Rosalía de castro

Rosalía de Castro

 • Nacemento de Rosalía

  Nacemento de Rosalía
  Naceu en Santiago de Compostela o 24 de febreiro nunha casa do Camiño Novo. Filla dunha fidalga vida a menos e dun sacerdote.
 • Period: to

  Domicilios

  Consta que en 1842 vivía coa súa nai en Padrón, nunha casa da Rúa do Sol (hoxe museo), xunto coa súa nai dona Teresa Castro e Abadía, e a criada.En 1850 trasládase coa súa nai a Compostela, onde participa nas actividades do Liceo de la Juventud como actriz.
 • Primeiro libro

  Primeiro libro
  Publica o seu primeiro libro, o poemario `La Flor´(Madrid) no xornal La iberia. Suscitará unha benévola reseña de Murguía
 • Matrimonio

  Matrimonio
  O 10 de outubro casa con Manuel Murguía en San Ildefonso de Madrid e publica a súa primeira novela `La hija del mar´. O matrimonio terá sete fillos. Tamén publica un manifesto feminista `Lieders´.
 • Primeiro poema en galego

  Primeiro poema en galego, o que glosa o cantar "Adiós ríos, adiós fontes"
 • Publicación de "Cantares gallegos"

  Publicación de "Cantares gallegos"
  Publica "A mi madre" e "Cantares gallegos", obra considerada clve no Rexurdimento literario de Galicia.
 • Reedición de "Cantares gallegos"

  Segunda edición de "Cantares gallegos" con 4 poemas máis. É a única reedición, en vida, dun libro de Rosalía de Castro.
 • "Follas novas"

  "Follas novas"
  Publícase "Follas Novas", obra que a consagra como poeta galega.
 • Último poemario

  Último poemario
  Publica o seu último libro de poemas. "En las orillas del Sar".
 • Morte

  Morte
  Fina aos 68 anos de idade o 15 de xullo. O certificado de defunción consigna:"...a consecuencia de una degeneración cancerosa del útero". É soterrada o día 16, en Iria Flavia, no ceminterio de Adina que ela cantara nun célebre poema "O simiterio de Adina /n´hai duda que é encantador..."
 • No Panteón de Galegos Ilustres.

  No Panteón de Galegos Ilustres.
  O 25 de maio foi exhumado o seu cadáver e levado solemnemente a Santiago, onde foi sepultado no mausoleo creado polo escultor Jesús Landeira, sito na capela da Visitación do Convento de San Domingos de Bonaval, hoxe Panteón de Galegos Ilustres.