Den kalde krigen

By pa0173
 • Jernteppet begrep ble innført

  Jernteppet begrep ble innført
  Jernteppet var et begrep under den kalde krigen som refererte til delingen av europa i en vestlig demokratisk del, og en østlig kommunistisk del. Begrepet ble alminneliggjort av Winston Churchill.
 • USAs atombombing av Japan

  USAs atombombing av Japan
  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6 og 9 august 1945. Atombombene drepte minst 120 000 mennesker. Det ble et så stort antall døde på grunn av dødelig stråling, brannskader og skader fra flyvende gjenstander. Hovedgrunnen bak atombombingen var å få Japan til å overgi seg altså å kapitulere. Dette funket for 14 august 1945, sendte den japanske regjeringen en kapitulasjon til USA. Amerikanerne oppnå derfor det de ville, selv atombombene gjorde store skader på Japan.
 • Marshallhjelpen

  Marshallhjelpen
  Marshallhjelpen var et amerikansk hjelpeprogram rettet mot europa, som ble satt i gang av den amerikanske utenriksminister George Marshall. Planen omfattet 17 land inkludert Norge, Norge mottok ca 3 milliarder kroner gjennom Marshallhjelpen.
 • Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia

  I 1948 gjorde kommunistene statskupp i Tsjekkoslovakia og tok makten alene der. Kuppet i Tsjekkoslovakia skremte folk i Vesten, og mange fryktet derfor at flere og flere land skulle bli kommunstiske.
 • NATOs oprettelse

  NATOs oprettelse
  NATO er en forvarsallianse som er bygd opp på grunnlag av Atlanterhavspakten. Kjernen i denne forsvarsalliansen er fra Atlanterhavspaktens artikkel 5, som sier at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen. NATO ble oprettet for frykt av kommunistisk ekspandasjon. Idag er det 29 medlemsland i NATO.
 • Warszwapakten ble oprettet

  Warszwapakten ble oprettet
  Warszwapakten var en militær og sikkerhetspolitisk allianse, mellom Sovjetunionen og de kommunistiske landene i Øst-Europa. Warszwapakten ble formalt oppløst 1.juli 1991.
 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen
  Vietnamkrigen varte fra 1955 til 1975.
  Vietnam var delt i to en kommunistisk del og en kapitalistisk del. USA støttet den kapitalistiske delen altså Sør-Vietnam, men jo mere USA bombet, desto mere støtte fikk kommunistene blant befolkningen i Vietnam. I 1973 trakk USA seg ut av Vietnamkrigen, de innså at det kom til å bli svært vanskelig å vinne.
 • Sputnikoppskytingen

  Sputnikoppskytingen
  Sputnik var den første kunstige satelitten i bane rundt jorden. Den ble skutt opp av sovjetunionen 4. oktober 1957. Oppskytingen av sputnik ble startskuddet på "Romkappløpet" mellom USA og Sovjetunionen.
 • Berlinmuren ble satt opp

  Berlinmuren ble satt opp
  Berlinmuren var en mur som myndighetene i Øst-Tyskland satt opp tvers gjennom berlin, mellom det daværende Vest- og Øst-Berlin. Hovedhensikten til at myndighetene i Øst-Tyskland ville reise denne muren var for å hindre at stadig flere flyktninger fra Øst-Berlin skulle krysse grensen. Muren ble et symbol på den kalde krigens deling av Europa.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Mange fryktet tredje verdenskrig, når amerikanske spionfly viste at sovjetiske atomraketter var installert på cuba. Noen ønsket at Usa skulle angripe med atomvåpen, men Kennedy og mange andre fryktet tredje verdenskrig. Derfor valgte Kennedy å innføre en blokade, med amerikanske krigsskip omringet de Cuba for å hindre at våpen eller andre varer ble fraktet til øya. Blokaden varte helt til rakettene ble trukket tilbake.
 • Armstrong, første menneske på månen

  Armstrong, første menneske på månen
  Neil Armstrong var en amerikansk astronaut og den første personen som gikk på månen, med romekspedisjonen Apollo 11. Landingsfartøyet landet på månen 20. juli 1969 og noen timer senere altså 21.juli 1969 tok Armstrong sitt første skritt på månen.
 • Berlinmuren ble revet

  Berlinmuren ble revet
 • Gorbatsjov, statsleder i Sovjetunionen

  Gorbatsjov, statsleder i Sovjetunionen
  Mikhail Gorbatsjov er en russisk, tidligere sovjetisk, politiker. Han var Sovjetunionens siste statsleder, han var generalsekretær i det sovjetiske kommunsitpartiet fra 1985 til 1990, og han var Sovjetunionens første og siste president fra 1990 til 1991. Gorbatsjov bidro til Sovjetunionens oppløsning og avslutningen på den kalde krigen. For sitt reformarbeid fikk han Nobels fredspris i 1990.
 • Sovjetunionens oppløsning

  Sovjetunionens oppløsning
  Sovjetunionen besto av 15 sovjetrepublikker hvor Russland var den største. Etter hvert som flere land i Øst-Europa kvittet seg med kommunistisk regjering, begynte folk i Sovjetunionen å demonstrere mot kommunismen. I teorien skulle alle de 15 sovjetrepublikkene ha et indre selvstyre, men likevel ble stort sett alt styrt fra Moskva. Derfor begynte flere sovjetrepublikker å kreve et nasjonalt selvstyre. Gorbatsjov Sovjetunionens leder klarte ikke å hindre dette og Sovjetnuionen ble oppløst i 1991.
 • Trumandoktriden

  Trumandoktriden
  Trumandoktriden er en utenrikspolitikk som Harry s truman lå frem i en erklæring 12 mars 1942. Hensikten var å motvirke kommunistisk innflytelse, hvor USA tok for seg rollen som « verdens politimann»