Alta edad media thumb4

A Galicia Medieval

 • 711

  Galicia na alta Idade Medieval (711-1037)

  Galicia na alta Idade Medieval (711-1037)
  -Chegada dos musulmáns á Península Ibérica.
  -Fin do reino visigodo.
  -Gallaecia fica durante o s. VIII á marxe do control dos reinos veciños, integrándose progresivamente no reino Asturiano.
  -Economía galega altomedieval caracterizada por unha agricultura moi primitiva.
  -Sociedade galega altomedieval caracterizada pola presenza do campesiñado e da nobreza eclesiástica, na que se vai apoiar a monarquía.
  -Descúbrese o sepulcro do Apóstolo.
 • 1037

  A plena Idade Media (1037-1284)

  A plena Idade Media (1037-1284)
  -Galicia fixa o seu territorio, formando unha política e cultura sólidas, coñecida como Era Compostelá.
  .-Portugal se independiza.
  -Unión das coroas de Castela, León e Galicia.
  -Fernando III provoca o afastamento de Galicia do primeiro plano político peninsular.
  -Repoboamento galego.
  -Intensificación da producción agrícola, comercio e artesanía.
  -A nobreza eclesiástica configúrase coma a principal propietaria de terras en Galicia.
 • 1284

  A baixa Idade Media (1284-1474)

  A baixa Idade Media (1284-1474)
  -Galicia entra nunha situación sumida en medio de conflitos xeneralizados.
  -A segunda metade do século 1 vai vir marcada pola guerra civil entre Pedro I e Henrique de Trastámara.
  -O poder da nobreza imporase sobre o dos reis.
  -Xorde o levantamento Irmandiño, que porá fin a gran conflictividade social.
  -Na Baixa Idade Media Galicia asistirá a unha profunda crise demográfica a causa das pestes e fames por unha diminución agrícola, mais intensifícase o comercio.
 • 1474

  Galicia e os Reis Católicos

  Galicia e os Reis Católicos
  -O reinado dos reis Católicos vais supor a Galicia a inmersión nun estado autoritario.
  -Desaparición da clase dirixente galega.
  -Creación da “Santa Hermandad, ao servizo dos reis.
  -Nomeamento de Fernando de Acuña coma Xustiza Maior de Galicia e imposición do poder dos reis.
  -A pacificación e a fin do bandoleirismo nobiliar vai favorecer ao campesiñado e as cidades.
  -Crearanse as institucións de Gobernador e a da Audiencia de Galicia para reforzar o poder real na nosa terra.