Rosalia

Idade Contemporánea

By aroa22
 • Expedición Humboltd

  Expedición Humboltd
  A Expedición Humboldt gadoupa do porto de Coruña para realizar a exploración científica de América.
 • Primeiras casas en A Coruña

  Primeiras casas en A Coruña
  Constrúense os primeiros modelos de casas con galerías en Coruña, que son as primeiras fachadas acristaladas do mundo
 • Expedición Dr. Balmis

  Expedición Dr. Balmis
  Parte de Coruña a Expedición do alacantino Dr. Balmis, que leva a vacina das vexigas a América no corpo de 22 nenos coruñeses. Jenner (descubridor da vacina) declara: ?Non me imaxino que nos anais da Historia haxa un exemplo de filantropía tan nobre e extenso como este?; e Humboldt: ? Esta viaxe permanecerá como o máis memorable nos anais da Historia?.
 • A ocupación francesa de Galicia

  A ocupación francesa de Galicia
  A ocupación francesa de Galicia é a menor de toda España (heroes de Pontesampaio e Batalla de Elviña). A Xunta de Defensa do Reino de Galicia é o órgano supremo da resistencia. Galicia foi o primeiro lugar do mundo no que mediante unha estratexia de guerras de guerrillas foi posible derrotar a un exército regular súperpoderoso (Campag nes en Espagne et au Portugal 1808-1814).
 • Cortes de Cádiz

  Cortes de Cádiz
  Nacemento das Cortes de Cádiz
 • Triunfo da Revolución Liberal de Rega

  Triunfo da Revolución Liberal de Rega
  Galicia é o reino de España que máis contribúe ao triunfo da Revolución Liberal de Rega. Por iso o xeneral liberal Espoz e Mina pide o seu traslado a Galicia, onde é nomeado capitán xeral.
 • Desaparición do reino de Galicia

  Desaparición do reino de Galicia
  O Reino de Galicia desaparece e, como o resto de España, pasa a ser unha rexión dividida en provincias.
 • Primeiros diputados republicanos de España

  Primeiros diputados republicanos de España
  Os primeiros deputados republicanos de España son elixidos por Galicia.
 • Revolución Galega liberal e progresista

  Revolución Galega liberal e progresista
  Proclama da Xunta Superior do Goberno de Galicia (por Pío Rodríguez e Antolín Faraldo). Revolución Galega liberal e progresista. Mártires de Carral.
 • Revolución provincialista

  Revolución provincialista
  Revolución provincialista (Mártires de Carral), na cidade da Coruña achábase acuartelado desde o ano 1844 o Rexemento Zamora, cuxos mandos eran partidarios do xeneral Espartero. Por esta razón, o Goberno do xeneral Narváez toma a decisión de trasladar esta unidade a Valladolid, de forma paulatina, a fin de evitar un posible alzamento militar na praza coruñesa, que, por outra banda, era un movemento moi arraigado entre os liberais.
 • Banquete de Conxo

  Banquete de Conxo
  O Banquete de Conxo tivo lugar o 2 de marzo de 1856 e tratouse dun acto de confraternización entre obreiros, artesáns e estudantes, no que os estudantes, dunha clase social elevada, serven a obreiros e artesáns como camareiros como símbolo de respecto e igualdade. O banquete constituíu un xesto de índole socialista, o cal suscitou o enfado dos sectores máis poderosos de Santiago de Compostela.
 • Rexurdimento galego

  Rexurdimento galego
  Edítase do primeiro xornal enteiramente en galego. Inicio do relanzamento da literatura galega (Rexurdimento).
 • Publícase "Cantares Galegos"

  Publícase "Cantares Galegos"
  Rosalía de Castro publica Cantares Galegos
 • Proxecto de Estatuto Federal de Galicia

  Proxecto de Estatuto Federal de Galicia
  Proxecto de Estatuto Federal de Galicia. Nas eleccións saen elixidos 37 deputados federalistas dun total de 45 en Galicia.
 • Proxecto de Constitución para Galicia

