De stora krigen

By Mahdial
 • Period: to

  De stora krigen

  Tidslinje
 • Kvinnorna får ta över

  Allt fler kvinnor fick ersätta männen på arbetsplatser där de tidigare inte släppts in.
  Jag valde denna händelse för att den var en speciell händelse där många fick reda att även kvinnor kunde klara tunga och farliga arbeten. Före kriget hade sådana arbeten inte ansetts passande för "Kvinnans natur"
 • Mordet i Sarajevo

  Mordet i Sarajevo
  Kronprinsen Franz Ferdinand och hans fru sköts till döds av den serbiska studenten Garvilo Princip vid ett besök i Sarajevo i rikets södra del.
  Jag valde denna händelse för att mordet utlöste första världskriget.
 • Första världskriget

  Första världskriget började mellan de allierade och centralmakterna.
  Detta är en jätte viktigt händelse där blev två försvarsförbund inderagna i konflikt. På ena sidan de allierade Frankrike, Ryssland och Storbritannien. På andra sidan centralmakterna Tyskland och Österrike-Ungern.
 • De första krigsåren

  De första krigsåren
  Tyskarnas krigsplan gick ut på att först snabbt besegra Frankrike och sedan Ryssland.
  Fransmännen lyckades stoppa den tyska invationen norr och öster om Paris.
  Längs västfronten pågick under fyra år ett tröstlöst utnötningskrig med miljoner stupade.
  På östfronten besegrade tyskarna de ryska arméerna hösten 1914. Under de följande två åren böljade striderna fram och tillbaka.
  Jag valde dessa händelser för att i både sidorna dog flera miljoner soldater.
 • De första krigsåren

  Italien gick med i kriget på de allierades sida. Därmed öppnades en sydfront i Alperna.
  Jag har valt denna händelse för att Italien var från början på centralmakternas sida men sen svek de sina allianser och bytte de till de allierade bara för att de lovades att få ta över österrikiska områden i östra Alperna där de flesta invånare var italienare.
 • Krigets slutskede

  Tyskarna började sänka alla fartyg som var på väg till Storbritannien.
  Tanken var att Storbritannien skulle svältas ut.
  Jag har valt denna händelse för att visa hur tyskarnas planer såg ut. De är både stragiska och omänskliga. För att de tänker inte på civila människor.
 • Mars revolutionen

  Mars revolutionen
  Ett stort upplopp började i Ryssland bland kvinnor som köade för bröd i huvudstaden Petrograd. Under revolutionen abdikerade kejsaren tsar Nikolaj II.
  Jag valde denna händelse för att den visar hur svag statsledningen var i Ryssland.
 • Krigets slutskede

  I april förklarade USA krig mot Tyskland. Den direkta orsaken var det tyska beslutet att även sänka fartyg från neutrala länder.
  Jag valde denna händelse för att med hjälp av USA:s styrke kunde kriget avslutas.
 • Oktoberrevolutionen

  Oktoberrevolutionen
  I början av november genomförde bolsjevikerna årets andra revolution i Ryssland.
  Jag valde denna händelse för att denna revolution hade ett syfte om att stoppa kriget mellan Ryssland och Tyskland.
 • Den ryska-tyska freden

  Fredsförhandlingarna började i december. Fastän de tyska kraven i fredsavtalet var oerhört hårda fanns ingen ampvilja kvar i Ryssland. I mars 1918 accepterade de tyskarnas krav och slöt fred.
  Jag valde denna händelse för att det var slutet på ett stor krig mellan Tyskland och Ryssland.
 • Centralmakterna ger upp

  Tysklands militära ledare talade om för kejsaren Vilhelm II att man inte kunde förtsätta kriget. Kejsaren tillsatte en nuregering och gav den i uppdrag att förhandla om fred med de allierade.
 • Versaillesfreden

  Fredsavtalet mellan segrarmakterna och Tyskland undertecknades i spegelsalen på slottet i Versailles.
  Jag valde denna händelse för att i denna händelse finns det många för och nackdelar inom deras krav och denna avtal skapade en önskan om revansch bland många tyskar. Freden lade grunden för kriget 1939.
 • De fascistiska Italien

  Mussolini en fascist lyckades bli regeringschef. Han är en av de totalitära diktaturer som använder våld för att nå sitt mål.
  Jag valde denna händelse för att den är kopplat till andra väldskriget.
 • Lenin Dör och Stalin tar makten efter honom

  Lenin dör och Stalin tar makten efter några års maktkamp. Stalin ville göra Sovjetunionen till en ekonomisk och politisk stormakt.
  Denna händelse anknyter sig till andra världskriget. För att Stalin vill att Sovjetunionen skulle kunna överleva som ett ensamt kommunistland i en fientlig omvärld.
 • Första femårsplanen i Sovjetunionen

 • Den Stora börskrashen i USA

  Vid elva tiden på förmiddagen var börskraschen ett faktum. Aktiernas värde föll.
  Jag valde denna händelse för att den var så viktigt för världens ekonomi. Många blev arbetslösa och började vara försktigare i sina inköp.
 • Roosevelt segrar i presedentavtalet

  Roosevelt införde ekonomiskt stöd till arbetslösa och startade stora offentliga bygg och utvecklingsprojekt för att skapa nya arbeten.
  Jag valde denna händelse för att han införde det så kallad ekonomiskt stöd till arbetslösa som fortfarende finns hos många länder.i Europa.
 • Hitler rikskansler

  Hitler utnämndes till rikskansler.

  Jag valde denna händelse för att Hitler var en av de totalitära diktatorerna.
 • tyskland invaderade Österrike och delar av Tjeckoslovakien

  Tyskarna bröt Versaillesavtalets bestämmelser och invaderade Österrike. Hitler hade ett toppmöte med de franska och brittiska regeringscheferna.
  Jag har valt denna händelse för att den var ett av orsakerna till att andra världskriget bröt ut.
 • Tysklands anfall mot Polen

  Hitler trodde inte att Frankrike och Storbritannien skulle göraallvar av sitt krigshot. Två dager senare förklarade de båda länderna krig mot Tyskland.
  Jag har valt denna händelse för att den var en början av första världskriget.
 • USA och Japan går in i andra världskriget

  När USA stoppade oljeexport till Japan då angrep japanska flygplan från hangerfartyg den amerikanska flottbasen Pearl Harbor på Hawaii. Så att Japanerna skulle i lugn och ro erövra Sydostasien.
  Jag valde denna händelse för att pågrund av USA:s inträdan kunde kriget stoppas vid det östasiatiska sidan och de allierade fick tillgång till hela den amerikanska industrin som förstärkte dem.
 • Kriget i Europa var slut

  En vecka after att Hitler begick självmord, kapitulerade de tyska styrkorna.
  Jag valde denna händelse för att den andra världskriget tog slut i Europa.
 • Amerikanska bombplan

  Amerikanerna fällde atombomber över två japaniska städer.
  Jag valde denna händelse för att många dog på grund av dessa bomber. Kriget slutade after.