Den kalde krigen 1945-1991

 • Delingen av Tyskland

  Delingen av Tyskland
  Tyskland deles i fire soner. Øst-Tyskland kontrolleres av Sovjetunionen, mens Frankrike, Storbritannia og USA kontrollerer den vestlige delen av landet.
 • USA tar i bruk atomvåpen

  USA tar i bruk atomvåpen
  Atombombene slippes over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki
 • Trumandoktrinen lanseres

  Trumandoktrinen lanseres
  USA skulle fungere som "verdens politimann" og støtte alle frie land mot undertrykkelse fra minoriteter i landet og utenlandske krefter. Hensikten var å motvirke kommunistisk innflytelse og spredning av kommunismen. Både etableringen av Marshallplanen og opprettelsen av NATO stammer fra Trumandoktrinen.
 • Marshallplanen lanseres

  Marshallplanen lanseres
  "Det europeiske gjenreisningsprogrammet", opprettet etter andre verdenskrig av USAs utenriksminister George C. Marshall.
 • Den vesttyske staten opprettes

  Den vesttyske staten opprettes
  USA, Frankrike og Storbritannia blir enige om å slå sammen sine soner til én vesttysk stat.
 • Sovjetunionen innfører Berlin-blokaden

  Sovjetunionen innfører Berlin-blokaden
  Byen, som lå midt inne i den sovjetiske sonen, ble isolert. Blokaden varer til 1949, når Sovjetunionen innser at den ikke fungerer som tenkt.
 • Luftbro til Vest-Berlin

  Luftbro til Vest-Berlin
  Hvert minutt lander fly med mat og forsyninger i Vest-Berlin, og byen får flere tusen tonn med forsyninger fløyet inn ila. vinteren 1948-49.
 • Sovjetunionen avfyrer sin første atombombe

  Sovjetunionen avfyrer sin første atombombe
  Våpenkappløpet mellom supermaktene Sovjetunionen og USA er i gang.
 • Period: to

  Koreakrigen

  Korea hadde vært japansk koloni siden 1910, men ved fredsforhandlingene i 1945 mistet Japan (som hadde tapt krigen) halvøya til seierherrene USA og Sovjetunionen. Landet ble delt ved den 38. breddegraden. I Sør-Korea var innbyggerne misfornøyde, så Nord-Korea ønsket å frigjøre dem og gikk til angrep i 1950. Nord-Korea hadde støtte fra de kommunistiske lederne i Sovjetunionen og Kina, mens USA og FN kjempet for Sør-Korea. Etter tre års blodig krig ble det våpenhvile. Landet er fremdeles delt.
 • Period: to

  "Det store spranget"

  På 1950-tallet inngikk Kina og Sovjetunionen en allianse, men samarbeidet slo snart sprekker. Kinas leder, Mao Zedong, var redd for at den sovjetiske innflytelsen skulle bli for sterk. I 1958 lanserte han "Det store spranget", Kina skulle bli en stor industrinasjon og landbruket skulle kollektiviseres. Dette mislyktes, og det ble hungersnød. På 1960-tallet var det trefninger mellom Kona og Sovjetunionen og mange soldater ble drept. Kina mente nå at Sovjet var en større trussel enn USA.
 • Sputnik

  Sputnik
  Sputnik var det første menneskeskapte objektet i bane rundt jorden, sendt opp av Sovjetunionen. Dette ble kalt "Sputniksjokket" i USA.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnam var en fransk koloni, men etter andre verdenskrig ønsket de frigjøring og gikk til krig mot Frankrike. Krigen, som varte fra 1946-1955, førte til at landet ble delt under Genevekonferansen. Nord-Vietnam ble kommunistisk og fikk støtte fra Kina og Sovjetunionen, mens Frankrike skulle fortsette å styre i sør. Etter to år skulle landet samles ved frie valg. USA var redd for at kommunistlederen Ho Chi Minh skulle vinne og kommunismen skulle spre seg i Asia, og støttet derfor Sør-Vietnam.
 • Kulturrevolusjonen i Kina

  Kulturrevolusjonen i Kina
  I 1966 satte maoistene i gang kulturrevolusjonen. Målet var å organisere kinesisk ungdom i kommunistiske grupper (rødegardister) og forsterke den revolusjonære gløden i folket. De mente at politikken og økonomien hadde gjennomgått en kommunistisk revolusjon, og nå var det kulturen sin tur. Mao ga ordre om å utslette all gammel kultur og at arbeidere skulle kaste ut ledere og ta makta. Økonomien ble hardt rammet, og Mao avblåste kulturrevolusjonen i 1969.
 • Invasjonen i Grisebukta

  Invasjonen i Grisebukta
  USA foretok en mislykket invasjon av Cuba, etter at Cuba og deres leder Fidel Castro hadde inngått en nær allianse med Sovjetunionen.
 • Berlinmuren lages

  Berlinmuren lages
  I perioden 1949 til 1961 dro 2,7 millioner østtyskere til Vest-Tyskland. For å sette en stopper for dette bygde de østtyske myndighetene Berlinmuren, etter å ha fått klarsignal fra Sovjetunionen. Over natta ble familier og venner skilt fra hverandre. Muren var over fire mil lang og besto av murstein og betong. Den ble symbolet på jernteppet mellom øst og vest, og har i ettertid blitt kalt "skammens mur".
 • Sovjetiske atomraketter på Cuba