  Proxecto de Constitución para Galicia
  Proxecto de Constitución para o Estado Galaico, realizado polo Consello Federal de Galicia presidido por Moreno Barcia e aprobado pola Asemblea de Lugo en 1887.
 • O rexionalismo de Alfredo Brañas

  O rexionalismo de Alfredo Brañas
  Alfredo Brañas Menéndez (Carballo, 1859-Santiago de Compostela, 1900) foi un escritor e xurista español, ideólogo do regionalismo galego.
 • A Asociación Rexionalista Galega presidida por Manuel Murguía

  A Asociación Rexionalista Galega presidida por Manuel Murguía
  A Asociación Rexionalista Galega (ARG) foi unha organización política rexionalista de Galicia (España) activa entre 1890 e 1892.
  En novembro de 1890 constituíuse en Santiago de Compostela o Comité Central Rexionalista presidido por Manuel Murguía, aínda que a maioría dos seus membros viñan do tradicionalismo.
 • Fórmase a liga Galega

  Fórmase a liga Galega
  Fórmase a liga Galega, primeiro partido galeguista organizado.
 • Primeira película española

  Primeira película española
  Ródase a primeira película de España en Coruña.
 • Emigración galega

  Emigración galega
  Calcúlase que durante este século emigran un millón de galegos. A poboación de Galicia ao finalizar este século alcanza só 2, 7 millóns de habitantes.
 • Real Academia Galega

  Real Academia Galega
  Créase a Real Academia Galega.
 • O Himno de Galicia

  O Himno de Galicia
  O Himno de Galicia estréase na Habana.
 • Nace o Partido Solidaridade Galega e publícase a revista A Nosa Terra

  Nace o Partido Solidaridade Galega e publícase a revista A Nosa Terra
  Créase o partido Solidariedade Galega e publícase a revista A Nosa Terra.
 • Irmandade de Amigos dá Fala

  Irmandade de Amigos dá Fala
  Créase a Irmandade de Amigos dá Fala.
 • Xeración nós

  Xeración nós
  Xeración NÓS: nome dado a un impresionante grupo de intelectuais e artistas galeguistas que se expresan a través dunha revista fundada por Castelao e Risco.
 • Seminario de Estados Galegos

  Seminario de Estados Galegos
  Créase o Seminario de Estudos Galegos por un grupo de profesores e estudantes da Universidade de Santiago.
 • Seminario de Estudos Galegos

  Seminario de Estudos Galegos
  O Seminario de Estudos Galegos (SEG) foi unha institución cultural de Galicia (España) creada polo galeguismo en 1923 en Ortoño, para estudar e divulgar o patrimonio cultural galego e para formar investigadores. A Guerra Civil truncou a existencia do Seminario.
 • A redención de foros

  A redención de foros
  Ou foro é un tipo de contrato, especialmente agrario, de longa duración ou, eventualmente, perpetuo, polo que unha persoa ou institución ?fidalguía e Igrexa? lle cede a outra ou uso ou proveito dunha cousa ou ben (xeralmente unha terra), a cambio do cumprimento de diversas condicións previamente estipuladas.
 • Fundación do partido galeguista

  Fundación do partido galeguista
  Fundación do Partido Galeguista. Os galeguistas Castelao, Otero Pedrayo, Suárez Picallo e Villar Ponche son elixidos deputados na II República.
 • Congreso de Berna recoñece a Galica

  Congreso de Berna recoñece a Galica
  Galicia é recoñecida como nación no Congreso de Berna, auspiciado pola Sociedade de Nacións
 • Desterro de Alexandre Bóveda e Castelao

  Desterro de Alexandre Bóveda e Castelao
  O 6 de setembro de 1935 púxose fin ao desterro tras as xestións do novo ministro da Gobernación, Manuel Portela Valladares.
 • Golpe de Estado

