Cultura e arte galegas

A Idade Contemporánea en Galicia

By sofia27
 • Expedición Humboldt

  Expedición Humboldt
  Ano 1799: A Expedición Humboldt gadoupa do porto de Coruña para realizar a exploración científica de América.
 • Constrúense as primeiras casas con galerías na Coruña

  Constrúense as primeiras casas con galerías na Coruña
  Finais do XVIII: Constrúense os primeiros modelos de casas con galerías en Coruña, que son as primeiras fachadas acristaladas do mundo.
 • Expedición do alacantino Dr. Balmis

  Expedición do alacantino Dr. Balmis
  1803: Parte de Coruña a Expedición do alacantino Dr. Balmis, que leva a vacina das vexigas a América no corpo de 22 nenos coruñeses. Jenner (descubridor da vacina) declara: "Non me imaxino que nos anais da Historia haxa un exemplo de filantropía tan nobre e extenso como este"; e Humboldt: "Esta viaxe permanecerá como o máis memorable nos anais da Historia".
 • Ocupación Francesa en Galicia

  Ocupación Francesa en Galicia
  1808-1809: A ocupación francesa de Galicia é a menor de toda España.
 • Revolución Liberal de Riego

  Galicia é o reino de España que máis contribúe ao triunfo da Revolución Liberal de Rega. Por iso o xeneral liberal Espoz e Mina pide o seu traslado a Galicia, onde é nomeado capitán xeral.
 • Desaparición do Reino de Galicia

  Desaparición do Reino de Galicia
  O Reino de Galicia desaparece e, como o resto de España, pasa a ser unha rexión dividida en provincias.
 • Primeiros deputados republicanos de España

  Primeiros deputados republicanos de España
  1841: Os primeiros deputados republicanos de España son elixidos por Galicia.
 • Proclama da Xunta Superior do Goberno de Galicia

  Proclama da Xunta Superior do Goberno de Galicia
  Proclama da Xunta Superior do Goberno de Galicia (por Pío Rodríguez e Antolín Faraldo). Revolución Galega liberal e progresista. Mártires de Carral.
 • Primeiro xornal enteiramente en galego

  Primeiro xornal enteiramente en galego
  Edítase do primeiro xornal enteiramente en galego. Inicio do relanzamento da literatura galega (Rexurdimento)
 • Publicación de Cantares Gallegos

  Publicación de Cantares Gallegos
  Rosalía de Castro publica Cantares Gallegos.
 • Proxecto de Estatuto Federal de Galicia

  Proxecto de Estatuto Federal de Galicia
  Proxecto de Estatuto Federal de Galicia. Nas eleccións saen elixidos 37 deputados federalistas dun total de 45 en Galicia.
 • Proxecto de Constitución para o Estado Galaico

  Proxecto de Constitución para o Estado Galaico
  Proxecto de Constitución para o Estado Galaico, realizado polo Consello Federal de Galicia presidido por Moreno Barcia e aprobado pola Asemblea de Lugo en 1887.
 • Fórmase a Liga Galega

  Fórmase a Liga Galega
  Fórmase a Liga Galega, primeiro partido galeguista organizado. Ródase a primeira película de España en Coruña.
 • Emigran un millón de galegos

  Emigran un millón de galegos
  Século XX: Calcúlase que durante este século emigran un millón de galegos. A poboación de Galicia ao finalizar este século alcanza só 2,7 millóns de habitantes.
 • Créase a Real Academia Galega.

  Créase a Real Academia Galega.
  Créase a Real Academia Galega.
 • Himno de Galicia

  Himno de Galicia
  Créase a Re1907: O Himno de Galicia estréase na Habana. Créase a partido Solidariedade Galega.ao Academia Galega.
 • Nace a Irmandade de Amigos da Fala

  Nace a Irmandade de Amigos da Fala
  Créase a Irmandade de Amigos da Fala.
 • Xeración NÓS

  Xeración NÓS
  1920 a 1936: Xeración NÓS: nome dado a un impresionante grupo de intelectuais e artistas galeguistas que se expresan a través dunha revista fundada por Castelao e Risco.
 • Créase o Seminario de Estudos Galegos

  Créase o Seminario de Estudos Galegos
  Créase o Seminario de Estudos Galegos por un grupo de profesores e estudantes da Universidade de Santiago.
 • Créase o Instituto de Estudos Galegos.

  Créase o Instituto de Estudos Galegos.
  Créase o Instituto de Estudos Galegos.
 • Créase a Organización Republicana Galega Autónoma

  Créase a Organización Republicana Galega Autónoma
  Créase a Organización Republicana Galega Autónoma (ORGA) contando con persoas de gran prestixio, como Salvador de Madariaga (un dos seis pais de Europa, tal e como se lle recoñece no actual Parlamento Europeo de Estrasburgo xunto con Churchill, Adenauer, De Gasperi, Schuman e Monet).
 • Fundación do Partido Galeguista

  Fundación do Partido Galeguista
  1931: Fundación do Partido Galeguista. Os galeguistas Castelao, Otero Pedrayo, Suárez Picallo e Villar Ponche son elixidos deputados na II República.
 • Galicia é recoñocida como nación

  Galicia é recoñocida como nación
  Galicia é recoñecida como nación no Congreso de Berna, auspiciado pola Sociedade de Nacións
 • Triunfo da Fronte Popular en Galicia

  Triunfo da Fronte Popular en Galicia
  Triunfo da Fronte Popular en Galicia (que inclúe ao Partido Galeguista) e primeiro estatuto de Galicia aprobado por inmensa maioría en referendo (tres semanas antes do Alzamento). Ao estalar a guerra Galicia queda en mans de Franco desde o principio. Prodúcese unha forte represión do galeguismo e das esquerdas. Nos anos 40 Galicia é unha das zonas con máis actividade dos maquis en España.
 • Publicación "Sempre en Galiza"

  Publicación "Sempre en Galiza"
  Castelao publica "Sempre en Galiza" en Bos Aires. Neste libro resúmese o seu ideario galeguista.
 • Celébrase por primeira vez o Día dás Letras Galegas

  Celébrase por primeira vez o Día dás Letras Galegas
  Celébrase por primeira vez o Día dás Letras Galegas
 • Masivas manifestacións en todas as cidades galegas

  Masivas manifestacións en todas as cidades galegas
  Masivas manifestacións en todas as cidades galegas pedindo a autonomía para Galicia. O gran europeísta Salvador de Madariaga reclama "unha ampla autonomía para Galicia" á súa volta do exilio.
 • Constitúese a Xunta preautonómica

  Constitúese a Xunta preautonómica
  Constitúese a Xunta preautonómica. Antonio Rosón é o primeiro presidente.
 • Apróbase o Estatuto de Galicia

  Apróbase o Estatuto de Galicia
  Apróbase en referendo o Estatuto de Galicia.
 • Primeiro Parlamento Galego

  Primeiro Parlamento Galego
  Elíxese o primeiro Parlamento Galego. Fernández Albor é elixido presidente da Xunta de Galicia.
 • Afundimento do Prestige

  Afundimento do Prestige
  O 19 de novembro de 2002 afunde diante das costas galegas un barco petroleiro, chamado Prestige. Aquel día as costas galegas poñese negras. Tamén morren moitos animais por culpa do chapapote.
 • Os nosos tempos

  Os nosos tempos
  Despois disto todo chegamos aos nosos tempos, con ordenadores tablets, mobiles tactiles...