  Sovjetiske atomraketter på Cuba
  USA oppdaget at sovjetiske atomraketter på Cuba. Selv om mange ønsket å gå til krig uten varsel, bestemte president J.F. Kennedy seg for å stille Cuba et ultimatum: fjern rakettene, ellers blir det krig. Sovjetunionen hadde også sendt lasteskip med raketter mot Cuba, og Kennedy krevde da at disse skulle snu. En atomkrig var nær, men i siste sekund trakk Sovjetunionen tilbake atomrakettene.
 • John F. Kennedy ble myrdet

  John F. Kennedy ble myrdet
 • Romkappløpet

  Romkappløpet
  Etter "Sputniksjokket" tok USA opp konkurransen om å sende et menneske ut i verdensrommet. Sovjetunionen vant også denne runden da Jurij Gagarin ble det første mennesket i verdensrommet da han kretset rundt jorden 12. april 1961.
  USA sto derimot for den første månelandingen i 1969, da de amerikanske astronautene Neil Armstrong og Buzz Aldrin landet med månefartøyer "Eagle".
 • President Nixon besøker Kina

  President Nixon besøker Kina
  USA ønsket å samarbeide med det kommunistiske Kina, og i 1971 besøkte president Richard Nixon landet. Det var første gangen en amerikansk president besøkte Kina, og ble et høydepunkt i utviklingen siden Cubakrisen i 1962. De spente forholdene mellom øst og vest både i Europa og Asia hadde avtatt noe, men skulle øke igjen før den kalde krigen tok helt slutt.
 • Folket reagerer og USA taper Vietnamkrigen

  Folket reagerer og USA taper Vietnamkrigen
  USA var redd for dominoteorien, altså at kommunismen skulle spre seg. I 1963 ble Kennedy myrdet, og Lyndon B. Johnson tok over som president i USA. Han fikk støtte fra kongressen til å gå til krig mot Nord-Vietnam. i 1966 var 365 000 amerikanske soldater med i Vietnamkrigen, som ble en av de mest blodige etter 2. vk. Mer enn 58 000 amerikanske soldater mistet livet, millioner av vietnamesere ble drept. Den massive bombingen førte til at verdens folk reagerte med avsky og i 1975 ga USA opp.
 • Problemer i Afghanistan

  Problemer i Afghanistan
  I 1978 tok kommunistene makta i Afghanistan. Sovjetunionen ble overrasket, men støttet det nye regimet. Reformene deres skapte likevel misnøye i befolkningen, og i 1979 så det ut som kommuniststyret skulle falle. Sovjetunionen fryktet at et nytt styre skulle få støtte fra USA, og invaderte Afghanistan i 1979. Krigen varte helt til 1989, og var lang og blodig. Okkupasjonen førte til at spenningen mellom supermaktene økte. Begge landene hadde våpen nok til å utslette verden mange ganger.
 • Period: to

  Sovjetunionen ruster ned

  På 1980-tallet endret forholdet mellom de to supermaktene seg. Sovjetunionens nye leder Mikhail Gorbatsjov og USAs president Ronald Reagan møttes flere ganger. De ble enige om nedrustningsavtaler, noe som innledet slutten på den kalde krigen.
 • Gorbatsjov moderniserer Sovjetunionen

  Gorbatsjov moderniserer Sovjetunionen
  Da Gorbatsjov kom til makten i 1985, ville han innføre en ny utenrikspolitikk. Han var for samarbeid, inngikk nedrustningsavtaler med USA, og i 1989 trakk han styrkene ut av Afghanistan. Han sa også at Sovjetunionen ikke lenger skulle blande seg inn i politikken i de øst-europeiske landene, noe de hadde gjort siden 1945. De kommunistiske regimene i Øst-Europa falt sammen ila. et halvt år.
 • Nedrustningsavtale

  Nedrustningsavtale
  I 1987 undertegnet Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov og USAs president Ronald Reagan en nedrustningsavtale for å redusere antall atomvåpen i de to landene.
 • Maltakonferansen

  Maltakonferansen
  Gorbatsjov og daværende president George Bush Sr. møttes i Malta, og erklærte at den kalde krigen var over
 • Berlinmurens fall

  Berlinmurens fall
  I slutten av 1989 var det store demonstrasjoner i Øst-Berlin. Om kvelden 9. november åpnet de østtyske styresmaktene grenseovergangene og det kom tusenvis av folk dit. Grensevaktene mistet raskt kontrollen, og de neste dagene besøkte millioner av østtyskere Vest-Tyskland.
 • Tyskland samles

  Tyskland samles
  Berlinmurens fall førte til at tyskerne begynte å diskutere om de skulle samle landet igjen, og den 3. november 1990 ble Øst- og Vest-Tyskland gjenforent. Denne dagen er nå Tysklands nasjonaldag.
 • Sovjetunionen ble oppløst

  Sovjetunionen ble oppløst
  Høsten 1991 forsøkte en konservativ gruppe å gjøre statskupp for å bevare Sovjetunionen, men mislyktes etter tre dager. Motstanden mot kuppmakerne var Boris Jeltsin.
  I desember 1991 ble Sovjetunionen oppløst som stat. Republikkene som unionen hadde bestått av, erklærte seg selvstendige. Gorbatsjov gikk av første juledag 1991 og Boris Jeltsin ble president i et selvstendig Russland.