  Golpe de Estado
  O golpe de estado en España de xullo de 1936 foi unha sublevación militar dirixida contra o goberno da Segunda República xurdido das eleccións de febreiro daquel ano que tivo lugar en xullo do devandito ano, e cuxo fracaso parcial conduciu a unha guerra civil e, derrotada a República, ao establecemento dunha ditadura, vixente no país ata a morte do ditador Francisco Franco en 1975.
 • Galicia pasa ás mans de Franco

  Galicia pasa ás mans de Franco
  Triunfo da Fronte Popular en Galicia (que inclúe ao Partido Galeguista) e primeiro estatuto de Galicia aprobado por inmensa maioría en referendo (tres semanas antes do Alzamento). Ao estalar a guerra Galicia queda en mans de Franco desde o principio. Prodúcese unha forte represión do galeguismo e das esquerdas. Nos anos 40 Galicia é unha das zonas con máis actividade dos maquis en España.
 • Morte de Alexandre Bóveda

  Morte de Alexandre Bóveda
  Alejandro Bóveda Igrexas foi un político español de tendencia nacionalista galega, fusilado polos sublevados ao comezo da Guerra Civil Española
  Faleceu o 17 de agosto de 1936
 • Pubícase "Sempre en Galiza"

  Pubícase "Sempre en Galiza"
  Castelao publica “Sempre en Galiza” en Bos Aires. Neste libro resúmese o seu ideario galeguista.
 • Día das letras galegas

  Día das letras galegas
  Celébrase por primeira vez o día das letras galegas.
 • Manifestación pola autonomía de Galicia

  Manifestación pola autonomía de Galicia
  Masivas manifestacións en todas as cidades galegas pedindo a autonomía para Galicia. O gran europeísta Salvador de Madariaga reclama “unha amplia autonomía para Galicia” a súa volta do exilio.
 • A Xunta preautonómica

  A Xunta preautonómica
  Constitúese a Xunta preautonómica. Antonio Rosón é o primeiro presidente.
 • Establecemento do réxime preautonómico

  Establecemento do réxime preautonómico
  Establécese o réxime preautonómico.
 • Estatuto de Galicia

  Estatuto de Galicia
  Apróbase en referéndum o Estatuto de Galicia.
 • O Parlamento Galego

  O Parlamento Galego
  Elíxese o primeiro Parlamento Galego. Fernández Albor é elexido presidente da Xunta de Galicia.
 • Nace o Bloque Nacionalista Galego

  Nace o Bloque Nacionalista Galego
  Nace o Bloque Nacionalista Galego (BNG)
 • Galicia entra na Unión Europea

  Galicia entra na Unión Europea
  Galicia entra co resto de España na CEE, que actualmente é a Unión Europea.
 • Formación da Confederación Intersindical Galega

  Formación da Confederación Intersindical Galega
  Fórmase a Condefederación Intersindal Galega
 • Tercer presidente da Xunta de Galicia

  Tercer presidente da Xunta de Galicia
  Fraga Iribarne, presidente da xunta de Galicia.
 • Desastre do petroleiro do Pestrige

  Desastre do petroleiro do Pestrige
  O desastre do Prestige fai referencia ao accidente do buque petroleiro Prestige e o seu posterior afundimento en 2002, así como á marea negra que provocou e que afectou a 2000 quilómetros de costa española e francesa.
 • mobilización social Nunca Máis

  mobilización social Nunca Máis
  Nunca máis (en castelán, «Nunca máis») é unha plataforma cidadá e movemento popular de Galicia (España), constituído para reclamar responsabilidades ambientais, xudiciais e políticas polo desastre do petroleiro Prestige. Creada o 21 de novembro de 2002, dous días despois do accidente,1 o seu símbolo é unha bandeira galega con fondo negro en lugar do branco.
 • goberno autónomo bipartido (PSOE-Bloque)

  goberno autónomo bipartido (PSOE-Bloque)
  Créase o primeiro bloque do PSOE
 • O PP e o Goberno da Xunta

  O PP e o Goberno da Xunta
  O PP recupera o Goberno da Xunta (presidente, Núñez Feijóo)