Carvalho calero

Carvalho Calero

By Araaa
 • Nacemento

  Nacemento
  O 30 de outubro, Ricardo Carvalho Calero nace, no número 51º da Rúa de São Francisco, no barrio de Ferrol Velho, o maior dos cinco irmáns.
 • 1921-24

  Prepara de balde o bacharelato e comeza as súas primeiras experiencias literarias. Na revista ferrolana Maruxa, asinaría co pseudónimo de "Ilex". Máis tarde, publicará na revista "Vida Gallega" e "El Correo Gallego".
 • 1923

  1923
  13 de setembro: Golpe de estado do capitán xeral de Cataluña Miguel Primo de Rivera. 12 de outubro: fórmase o SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS.
 • 1926

  Matricula na Universidade de Filosofía e Letras, preparatoria para o Dereito. Ponse contacto cos membros do Seminario de Estudos Galegos. Fúndase a FUE (Federación Universitaria Escolar), un sindicato estudantil no que milita Ricardo Carvalho e converterase en presidente da Asociación Profesional de Estudantes de Dereito
 • 1927

  Membro das seccións de Historia da Literatura e Ciencias Sociais, exercerá, entre outros, como secretario de actas e secretario xeral.
 • 1928

  O poemario "Trinitarias" está publicado en Ferrol, aínda en castelán.
 • 1930

  1930
  15 de febreiro: o goberno de Berenguer elimina a Asemblea Nacional. Caída de Primo de Rivera. 26 de marzo: Pacto Lestrove: Federación Republicana Galega Autónoma O Grupo Autonomista Galego fúndase en Vigo. 25 de xullo, celebración do Día de Galicia. 25 de setembro: Pacto de Barrantes.
 • 1931

  1931
  Protestas dos estudantes en Compostela : Ano da "gripe" e das "deportacións". 14 de abril. Establécese a Segunda República. Primeiras asembleas do Estatuto. Publica en Nos, "Vieiros". Termina os seus estudos de dereito de xeito brillante. Escribe a candidatura ao "Anteproyeito de estatuto de Galicia" con Lois Tobío e co apoio de Vicente Risco. 6 de decembro: Fundación do PG.
 • 1932

  1932
  1 de febreiro, "Nosa Terra" convértese en órgano do Partido Galeguista, semanalmente. 19 de decembro, segunda asemblea do PG, Carvalho na executiva
 • 1933

  1933
  Publícase a revista: “Universitarios” (dous números). Gaña unha vacante como funcionario no Concello de Ferrol. Convértese no segundo presidente do Partido Galeguista de Ferrol, cargo que ocupará durante os anos 1934 e 1935. Casa con María Ignacia Ramos.
 • 1935

  1935
  Publícase "O fillo" (drama en dous actos). "Ser", semanal de esquerdas dirixido por Suárez Picallo, impreso por Casal e deseñado por Seoane, onde Carvalho colaborará co pseudónimo Eduardo Colmeiro.
 • 1936

  Carvalho Calero remata os seus estudos en Filosofía e Letras de balde. 28 de xuño. O Estatuto de autonomía para Galicia é plebiscito. 15 de xullo. A comisión entrega o Estatuto ás Cortes da República 18 de xullo, comeza a Guerra Civil.
 • 1937-38

  Subiu a Oficial e trasladouse co Goberno da República a Valencia, e despois ao Exército de Andalucía.
 • 1939

  1 de abril: fin da Guerra Civil. Carvalho Calero é arrestado en Xaén. Condenado por rebelión e separatismo a 12 anos. En prisión escribe poesía, cartas e ensina a outros presos.
 • 1941

  Ricardo Carvalho volve a Ferrol en liberdade condicional.
 • 1944

  15 de outubro: suplemento cultural dos sábados de “La Noche” (mantense ata o 28 de xaneiro de 1950). Colabora baixo o pseudónimo de "Fernando Cadaval", en temas históricos e literarios, concretamente en Rosalia de Castro. Colabora na Colección de Bibliófilos Gallegos
 • 1945

  "Isabel" (1945): comezara a súa escrita en 1936 mais non a rematou até once anos máis tarde.
 • 1948

  Escribe:
  "A sobra de Orfeu", "Farsa das zocas" e "A arbre".
 • 1950

  1950
  Morte de Castelao. Disolución efectiva do PG en Galicia.
 • 1951

  1951
  Publica “A Xente da Barreira”, Premio do I Concurso de Bibliófilos Gallegos de 1950. "O redondel" adaptación e versión galega da peza de Li Hsing-Tao.
 • 1952

  1952
  Comeza o seu estudo sobre "Sete poetas galegos", que publicará en Galaxia en 1955 e que sería a base da súa tese.
 • 1958

  1958
  O 17 de maio de 1958, ingresou na Real Academia Galega co discurso "Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía".
 • 1963

  1963
  Publícase a "Historia da literatura galega contemporánea", na que leva traballando case 10 anos. “Grial” está refundido como unha revista na que colaborará asiduamente con artigos sobre lingua, literatura e crítica literaria.
 • 1966

  1966
  Publica a "Gramática elemental del Gallego Común".
 • 1970-1971

  1970-1971
  Elabora as Normas Ortográficas e Morfolóxicas para o galego, asumidas pola presentada pola Real Academia Galega. Publica: A sombra de Orfeo, Farsa das Zocas, A árbore e Auto do Prisioneiro (1971).
 • 1972

  Gaña a primeira cátedra de Lingua e literatura galega na Universidade de Santiago.
 • 1975

  O 27 de xullo en "La Voz de Galicia" publica o artigo, titulado 'Ortografía galega'. Novembro: morre Franco
 • 1977

  1977
  Semana Santa: legalización do PC e fin da censura. Primeiras ideas arredor do Instituto Galego de Información. Fúndase a Escola Dramática Galega.
 • 1980

  Nomeado presidente da Comisión elixido polo parlamento preautonómico galego para desenvolver un estándar escrito para o galego.
  Publícase "Os xefes", drama en tres actos. É a súa última peza.
 • 1982

  1982
  Publica "Teatro completo".
 • 1983

  Xuño: o Parlamento autonómico aproba a "Lei de Lingüística de Normalización" .
 • 1984

  1984
  Xuño: chegada dos restos de Castelao a Galicia. Calero recibe a medalla 'Castelao' do Goberno autonómico, pero rexeita a invitación de José Filgueira Valverde a formar parte do recentemente constituído Consello da Cultura Galega.
 • 1987

  1987
  Publica "Scórpio".
 • 1990

  1990
  Ricardo Carvalho Calero falece o 25 de marzo.