene i landet kjent og gjøre noe med dem
  Glasnost handlet om at det ble tillat å si sin mening mer fritt innad Sovjet men også om dialog og forsoning med USA
  Gorbatsjov innså at Sovjet ikke hadde råd til å fortsette våpenkappløpet og han tok initiativ til møter med USAs president Ronald Regan for å diskutere nedrusting
 • Glasnost 2

  I 1987 undertegnet de to en historisk avtale som innebar en historisk avtale som innebar at både USA og Sovjetunionen skulle avskaffe eller landbasert mellom distanseraketter
  Nå var våpenkappløpet over og den kalde krigen gjekk mot slutten
  Gorbatsjov trakk også Sovjetiske styrker ut av Afkanistand noe som bidro til at han ble populær i vesten
  I sovjet gikk det ikke så bra for Gorbatsjov
  Han ville omstrukturere politikken og økonomien men reformene funket ikke slik han hadde håpet
 • Glasnost 3

  Økonomien gikk enda dårligere enn før
  Butikkhyllene var stadig oftere tomme og folks misnøye økte
  I politikken håpet han å gi nytt liv i kommunismen ved å åpne for debatt og demokratiske reformer
  Men folk vendte ryggen til kommunismen og de ville isteden ha demokrati og markedsøkonomi i vesten
 • Kommunisme & Kapitalisme

  Kommunisme: staten eier, planøkonomi, lønn blir fastsatt av staten, ønske om økonomisk likhet og rettferdighet, staten investerer i det som er bestemt som satsingsområder
  Kapitalisme: privat eiendomsrett, markedsøkonomi, lønn som blir fastsatt individuelt, aksept for økonomiske forskjeller
 • oppløsning av sovjetunionen

  sovjet besto av 15 sovjetrepublikker. Ble styrt fra Moskva. Gorbatsjov klarte ikke å hindre utviklingen av nasjonalt selvstyre. Mennesker i sovjet begynte å demonstrere, ville kvitte seg men kommunismen. 25. desember 1991 trekte han seg som sovjet sin leder. sovjet var formelt oppløst, de tirligere sovjetrepublikkene (15 stk) var nå blitt selvstendige land. Boris Jeltsin var blitt president i Russland.