Castelao

A Idade Contemporánea

 • Expedición Humbolt

  Expedición Humbolt
  1799: A Expedición Humboldt zarpa do porto de Coruña para realizar a exploración científica de América.
 • Constrúense as primeiras casas con galerías en Coruña

  Constrúense as primeiras casas con galerías en Coruña
  Finais do XVIII: Constrúense os primeiros modelos de casas con galerías en Coruña, que son as primeiras fachadas acristaladas do mundo.
 • Vacina das vexigas

  Vacina das vexigas
  1803: Parte de Coruña a Expedición do alacantino Dr. Balmis, que leva a vacina das vexigas a América no corpo de 22 nenos coruñeses.
 • Ocupación francesa de Galicia

  Ocupación francesa de Galicia
  1808-1809: A ocupación francesa de Galicia é a menor de toda España (heroes de Pontesampaio e Batalla de Elviña). A Xunta de Defensa do Reino de Galicia é o órgano supremo da resistencia. Galicia foi o primeiro lugar do mundo no que mediante unha estratexia de guerras de guerrillas foi posible derrotar a un exército regular súperpoderoso. (“Campagnes en Espagne et au Portugal 1808-1814”)
 • Revolución Liberal de Riego

  Revolución Liberal de Riego
  1820: Galicia é o reino de España que máis contribúe ao triunfo da Revolución Liberal de Riego. Por iso o xeneral liberal Espoz e Mina pide o seu traslado a Galicia, onde é nomeado capitán xeral.
 • Desaparecen os reinos, fórmanse as provincias

  Desaparecen os reinos, fórmanse as provincias
  1833: O Reino de Galicia desaparece e, como o resto de España, pasa a ser unha rexión dividida en provincias.
 • Os primeiros deputados republicanos

  Os primeiros deputados republicanos
  1841: Os primeiros deputados republicanos de España son elixidos por Galicia.
 • Proclama da Xunta Superior do Goberno de Galicia

  Proclama da Xunta Superior do Goberno de Galicia
  1846: Proclama da Xunta Superior do Goberno de Galicia (por Pío Rodríguez e Antolín Faraldo). Revolución Galega liberal e progresista. Mártires de Carral.
 • Primeiro xornal enteiramente en galego

  Primeiro xornal enteiramente en galego
  1860: Edítase do primeiro xornal enteiramente en galego. Inicio do relanzamento da literatura galega (Rexurdimento).
 • Cantares gallegos

  Cantares gallegos
  1863: Rosalía de Castro publica Cantares Gallegos.
 • Proxecto de Estatuto Federal de Galicia

  Proxecto de Estatuto Federal de Galicia
  1873: Proxecto de Estatuto Federal de Galicia. Nas eleccións saen elixidos 37 deputados federalistas dun total de 45 en Galicia.
 • Proxecto de constitución

  Proxecto de constitución
  1883: Proxecto de Constitución para o Estado Galaico, realizado polo Consello Federal de Galicia presidido por Moreno Barcia e aprobado pola Asemblea de Lugo en 1887.
 • Liga galega

  Liga galega
  1897: Fórmase a liga Galega, primeiro partido galeguista organizado. Ródase a primeira película de España en Coruña.
 • A emigración en Galicia

  A emigración en Galicia
  Século XX: Calcúlase que durante este século emigran un millón de galegos. A poboación de Galicia ao finalizar este século alcanza só 2, 7 millóns de habitantes.
 • Rea Academia Galega

  Rea Academia Galega
  1906: Créase a Real Academia Galega.
 • O himno e o partido Solidariedade Galega

  O himno e o partido Solidariedade Galega
  1907: O Himno de Galicia estréase na Habana. Créase o partido Solidariedade Galega.
 • Irmandade de Amigos dá Fala

  Irmandade de Amigos dá Fala
  1917: Créase a Irmandade de Amigos dá Fala.
 • Xeración Nos

  Xeración Nos
  1920 a 1936: Xeración NÓS: nome dado a un impresionante grupo de intelectuais e artistas galeguistas que se expresan a través dunha revista fundada por Castelao e Risco.
 • Seminario de Estudos Galegos

  Seminario de Estudos Galegos
  1923: Créase o Seminario de Estudos Galegos por un grupo de profesores e estudantes da Universidade de Santiago.
 • Instituto de Estudos Galegos

  Instituto de Estudos Galegos
  1924: Créase o Instituto de Estudos Galegos.
 • Organización Republicana Galega Autónoma (ORGA)

  Organización Republicana Galega Autónoma (ORGA)
  1929: Créase a Organización Republicana Galega Autónoma (ORGA) contando con persoas de gran prestixio, como Salvador de Madariaga (un dos seis pais de Europa, tal e como se lle recoñece no actual Parlamento Europeo de Estrasburgo xunto con Churchill, Adenauer, De Gasperi, Schuman e Monet).
 • Fundación do Partido Galeguista

  Fundación do Partido Galeguista
  1931: Fundación do Partido Galeguista. Os galeguistas Castelao, Otero Pedrayo, Suárez Picallo e Villar Ponche son elixidos deputados na II República.
 • Galicia recoñécese como nación

  Galicia recoñécese como nación
  1933: Galicia é recoñecida como nación no Congreso de Berna, auspiciado pola Sociedade de Nacións
 • Triunfo da Fronte Popular en Galicia

  Triunfo da Fronte Popular en Galicia
  1936: Triunfo da Fronte Popular en Galicia (que inclúe ao Partido Galeguista) e primeiro estatuto de Galicia aprobado por inmensa maioría en referendo (tres semanas antes do Alzamento).
 • Sempre en Galiza

  Sempre en Galiza
  1944: Castelao publica "Sempre en Galiza" en Buenos Aires. Neste libro resúmese o seu ideario galeguista.
 • Día das Letras Galegas

  Día das Letras Galegas
  1963: Celébrase por primeira vez o Día dás Letras Galegas
 • "Unha ampla autonomía para Galicia"

  "Unha ampla autonomía para Galicia"
  1977: Masivas manifestacións en todas as cidades galegas pedindo a autonomía para Galicia. O gran europeísta Salvador de Madariaga reclama "unha ampla autonomía para Galicia" á súa volta do exilio.
 • Xunta preautonómica

  Xunta preautonómica
  1978: Constitúese a Xunta preautonómica. Antonio Rosón é o primeiro presidente.
 • Referendo o Estatuto de Galicia

  Referendo o Estatuto de Galicia
  1980: Apróbase en referendo o Estatuto de Galicia.
 • O primeiro Parlamento Galego

  O primeiro Parlamento Galego
  1981: Elíxese o primeiro Parlamento Galego. Fernández Albor é elixido presidente da Xunta de Galicia.
 • Galicia entra co resto de España na CEE

  Galicia entra co resto de España na CEE
  1986: Galicia entra co resto de España na CEE, que actualmente é a Unión Europea.