Cold war 2 investwithalex

Den Kalde Krigen

By kriege
 • 2.Verdenskrig er over!!

  Krigen er over og tyskland har blitt delt i 4, Sovjetunionen, Frankrike, Storbritannia og USA fikk vær sin del av Tyskland. Senere Gikk Storbritannia, Frankrike og USA sammen og vest tyskland eller BRD ble laget og øst tyskland ble kalt DDR.
 • Nato dannes

  Dette året ble forsvarsalliansen Nato dannet, det var en forsvarsallianse mellom land rundt nord Atlanteren. Det sto for The North Atlantic Treaty Organization, og blant annet var USA medlem i dette. Vest tyskland melte seg også i Nato. Alliansen gikk ut på at dersom noen skulle angripe et av landene i avtalen skulle resten se på det som et angrep mot dem.
 • Period: to

  Koreakrigen

  Japan hadde invadert Korea under andre verdenskrig og nå som de hadde trukket seg ut var det en stor politisk splittelse i landet. Nord var for kommunisme og sør ønsket en mer vestlig politikk. Sovjetunionen støttet kommunismen i nord og USA støttet sør. Dette var den første stedfortredelseskrigen i den kalde krigen. Etter tre år var krigen slutt men det ble ikke gjort noen endring i landet. Det var slik sør og nord-Korea som vi kjenner dem i dag ble dannet.
 • Warshawapakten dannes

  Dette var det kommunistiske svaret på Nato, dette var også en forsvarsallianse bare mellom kommunistiske land. Sovjetunionen, polen og Kina var for eksempel med i dette. Øst Tyskland meldte seg også inn i Warszawapakten. Det gikk ut på det samme som Nato gjorde. Begge sidene av den kalde krigen laget propaganda om motparten og gjorde sånn de skulle få folket med seg.
 • Sputniksjokket

  Ut av det blå hadde Sovjetunionen klart å sende en satellitt til rommet. USA hadde frem til dette tidspunktet vært de overlegne innenfor teknologi, men nå skiftet det. Da dette skjedde ble den kalde krigen mer enn en politisk krig, det ble en krig om hvem som var fremst teknologisk.
 • Starten av konstruksjonen av Berlinmuren

  Berlinmuren var en mur som ble bygget mellom øst tyskland sin del av Berlin og vest tyskland sin del av Berlin. Fra splittelsen av Tyskland frem til denne dagen var det over 2 millioner mennesker som rømte fra DDR til BRD. Den ble bygget slik folk fra øst tyskland ikke skulle kunne komme inn i den rikere delen av byen.
 • Cubakrisen

  Cuba, som ligger rett sør for USA har hatt en revolusjon og deklarerer seg selv som sosialistisk. Så sovjetunionen og Cuba blir naturlig partnere. Cuba lar Sovjetunionen bygge utskytningsramper på Cuba som lar dem ha flere store Amerikanske byer i siktet. På dette tidspunktet har begge stormaktene atomvåpen og til og med hydrogenbomber, men det vet at dersom en av partene sender bomber på den andre vil de få tilbake. USA har ikke hatt en stor krig på sin jord, så de var redde.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Dette var som Korea krigen en stedfortrederkrig mellom sovjetunionen, Kina og USA. Før andre verdenskrig hadde Frankrike kontroll over landet men når krigen var over trakk de seg ut. Det var en stor splittelse i landet, akkurat som i Korea var nord kommunistisk og sør anti-kommunistiske. USA ønsket ikke at flere land i Asia skulle bli kommunistiske så de støttet Sør-Vietnam. Kina og Sovjetunionen som allerede var kommunistiske og støttet derfor nord siden. USA trakk seg ut i 1973
 • Månelandingen

  På denne dagen hadde de første menneskene gått på månen, det var Amerikanerne som var de første, selv om Sovjetunionen hadde vært først ut i rommet. Dette var en viktig seier for USA siden de hadde tapt kappløpet om og komme ut i rommet. Nå viste USA igjen at de var de beste på teknologi.
 • Period: to

  Mikhail Gorbatsjov

  Mikhail Gorbatsjov var en sovjetisk politiker som var født i Stavrpool, den 2 mars 1931. Han var hele livet interessert i politikk og ble i 1985 valgt som generalsekretær i kommunistpartiet og ble i 1990 valgt som president i Sovjetunionen. Han var mer liberal enn de forrige lederne i Sovjetunionen, han kjempet for større ytringsfrihet og styrking av demokratiet. Han var også kjent for sin utenrikspolitikk, han ned rustet militære og gjorde relasjonen med vestlige land som USA betydelige bedre.
 • Berlinmuren rives og den kalde krigen er over

  Berlinmuren som delte vest og øst-Berlin ble i November 1989 revet, det var da folk regnet krigen med og være over men det var ikke offisielt før i 1990 da Tyskland ble forent.
 • Sovjetunionens fall

  Etter Sovjetunionen hadde i over 40 år opprustet militære sitt og kjempet mange kriger begynte økonomien i Sovjetunionen og bli veldig dårlig. De klarte ikke i slutten av 1980-tallet og holde følge med USA sin blomstrene økonomi. I tillegg til dette hadde følgene til Mikhail Gorbatsjov gjort slik at flere og flere turde og ytre seg og stå i mot det kommunistiske regimet. I desember 1991 oppløste Mikhail Gorbatsjov det største kommunistiske styre i verden, og derfor i mange øyne også kommunismen.